/Поглед.инфо/ На 1 юли 78-ата сесия на Общото събрание на ООН прие с единодушие предложената от Китай резолюция за укрепване на международното сътрудничество в изграждането на капацитет в областта на изкуствения интелект, чиито съвносители са 140 държави.

На сесията постоянният представител на Китай Фу Цун заяви, че изкуственият интелект оказва сериозно въздействие върху социално-икономическо развитие на всички държави и върху прогреса на човешката цивилизация. Развиващите се страни обаче все още не са успели да получат истински достъп до него и глобалната пропаст в цифровизацията продължава да се разширява. Страните в ООН като цяло очакват засилване на международното сътрудничество в изграждането на капацитет в областта на изкуствения интелект, да разработват и използват технологиите на равни начала и да споделят постиженията в сферата, и така да постигнат целите, поставени в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., подчерта още той.