/Поглед.инфо/ На 18 и 19 май в град Сиан, провинция Шаанси, ще се проведе среща на високо равнище между Китай и страните от Централна Азия. Това ще бъде първата присъствена среща между тях от установяването на дипломатически отношения преди 31 години.

В момента и Китай, и страните от Централна Азия се намират във важен период на развитие. Китай се стреми към модернизация в китайски стил, а страните от Централна Азия се фокусират върху реализирането на стратегията за ускорено развитие и очакват сътрудничеството с Китай за постигането на тази цел. Едновременно с това различните страни са изправени пред безпрецедентни промени за века и имат силно желание за общо справяне с предизвикателствата. На този фон първата среща на високо равнище между Китай и страните от Централна Азия се провежда в унисон с нуждите на епохата, което непременно ще даде тласък за непрекъснатото задълбочаване на взаимното стратегическо доверие и сътрудничество между двете страни в различни области.

Китай и петте държави в Централна Азия са развиващи се страни, взаимно подкрепят многостранността и общопризнатите международни норми, както и коренните си интереси за защита на суверенитета и териториалната цялост. Използвайки двустранни механизми и платформи на Шанхайската организация за сътрудничество, Китай и петте страни координират действията си в нанасяне на удар на сепаратистки, екстремистки и терористични сили, за да поддържат регионалния и световен мир и стабилност.

През изминалите трийсет десетилетия Китай и страните от Централна Азия проявяват взаимно уважение, поддържат добросъседски отношения, заедно преодоляват трудностите и водят взаимноизгодно сътрудничество, което служи като пример в международните отношения. В момента държавните глави на шестте страни пристигат в гр. Сиан, където ще планират бъдещото развитие, за да създадат по-сближена общност на споделена съдба, което ще е от полза за сътрудничеството между тях през следващите трийсет десетилетия.