/Поглед.инфо/ Ядрената енергетика на Китай е важен крайъгълен камък за националната сигурност на страната като цяло. Този сектор играе решаваща роля в бъдещия енергиен пейзаж и в момента е изправен пред нова стратегическа възможност за развитие.

От 2021 г. насам, поради въздействието на множество фактори, в световната икономика се появяват сериозни структурни дисбаланси в търсенето и предлагането на енергия. На много места има отявлен енергиен недостиг, което кара правителствата да преразгледат националните си стратегии за енергийна сигурност. Някои големи държави коригираха своите енергийни стратегии и насърчават диверсификацията на източници, като отново обръщат поглед към ядрената енергия като една добра алтернатива за задоволяване на техните енергийни нужди. Тези действия предоставят много нови глобални възможности за ядрената енергетика като цяло.

В същото време основна стратегия на Китай, обхващаща може би всички основни отрасли от икономическия и социалния живот, е целта на страната за постигане на пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г. Това са т.нар. „двойни въглеродни цели“, като за тяхното постигане решаваща роля ще играе именно развитието на ядрената енергетика.

Китайската национална ядрена корпорация (CNNC) е основната компания на Китай в тази сфера, която е постигнала цялостна интеграция на производствените процеси. CNNC е изнесла в чужбина седем ядрени енергийни блока, седем изследователски реактора и един подкритичен монтаж в седем държави, включително Пакистан и Алжир, и е установила сътрудничество с повече от 60 страни и региони по света.

Ядреният реактор от трето поколение „Хуалун-1“ е усъвършенствана технология за ядрена енергия с воден реактор с мощност от един милион киловата, разработена от CNNC. Преди 3 години Китай влезе в списъка на страните, усвоили технологии за реактори от 3-то поколение, заедно с Русия, САЩ, Франция и Република Корея. В момента вътрешните ядрени енергийни блокове от типа „Хуалун-1“ допринасят за развитието на екологична енергия както в Китай, така и в чужбина. Енергийните блокове „Хуалун-1“ са ключов елемент в развитието на чистата енергия в Китай. Всеки такъв реактор има инсталирана мощност от над 1 милион киловата и годишно произвежда почти 10 милиарда киловата електроенергия, което отговаря на годишното производство и домашните нужди от електроенергия на почти 1 милион души в страни с умерено ниво на развитие. Това позволява да се намали консумацията на въглища с повече от 3 милиона тона годишно и съответно да се намалят емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с повече от 8 милиона тона.

По отношение на мащаба на развитие Китай в момента има 55 работещи блока с инсталирана мощност от 57,3 милиона киловата, нареждайки се на второ място в света. Много страни като Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Йордания, Индонезия и Тайланд са проявили силен интерес към този тип модерни малки реактори от трето поколение.

Настоящата международна ситуация е сложна и световният политически и икономически пейзаж претърпява дълбоки промени. Въпреки това, отварянето за света, както и общата работа с цел развиване на международно партньорство все пак остава главната посока за икономическо развитие. През последните 30 години китайската индустрия за ядрена енергетика е разработила уникален капацитет за иновации в овладяване на сложността на различните видове ядрени реактори в сравнение със своите глобални партньори чрез технологични иновации и споделяне на опит.

Ядрената енергия представлява 4,86% от общото производство на електроенергия в Китай, което води до намаление с 340 милиона тона годишни емисии на въглероден диоксид. Очаква се до 2035 г. този процент да се удвои и вече да надхвърля над 10%. Търговските ядрени енергийни блокове на страната са разположени в осем провинции, главно в крайбрежни райони, като Гуандун, Фудзиен и Джъдзян са в челната тройка.

На фона на глобалните предизвикателства за намаляване на въглеродните емисии, ядрената енергия се превръща във важно средство за света за постигане на въглеродна неутралност. Една от целите на Китай в този сектор е да насърчи повече страни да възприемат ядрената енергия като част от своите енергийни доставки, като по този начин се намали зависимостта от изкопаеми горива и се подобри енергийната сигурност.