/Поглед.инфо/ Вчера се проведе подготвително заседание на първата сесия на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС). То бе ръководено от досегашния председател на съвета Уан Ян.

На заседанието бяха обсъдени и утвърдени членове на новия Президиум на НК на КНПКС, неговият председател и секретари. Приет бе също дневният ред на сесията и състава на Комисията за разглеждане на предложения.