/Поглед.инфо/ Новата стратегия за овладяване / изтощаване на Русия чрез методическо пренапрежение на нейните икономически и социални сили е описана в три скорошни доклада на корпорация РАНД: „Русия е бандит, а не партньор; Китай е партньор, а не бандит. Различни предизвикателства, различни реакции“, „Прекомерна и неуравновесена Русия. Оценка на въздействието на вариантите“, „Изтощаване на Русия. Конкуриране при по-добри условия“.

Тези разработки са актуализирани версии на онези, които някога са били използвани за разпадане на Съветския съюз. Говорим за стратегии за рефлексивно управление и използване на инструментите на „хибридната война“ и „контролирания хаос“ чрез въздействие върху „точките на уязвимост“ на Руската федерация. Общото свойство на тези стратегии е, че те позволяват постигане на резултат (унищожаване на макроикономическата и вътрешнополитическа стабилност на руската държава) без прякото използване на военна сила, макар че при това НАТО приближава сили и средства към Москва на разстояние от „пистолетен изстрел“ и то със спуснат предпазител.

Едновременното появяване на три доклада, показващи набор от действия за „възпиране“ на Русия, е реакция на американския военно-политически и финансов елит на независимите действия на Русия през годините на президентството на Путин, когато страната ни значително увеличи своя геополитически статус. В същото време подобно синхронизирано „избликване“ на анализаторите е начин за рефлективно управление на ситуацията с цел насърчаване на Русия да предприеме „реактивни“ действия в точно тези области, които са разгледани в тези доклади.

Доколкото може да се съди от доклада „Изтощаване на Русия. Конкуриране при по-добри условия“, в момента администрацията на САЩ обмисля възможността за преминаване от активна „демонстрационна“ фаза в конфронтацията между САЩ и Русия към нов тип военна фаза („хибридна война“). В същото време оцеляването на противника в конфликта (Русия) вече не е ограничаващо условие за определяне на мащаба и вида на технологията за въздействието спрямо него.

Широко разпространеният метод за водене на „хибридни войни“ е дестабилизиране на обществото с помощта на широк спектър от технологии (от вкарване в надпревара на въоръжението и икономическото изтощение до „контролирания хаос“ и „цветните революции“). Докладът на РАНД „Изтощаване на Русия“ показва, че Съединените щати са започнали системна работа за подкопаване на икономиката и политическата система на Русия, за да я приведат в кризисно състояние с последващо самостоятелно разложение (както се случи със СССР) при минимални разходи за САЩ.

В сферата на външното влияние върху индивидуалното, груповото и масовото съзнание в Русия има преход към сложно многоканално използване на информационно-психологическите технологии на влияние (чрез „точките на уязвимост“ на Русия) и други „невоенни“ методи, основните от които са изключването на Руската федерация от пазара на енергия и участието ѝ в нова надпревара на въоръжението. Разглеждат се и вариантите за дипломатическа и икономическа изолация на Руската федерация.

Отчетите на РАНД не подчертават „универсалния“ метод на въздействие. Изглежда, че по-нататъшните действия на американската администрация ще бъдат определени от ответните действия на Руската федерация. В същото време, част от действията на американската страна може да създаде появата на ситуация, която да стимулира реакцията на руската страна към нея.

Човек може, разбира се, да изхожда от факта, че тези доклади на РАНД са просто частно мнение на група американски анализатори. В подкрепа на сериозността на заплахите, свързани с тези доклади, следва да се отбележи следното.

Първо, на 27 юни 2019 г., уебсайтът на USAID публикува доклад относно рамката за развитие на противодействието на злокачественото влияние на Кремъл. Мерките, предложени в доклада за „сдържане“ на Руската федерация, до голяма степен са свързани с разглежданите доклади на РАНД. По-специално, агенцията предлага: идентифицирането и потушаването на опитите на Руската федерация да повлияе на изборите в други страни; идентифицирането и потискането на опитите на Русия да разпространи „дезинформация“ в чужди медии; прогонване на Русия от енергийния пазар; икономическа изолация на Русия като цяло. Второ, материалът от докладите на РАНД директно съответства на най-новите стратегически документи на американската армия и ги обосновава.

Така през октомври 2014 г. САЩ публикува нова оперативна концепция за американската армия „Победа в сложен свят 2020-2040 г.“. Тук за първи път на ниво официален документ се формулира принципно ново виждане за война от страна на САЩ. Този документ е последният сред онези, които са формулирали стратегията на „превантивна война“ или използването на война като средство за унищожаване на потенциален конкурент, преди да придобие сила, която може да блокира господството на САЩ в света.

„Превантивната война“ включва унищожаването на потенциална заплаха в ситуации, когато вражеската атака не е неизбежна или изобщо не е планирана.

Тази стратегическа концепция има следните характеристики:

1. Постулира се, че няма ясно разграничение между война и мир. Новата проактивна стратегия ще бъде ефективна не само в хода на традиционните военни конфликти, но и в рамките на тежки конфронтации. Появява се състояние на „мирна война“ или „война-мир“, достатъчна за извършване на проактивни действия;

2. Въз основа на факта, че околната среда и участниците в бъдещи конфликти са неизвестни, американската армия се готви да използва стратегията на „превантивна война” срещу всяка държава, което прави невъзможно врагът да реагира ефективно;

3. Приема се, че „проактивните“ действия се основават на използването на целия политически и икономически потенциал на Съединените щати;

4. Сферите на конфронтация се разширяват значително, при което е възможно прилагането на „проактивна стратегия“.

За първи път официално признати като сфери на войната са:

- дипломатическа конфронтация;

- вътрешнополитически граждански конфликти;

- информационни войни;

- финансови и икономически войни;

- трудна технологична конфронтация.

Нов фактор във военната стратегия на САЩ е изключително циничното поставяне на цели, основани на идеята за постигане на победа във войната чрез „изтриване на цивилизацията на врага“.

Всичко изброено по-горе изисква тези доклади да се вземат на сериозно. Врагът вече води нов тип информационна война срещу Русия с елементи на хибридно въздействие.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели