/Поглед.инфо/ Две работещи специални кампании, свързани с реформа на китайските държавни предприятия, предвиждат допълнително разширяване и включване на повече участници. Това обявиха на 15 май от Комисията за надзор и управление на държавните активи към Държавния съвет.

Една от кампаниите беше представена през 2020 г. и включва подкрепа и насочване на държавните научно-технологични предприятия да постигнат нови пробиви в пазарно-ориентираната реформа и да подобрят капацитета си за независими иновации. Другата кампания стартира още през 2018 г., като за участници в нея бяха избрани над 100 дъщерни дружества на централни държавни предприятия и над 100 ключови местни държавни предприятия, които да проучат и внедрят иновации в цялостната реформа. В двете инициативи участват вече 672 държавни научно-технологични предприятия, както и 580 дъщерни дружества на централни и местни държавни предприятия. Политиките към кампанията ще бъдат развивани допълнително с цел по-висока оптимизация на държавните предприятия и постигане на нужните резултати.