/Поглед.инфо/ На 13 март Съветът за сигурност на ООН проведе открит дебат по въпроса за овластяването на жените и младите хора. Хуан Сяоуей, заместник-директор на работния комитет за жените и децата на Държавния съвет на Китай, сподели в речта си какви са усилията на Китай и китайския опит в областите, свързани с жените.

 Тя посочи, че на фона на неспокойната международна ситуация е необходимо да продължи подкрепата на правата на жените и младите хора и да им се помогне с мъдрост за разкриването на техния потенциал. Китай винаги е полагал усилия за реализирането на „Пекинската декларация“ и „Плана за действие“ от Четвъртата световна конференция за статута на жените. КНР е приела законодателни гаранции и политически мерки, за да подкрепи жените да се възползват напълно от резултатите от икономическото и социалното развитие. Китай също така подкрепя икономическото овластяване и изграждането на капацитет на жените и младите хора в развиващите се страни, включително в конфликтните райони чрез конкретни действия.