/Поглед.инфо/ Пресслужбата на правителството публикува във вторник бяла книга „Правна рамка и мерки на Китай за борба с тероризма“.

В нея се посочва, че „тероризмът е общ враг на човечеството, сериозна заплаха за международния мир и сигурност и представлява предизвикателство за всички страни, поради което всички членове на международната общност споделят отговорност за борба с него“.

„Като жертва на тероризъм Китай отдавна е изправен пред тази реална заплаха и винаги е отдавал голямо значение на основаните на закона усилия за борба с подобни актове и е натрупал опит чрез сключване или присъединяване към международни конвенции и договори и изменение и подобряване на наказателното право“, се казва още в документа.

„През годините Китай формулира антитерористична стратегия, която отговаря на реалностите в страната, създаде правна рамка, насърчава стриктното, безпристрастно, основано на процедури правоприлагане и гарантира справедливо правораздаване и ефективна защита на човешките права“, пише в бялата книга.

„Подходите за борба с тероризма, които защитават общочовешките ценности, отговарят на нормите и принципите на ООН и на специфичните национални условия и правни институти, са част от глобалните усилия за справяне с терористична дейност съгласно върховенството на закона. Поддържайки визията за общност на споделена съдба, Китай е готов да работи в тясно сътрудничество с други страни, за да прокара каузата за борба с тероризма като част от глобалното управление“, се посочва в документа.