/Поглед.инфо/ Основният въпрос е какво ще се случи с финансовата система, ако балансът на Федералния резерв бъде съкратен? Планират да започнат от 47,5 милиарда от 1 юни 2022 г., след това 63,5 милиарда от 1 юли, 79,5 милиарда от 1 август и 95 милиарда от 1 септември.

Така от 1 юни до 31 август Федералният резерв ще намали баланса със 190,5 млрд долара. Какво ще се случи след това? Самият Федерален резерв не знаят.

Много ли е или малко? От 1 март 2020 г. (преди паричната лудост с коронавируса) до 18 май 2022 г., балансът на ценните книжа на Федералния резерв нарасна с 4,65 трилиона (съкровищни ценни книжа +3,29 трилиона и МБС +1,36 трилиона), репо сделките намаляха със 143 милиарда долара, а кредитите на финансовите и нефинансови институции се увеличиха с 59 милиарда. Основният канал за предоставяне на ликвидност на стойност 4,57 трилиона долара на системата от Федералния резерв е чрез обратно изкупуване на ценни книжа. Намаляването на баланса през лятото предполага изтегляне на едва 4,1% от въведената.

Въпреки това намаляването на нетната ликвидност в системата продължава половин година и това намаление възлиза на почти 600 милиарда долара (поради действията на американските облигации на пазара), което се превърна в една от причините за срива на фондовия пазар с 20%

От май до септември е доста трудно време в контекста на нуждата от заеми. Например от 1 май до 31 август 2018 г. дефицитът на федералния бюджет е 513 млрд., през 2019 г. за същия период 536 млрд., през 2020 г. 1,52 трилиона, през 2021 г. 779 млрд. През 2022 г. дефицитът на федералния бюджет от 650 млрд. е очакван за посочения период.

По това време Федералният резерв ще изхвърли 190 милиарда долара на пазара, като в същото време нерезидентите ще изхвърлят от пазара на държавните финанси, продажбите за месеца със 100 милиарда. Причината е увеличаването на токсичността на доларовите инвестиции, рекордните отрицателни реални лихвени проценти на държавния бюджет и необходимостта от покриване на собствените си парични празнини.

Основните доставчици на капитал за САЩ са Европа и Япония са в рекорден търговски дефицит поради нарастващите цени на суровините и намаляването на износа, като същевременно ограничават собственото си количествено облекчаване.

Нека ви напомня, че Европа и Япония изкупиха обратно американски ценни книжа, обратното изкупуване беше постоянен излишък по текущата сметка и техните собствени програми за обратно изкупуване на активи. Количественото облекчаване беше затворено, а текущата сметка се нулира и постепенно навлиза в устойчив дефицит по траекторията на растежа на суровините.

Няма подкрепа от Федералния резерв и продажбите ще започнат, няма подкрепа от нерезиденти и продажбите вече са в ход. Следователно, освен че покриват дефицита от 600-700 милиарда от май до септември, Министерството на финансите на САЩ и финансовата система на САЩ ще трябва по някакъв начин да балансират продажбите от Федералния резерв и нерезиденти. Кой ще спаси съкровищните ценни книжа?

Министерството на финансите на САЩ, преценявайки кога ще има липса на ликвидност, е натрупало кеш от почти 900 милиарда долара. Следователно ще балансират празнините в ликвидността, като намалят паричните средства от сметките на Федералния резерв, следователно, продажбите на ФР за 3 месеца със 190 милиарда долара ще бъде изцяло покрити от управлението на паричната позиция на Министерството на финансите на САЩ.

И така, за да отговорим на въпроса, какво се случва, ако балансът на Федералния резерв се свие от 1 юни до 31 август? Нищо няма да се случи, темпът на намаляване е незначителен, нетната ликвидност в системата (операциите на Федералния резерв + американското министерство на финансите) може дори да се увеличи, ако Министерството на финансите намали кеша с повече от 190 милиарда, което определено ще се случи. Според моите оценки до края на годината кешът може да намалее с 450-500 млрд. Следователно основните операции вече ще се извършват не от Федералния резерв, а от Министерството на финансите на САЩ!

Основната интрига не е във фиктивното намаляване на баланса на Федералния резерв (реалната ликвидност в системата няма да падне, а ще нарасне поради намаляването на паричната позиция на Министерството на финансите), а в ръста на лихвите и стабилността на зомби-корпорациите . Сега следим тарифите - може да има проблеми.

Превод: В. Сергеев

Абонирайте се за Поглед Инфо и ПогледТВ, защото има опасност да ни блокират във Фейсбук заради позициите ни:

Telegram канал: https://t.me/pogled

YouTube канал: https://tinyurl.com/pogled-youtube

Поканете и вашите приятели да се присъединят към тях!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели