/Поглед.инфо/ На 27 май Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което бяха разгледани „Политически мерки за насърчаване на ускореното развитие на централните региони в новата ера“ и „Пилотни разпоредби относно отчетността за предотвратяване и разрешаване на финансови рискове“.

На заседанието беше изтъкнато, че насърчаването на развитието на централните провинции на Китай е важно стратегическо решение, тъй като те трябва да се оформят като важна база за производство на храни, енергия и суровини, модерно оборудване и високотехнологична промишленост и комплексен транспортен възел.

На заседанието бе посочено също, че предотвратяването и разрешаването на финансовите рискове е свързано с националната сигурност, защитата собствеността на гражданите, и е необходимо за постигане на висококачествено развитие. По пътя към това развитие трябва да се преодолеят сериозни пречки, да се осъществи цялостно засилване на финансовия надзор, предотвратяване и разрешаване на рисковете и да се насърчи висококачественото развитие на необходимите задачи.