/Поглед.инфо/ Брюксел прие координиран подход. За да определят 4-те зони, страните ще дават данни всяка седмица

ЕС ще бъде разделен на червени, оранжеви, зелени и сиви зони заради COVID-19, след като Съветът на ЕС прие във вторник препоръка за координиран подход при ограничаване на свободното движение заради пандемията. Идеята е да се увеличат прозрачността и предвидимостта за гражданите и бизнеса.

Идеята за общ европейски щит лансира Соломон Паси, а премиерът Бойко Борисов я представи още на 1 септември в Брюксел.

Всяка седмица държавите членки следва да предоставят на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията наличните данни по следните критерии: брой на новосъобщените случаи на 100 000 души от населението през последните 14 дни, брой направени тестове на 100 000 души от населението през последната седмица (интензивност на тестването), процент на положителните през последната седмица.

Въз основа на тези данни центърът ще пуска седмична карта на ЕС по региони, за да подпомогне вземането на решения за пандемията на отделните страни. Всеки район ще да бъде обозначен със:

l зелено - ако 14-дневният брой на уведомленията е по-малък от 25 и процентът на положителните проби е под 4%;

l оранжево - ако 14-дневният брой е по-нисък от 50, но процентът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой е между 25 и 150 и процентът на положителните проби е под 4%;

l червено - ако 14-дневният брой на уведомленията е 50 или по-висок и процентът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой е по-висок от 150;

l сиво - ако няма достатъчно информация или ако интензивността на тестване е по-ниска от 300.

В правилата пише, че властите не трябва да ограничават свободното движение на лица, пътуващи до или от “зелени” райони.

Ако страните обмислят да приложат ограничения, те трябва да зачитат различията в епидемичната обстановка между “оранжевите” и “червените” райони и да действат по пропорционален начин.

Страните в ЕС не трябва да отказват влизане на лица от други държави членки. Правителствата, които считат за необходимо да въведат ограничения, може да изискват от лицата, пътуващи от “незелени” райони:

l да се подложат на карантина;

l да бъдат тествани след пристигане. Може да предложат замяна на този тест с друг, направен преди пристигането.

Може също да изискват от лицата, влизащи на тяхна територия, да представят формуляри за локализиране на пътниците. Очаква се да бъде изготвен общ европейски формуляр за това, който да може да се използва от всички.

Съветът препоръчва страните, които възнамеряват да прилагат ограничения, да информират засегнатата държава членка преди влизането им в сила, както и другите държави и ЕК. Тази информация трябва да бъде предоставена 48 часа предварително.

Същевременно Гърция удължи до 25 октомври изискването за PCR тест, формуляр и QR код за влизане в страната. В Италия пък до 16 ноември няма да има ограничения за идващите от България. Страната ни бе поставена в “добрия” списък от държави, от които се влиза свободно в Италия. Отпада и ограничението за самоизолация на пътуващи от България до Естония.

Паси: Идеята за райониране е част от здравния щит

Екипът на Атлантическия клуб, разработил “Здравен щит Европа”, е удовлетворен, че документът се превръща в правителствен приоритет, коментира Соломон Паси, в чийто план се предвиждаше райониране на зоните в борбата с пандемията..

“По същество нашата идея от самото начало бе за коалиция по компетенция. Първо - превенция, и второ - координация и обща политика на добри практики. Това са основните философии. Като протоколите за действие и поведение може да се изработят и възприемат като европейски проект, европейски практики, наложени от европейските институции, но също и като по-глобален проект, в който може да бъдат привлечени и други страни”, каза още Паси.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели