/Поглед.инфо/ Китай засили строителството на „красиви заливи“ в опит да запази морската си екология и околна среда

Министерството на екологията и околната среда издаде план за изграждане на повече от 110 залива в цялата страна до 2027 г. Тези заливи ще постигнат хармония между хората и морето, целейки „по-чиста вода и плажове, и наличието на рибни пасажи и ята морски птици“.

110-те залива ще представлява около 40% от големите заливи на Китай. Планът също така поставя за цел седем града да бъдат превърнати в моделни зони, където всички крайбрежни зони могат да бъдат класифицирани като „красиви заливи“. В тях ще бъдат изпълнени задачи по защитата и възстановяването на типичните морски екосистеми и подобряването на ключови канализационни канали, които се вливат в морето.

Министерството допълва, че дългосрочната цел на Китай е да оформи всичките си 283 големи залива в „красиви заливи“ до 2035 г. През последните години Китай насочва повече енергия към защитата на своята морска екология и околна среда като част от усилията си за насърчаване на изграждането на красив Китай.

Ревизираният Закон за опазване на морската среда влезе в сила на 1 януари 2024 г., укрепвайки отчетността на местните власти и създавайки нови системи, включително управление на зонирането и цялостни системи за контрол.