/Поглед.инфо/ За първи път фразата “разорена класа” е направена през януари 2007 г. Това е един вид сложно определение на "средната класа", което взема предвид образованието, класовия произход, финансовите, социалните и културните ценности.

Комикът Джейсън Манфорд твърди, че е въвел термина през юни 2013 г .: „Измислих нов термин - “разорена класа“: кръстоска между работническата и средната класа”.

Това е икономическа класа, която има социално ниво на средната класа, но няма значителен капитал, в допълнение не контролира собствената си финансова сигурност. С други думи, този клас фалира, губейки покупателната си способност и губейки икономическата си сигурност. Той има социалния статус на средната класа, докато на практика е обеднял в сравнение с предишните поколения на средната класа.

Какво включва социалният статус на средната класа? Дипломи за висше образование, академични степени, пътувания в чужбина, хранене в ресторанти, възможност за закупуване на потребителски стоки, притежаване на жилища и др. Но ако предишните поколения можеха да натрупат значителен обем капитал и активи, които след това да бъдат прехвърлени на потомство, активите на “разорените класи” са или незначителни или силно зависят от спекулативния балон на пазара (акции, облигации, жилища).

Най-важните икономически показатели за състоянието на средната класа:

1. Дълг на домакинствата, тоест колко доходи отиват за обслужване на дълга.

2. Колко разходи за домакинства се финансират от дълга.

Ако дългът надвишава активите, тази финансова нестабилност не може да бъде свързана със средната класа.

3. Способността на едно домакинство да направи значителни спестявания/капиталови инвестиции.

Ако едно домакинство не може да натрупа достатъчно средства, за да преживее финансови кризи, тази финансова нестабилност не може да бъде представена като част от живота на средната класа.

4. Осигуряване на заетостта на домакинствата на пазара на труда.

5. Зависимостта на благосъстоянието на домакинствата от „балончетата“ от спекулативни активи, надути от политиките на централната банка.

Ако нетната стойност на собственика на жилището е между 10% и 20% от стойността (останалото е ипотечен дълг), умерената дефлация на жилищния балон ще унищожи всички акции и ще доведе до обедняване. Тази финансова нестабилност също няма нищо общо със средната класа.

6. Процентът на дохода на домакинствата, получен не от труд, а от производствени активи.

Ако целият доход на домакинствата се извлича от заплатата, няма натрупване на активи, тогава говорим повече за работническа класа.

7. Зависимостта на заетостта на домакинствата от автоматизацията, изкуствения интелект.

8. Каква част от доходите на домакинствата са държавни трансфери: помощи, субсидии и др.

Домакинствата, които зависят от държавните трансфери, не принадлежат към средната класа.

“Разорената класа” е лишена не само от финансова сигурност и контрол върху капитала, но и от социална мобилност, положителни социални роли, стабилна заетост, политическо влияние, което е от решаващо значение за средната класа, както и диплома за висше образование или собственост на дома.

Средната класа се превърна в “Разорена класа” поради редица фактори:

1. Неолибералната глобализация и идеологията подкопават сигурността на пазара на заетостта, прехвърлят рисковете към раменете на работниците, разрушават семейната структура и превръщат всичко в глобален пазар.

2. Четвъртата индустриална революция (софтуер, роботика, цифрови технологии) разрушава обичайната система на заетост, спечеленият доход става много условен.

3. Лихвите, спечелени от спестявания, се унищожават, спекулациите, провокирани от Централната банка, нарастват, домакинствата са принудени или да загубят позиции, запазвайки наличните си пари или да играят хазарт в мошеническото казино на световните пазари. Повечето от тях губят.

4. Непрекъснатото увеличаване на недискреционните разходи отслабва покупателната способност на заплатите, докато победителят, който премина към по-спекулативна икономика, е намалил дела на труда в икономиката.

Да не би американците да вкусват самото явление, когато висшето образование, стабилната заетост и високата квалификация в областта на професионалната дейност изобщо не означават нищо? Няма нищо изненадващо: в началото те бяха лишени от нивото на доходите, значителни излишъци от които отидоха не само в акции, но и в реалния сектор, след това бяха лишени от възможността за просто натрупване чрез увеличаване на цените за обучение, жилище и медицина. Цените се повишаваха, доходите падаха, не пожелаха да свалят стандарта си на живот, започнаха да теглят заеми, които ограбиха децата им от бъдещите им възможности, а сега им свалиха последната си риза - акциите и другите активи вече са почти изложени на риск от срив и управлението им вече не изисква аналитика (те не са податливи на такава), а от сигурен вътрешен човек, за да не изпаднат в загуби.

Опитът да бъдеш средна класа в САЩ е да навлезеш в огромни дългове и да нямаш гаранция, че инвестираните средства ще се върнат. По-лесно е да си седнеш, клатейки крака, на социални помощи - няма главобол за утрешния ден, ако бягът на хамстера в колелцето престане.

Превод: В.Сергеев


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели