/Поглед.инфо/ Каналът CGTN към Китайска медийна група проведе интернет анкета сред потребители от цял свят, според резултатите от която 86,28% смятат, че развитите страни трябва да поемат отговорност за активното справяне с глобалните климатични промени.

Други 73.92% от анкетираните казват, че са преживели екстремно време, а 81,86% посочват, че то има отрицателно въздействие върху земеделието, търговията, туризма и други индустрии в света, както и причинява съществени човешки и икономически щети.

Коментирайки причините за екстремното време, 74.48% от анкетираните са отговорили, че това се дължи на бързото влошаване на климатичните промени.

82,69% посочват, че справянето с климатичните промени не трябва да бъде само национален въпрос, свързан с икономическото развитие, а е необходима международна отговорност на големите страни.

Анкетата бе проведена на страниците на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски и в нея са взели участие 13 112 души в рамките на 24 часа.