/Поглед.инфо/ Данните за електроенергията са „барометър“ и „ветропоказател“, които отразяват икономическите дейности. От началото на тази година, с постепенното възстановяване на пълния капацитет на потреблението и производството на предприятията, темпът на нарастване на потреблението на електроенергия в много части на Китай се повиши, което дава положителен сигнал за икономическо възстановяване.

Потреблението на електроенергия в 26 провинции расте. През април потреблението на електроенергия в автомобилната промишленост, производството на електрически машини и оборудване се е увеличило съответно с 33,8% и 28,8% на годишна база. През април потреблението на електроенергия в местата за настаняване и кетъринг индустрията се е увеличило с 28,8% на годишна база. Ръстът на потреблението на електроенергия в транспортната, складовата индустрия и индустрията за доставки, както и в сектора на търговията на едро и дребно надхвърля 25%. Зад сухата статистика това отразява силата и жизнеността на китайската икономика, която се възстановява съвсем явно.

По данни на Националната енергийна администрация общото потребление на електроенергия на страната през първите четири месеца е 2,8103 трилиона киловатчаса, което е увеличение от 4,7% на годишна база.

„През април темпът на нарастване на потреблението на електроенергия в цялата държава допълнително се увеличи. От една страна, поради въздействието на епидемията, на много места през същия период на миналата година базата на потребление на електроенергия беше сравнително ниска. А от друга страна, повишаващото се потребление чисто и просто отразява текущото стабилизиране и възстановяване на икономическата дейност на Китай и ускореното възстановяване в множество индустрии", каза Ян Кун, изпълнителен вицепрезидент на Китайската електрическа корпорация.

Ако гледаме данните по икономически сектори, потреблението на електроенергия от първичната промишленост (добив на суровини и селско стопанство) е 35,1 милиарда киловатчаса, което е увеличение от 10,3% на годишна база. Потреблението на електроенергия от индустриалния вторичен сектор е 1,8632 трилиона киловатчаса, което е увеличение от 5% на годишна база. А потреблението на електроенергия в третичния икономически сектор (секторите на услугите) е 485,2 милиарда киловатчаса - увеличение от 7% на годишна база. Освен това, потреблението на електроенергия от жителите на населени места (както градове, така и села) е 426,8 милиарда киловатчаса, което е увеличение от 0,3% на годишна база.

Ян Кун добави, че бързият растеж на потреблението на електроенергия в първичната промишленост се дължи главно на цялостното насърчаване на стратегията за съживяване на селските райони, подобряването на условията за потребление на електроенергия в селските райони и непрекъснатото подобряване на нивата на електрификация. Темпът на растеж на потреблението на електроенергия във вторичната промишленост се увеличава месец след месец, като темпът на растежа за промишленото потребление на електроенергия е по-висок от средното ниво на държавата. Непрекъснатото възстановяване на промишленото производство е важна причина за постоянното възстановяване на темпа на растеж на промишленото потребление на електроенергия. А значителното възстановяване и растеж в сектора на услугите е пряко свързан с увеличението на потреблението в държавата като цяло.

Данните показват, че потреблението на електроенергия във високотехнологичните индустрии и производството на оборудване в Китай се е повишило значително, което показва, че инерцията на икономическия растеж се променя. В петте провинции Гуандун, Гуанси, Хайнан, Юннан и Гуейджоу, в които оперира China Southern Power Grid, потреблението на електроенергия от производствената индустрия се е увеличило с 2,2% на годишна база. Сред тях производството на електрически машини и оборудване и фармацевтичната промишленост са се увеличили съответно с 16% и 12,2% в сравнение с миналата година. Данните ясно показват, че трансформацията и модернизацията на индустриалната структура се ускоряват. Сред деветте вътрешни града в района на Големия залив, потреблението на електроенергия от високотехнологични индустрии и индустрии за производство на оборудване представлява 50,1% от производствената индустрия.

Друга положителна промяна е, че качеството на електрическата енергия става „по-зелена“, а капацитетът за производство на чиста енергия постепенно се увеличава.

Статистиката показва, че през първото тримесечие на 2023г. производството на възобновяема енергия в страната е достигнало 594,7 милиарда киловатчаса, което е увеличение от 11,4% на годишна база. От него производството на вятърна енергия и фотоволтаична енергия е достигнало 342,2 милиарда киловатчаса, което е увеличение на годишна база от 27,8%. През същия период инсталираният нов капацитет за възобновяема енергия на страната е 47,4 милиона киловата, което е увеличение от 86,5% на годишна база.

От началото на тази година инвестициите в енергетиката продължават да нарастват. През първото тримесечие проектите за електроснабдяване на големи предприятия за производство на електроенергия в цялата страна завършиха инвестиции от 126,4 милиарда юана, което е увеличение от 55,2% на годишна база. Сред тях производството на фотоволтаична енергия се е увеличило със 177,6% на годишна база, а производството на ядрена енергия се е увеличило с 53,5% в сравнение със същия период на миналата година.

Най-голямото предприятие за производство на електроенергия в провинция Съчуан SDIC Yalong River Company има юрисдикция над хидроелектрическата станция Ertan, най-голямата електроцентрала в Китай, хидроелектрическата станция Jinping I, най-високият язовир в света, и най-високият земно-скален язовир в Китай - ВЕЦ Lianghekou. Общият инсталиран капацитет на SDIC Yalong River Company за чиста енергия е близо 20 милиона киловата. „Тази година е критичен период за летния пик и се очаква каскадната водноелектрическа централа на река Ялун да има капацитет за доставка от 49,4 милиарда киловатчаса, което ще отчете увеличение с 2,3 милиарда киловатчаса в сравнение с миналата година“, казва Уей Пън, заместник-директор на централизирания контролен център на SDIC Yalong River Company. Той добави още, че ако се добавят нови енергийни електроцентрали като фотоволтаичната станция Kela и вятърната Labashan, производството на електроенергия се очаква да се увеличи с още 900 милиона киловатчаса, а гарантираният капацитет за доставка може да достигне 50,3 милиарда киловатчаса. Тази електроенергия е достатъчна за 16 милиона домакинства за цяла година и е 100% устойчива зелена енергия.