/Поглед.инфо/ Китайският институт за туристическото изследване прогнозира, че през 2024 година броят на туристите в Китай ще надмине 6 милиарда, а този на туристите китайци в чужбина и чужденците в Китай се очаква да достигне 260 милиона души.

През 2023 г. туристическият пазар и веригата на туристическата индустрия се възстановиха значително. Броят на туристите в страната и доходите в тази индустрия се увеличиха 2 пъти в сравнение с 2022 година. Китайските туристи в чужбина и чуждестранните туристи в страната надминаха 190 милиона, което е увеличение с 2.8 пъти спрямо 2022 г.