/Поглед.инфо/ На 25 и 26 юни 2021 г. в гр. София, България се проведе Международната конференция на тема: „Народната дипломация като фактор за развитие на диалога, разширяване на международните социално-икономически отношения, укрепване на сигурността и стабилизиране на мира на Земята“.

Съорганизатори на Форума oт българска страна бяха: Фондация „Славяни“; Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД; Дружество на русистите в България; Национална асоциация за международни отношения /НАМО/; Списание „Международни отношения“. А от руска страна: Федерална агенция РОССОТРУДНИЧЕСТВО и представителството в България; Руска асоциация за международно сътрудничество /РАМС/; Институт по славянознание на РАН; Институт Европа на РАН; НАНО ВО „Институт за световни цивилизации“; Асоциация на руските дипломати (АРД); Списание „Международная жизнь“ на Министерството на външните работи на Руската Федерация.

В Международния форум бяха поканени да вземат участие, присъствено, онлайн, с видеоизказване и задочно, видни държавни, политически, научни, културни и обществени дейци, депутати, дипломати, учени, анализатори и специалисти от България, Русия, Европа и Азия.

Въпреки епидемиологичната ситуация в конференцията участваха присъствено, онлайн, с видеоизказване и задочно 84 души, от които 63 чуждестранни от 11 държави.

Към участниците и организаторите на конференцията бяха отправени 18 приветствия, от които 7 присъствени, видео и онлайн и 9 писмени. Ще споменем някои от тях:

 • Сергей Станишев

Председател на ПЕС

 • Н.Пр. г-жа Елеонора Митрофанова

Извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация в Република България

 • Н.Пр. г-н Дун Сяодзин

Извънреден и пълномощен посланик на КНР в Република България

 • Сергей Калашников

Депутат в държавната Дума на РФ

Председател на Руската асоциация за международно сътрудничество (РАМС)

 • Олга Широкова

Ръководител на Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България

 • Крум Лазаров

Председател на Славянското дружество в България

 • Д.ф.н. Леонид Слуцкий (Русия)

Депутат, Председател на Комитета на държавната Дума на РФ по международните въпроси, Председател на УС на Руския фонд за мир

 • УАНГ ЧАО (КНР)

Президент на Китайски народен институт на външните работи

 • Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух (Палестина)

Извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в РБългария

 • Н.Пр. г-н Темиртай Избастин (Казахстан)

Извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан в РБългария

 • Чл.кор. РАО, проф. д.ик.н. Михаил Ескиндаров (Русия)

Ректор на Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация

 • Проф. д.полит.н. Олег Слоботчиков (Русия)

Ректор на „Институт за световни цивилизации“

 • Проф. д-р ЕВГЕНИЯ ПЯДЫШЕВА (Русия)

Заместник-главен редактор на списание „Международная жизнь“

 • АККАН СУВЕР (Турция)

Президент на Фондация „Мармара груп“

На конференцията бяха обсъдени редица въпроси за мястото, ролята и перспективите на народната дипломация, работата по укрепване на сигурността и стабилизиране мира на Земята. Бяха направени препоръки за бъдещата работа на НПО за разширяване и утвърждаване на народната (обществената) дипломация.

В редица изказвания бе потвърден извода, че днес, когато новите реалности диктуват дневния ред в областта на международните отношения, когато влиянието на неправителствените организации за формирането на външната и вътрешна политика значително нараства, когато при приемането на решения представителите на държавната власт все по-често се съобразяват с исканията на гражданското общество, се появяват по-широки перспективи за формирането на качествено нови междунационални, междурелигиозни, хуманитарни и нови междудържавни отношения.

В настоящия 21 век в условията на все по-глобализиращия се свят, повече от всякога са необходими верни и безпристрастни оценки на близкото и по-далечно минало, на настоящето на отношенията между държавите.

На този форум заедно гости и участници се обединиха около тезата, че на основата на положителния опит, ще съумеем да пренесем духовния опит на миналото в настоящето и ще разкрием онази общочовешка черта, която приобщава всички нас към най-хуманните подстъпи на общоевропейската и световна цивилизация и култура, към създаването на свят без войни и насилие, свят на стабилност и прогрес.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели