/Поглед.инфо/ В тазгодишната сесия на Азиатския форум „Боао“ участваха близо 2000 представители от 60 държави и региони по света. Срещата се фокусира върху темата „Азия и света: Общи предизвикателства и отговорности“ и отправи призив за обединение и сътрудничество в насърчаване на глобалния растеж.

Директорът на Института за изследване на Китай и съвременна Азия към Руската академия на науките Кирил Бабаев сподели в интервю за Китайската медийна група, че в условията на нарастващите глобални предизвикателства, Азия, особено Китай, ще се превърне в гръбнак на устойчивото развитие на световната икономика. „Бъдещето на икономическия растеж и технологичния прогрес на Китай е светло“, каза той. Такава увереност се основава на огромния пазар, политиката за отваряне на високо ниво към света, висококачествената индустриална система, голямото количество добре квалифицирани специалисти и политиките за иновации, както и потенциалите и устойчивостта на китайската икономика.

Участниците във форума високо оцениха стремежа на Китай към развитието на нови качествени производителни сили. Данните сочат, че инвестициите на Китай във високотехнологични сектори поддържат двуцифрен ръст в продължение на години, в резултат на което износът на електрически превозни средства, литиеви батерии и фотоволтаични продукти нараства с бързи темпове.

За постигане на общия просперитет е необходимо отварянето на пазарите. Китай продължава да оптимизира политиките си за привличане на чужди инвестиции, да съкращава негативния списък за достъп на чуждия капитал и да премахва ограниченията в производствения сектор.

Устойчивият икономически растеж на Китай със сигурност ще продължава да предостави нови възможности за глобалния бизнес и ще допринася за поддържане стабилността на световната икономика.