/Поглед.инфо/ Спешни мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса, социални и екологични цели трябва да вървят заедно

„Кризата в енергетиката, изострена и усложнена от войната в Украйна, става все по-сериозен проблем за домакинствата, фирмите и държавите в ЕС. Спрените доставки на природен газ за България и Полша задълбочават проблема. Грижата за най-уязвимите домакинства и услуги, ускоряването на прехода към чиста енергия и диверсификацията остават приоритети за ПЕС“.

Това заяви лидерът на европейските социалисти и български евродепутат Сергей Станишев след заседание на Президиума на ПЕС. На него представители на партиите и организациите, членуващи в ПЕС, обсъдиха ситуацията с растящите цени на енергоносителите и ефектите върху крайните потребители, спрените доставки на газ за България и Полша и европейските и национални политики в областта на енергетиката. На срещата беше приета специална декларация, в която социалистите излагат своите приоритети и насоки за необходимите мерки и политики.

Представителите на левите партии бяха категорични, че настоящата ситуация не само потвърждава необходимостта от постигане на по-голяма самостоятелност на ЕС в областта на енергетиката и изграждане на истински Енергиен съюз, а налага ускоряването на тези политики – от цифровизация и нови технологии до модернизиране на критична инфраструктура и енергийни политики. Социалистите очакват Комисията да представи нов план за действие по отношение на цените през май. Левите са на мнение, че чистата енергия на достъпни цени е от ключово значение за всеки европейски гражданин, в контекста на множеството климатични, екологични, икономически и социални предизвикателства, пред които са изправени ЕС и светът днес.

Участниците в дискусията отбелязаха решителните усилия на левите правителства и партии в три основни направления: осигуряване на достъп до енергия на поносими цени за всеки; ускоряване на прехода към чиста енергия; постигане на по-голяма стратегическа енергийна самостоятелност на ЕС.

В приетата декларация се посочва, че ПЕС подкрепя финансирането на извънредни мерки и политики в подкрепа на домакинствата и фирмите, което да им позволи да се справят с високите сметки за отопление и ток. Паралелно с това, трябва да се положат спешни усилия за намаляване на високата първоначална инвестиция и административните препятствия, пред които са изправени домакинствата с ниски доходи, които искат да използват възобновяема енергия или мерки за енергийна ефективност.

По отношение на Зелената сделка социалистите смятат, че преходът към въглеродно-неутрална икономика и чиста енергия трябва да бъде ускорен, и посочват, че екологичното и социалното измерение са неразделни – никой не трябва да стане по-беден, а напротив – всички трябва да могат да се възползват от новите възможности. ЕС трябва да направи всичко възможно, за да произвежда повече енергия от възобновяеми източници и да постигне по-голяма енергийна ефективност, което ще допринесе за енергийната ни автономност, включително чрез приемане на плана на ЕС за екологичен преход (т.нар. „пакет подготвени за цел 55“), стимулиране на инвестициите, изследванията и иновациите и подобряване на свързаността както в рамките на ЕС, така и с трети страни. Всички тези мерки ще доведат до намаляване на емисиите, намаляване на зависимостите от внос на изкопаеми горива, и ще създадат нови работни места и икономически възможности.