/Поглед.инфо/ Уважаеми господин председател!
Уважаеми господин генерален секретар!
Скъпи колеги! Дами и господа!

Тази година световната общност празнува без преувеличение две исторически годишнини - 75-годишнината от края на Втората световна война и създаването на ООН.

Невъзможно е да се надцени значението на тези събития, завинаги свързани помежду си. През 1945 г. нацизмът беше победен, идеологията на агресията и омразата беше смазана, а опитът и духът на съюзничество, разбирането на огромната цена, платена за мира и общата победа, позволиха изграждането на следвоенния световен ред. Неговата безусловна основа беше Уставът на ООН, която и до днес остава основният източник на международното право.

Убеден съм, че тази годишнина ни задължава да помним непреходните принципи на междудържавната комуникация, фиксирани в Устава на ООН, а бащите-основатели на Световната организация са ги формулирали много ясно и недвусмислено. Това са равенството на суверенните държави, ненамесата във вътрешните им работи, правото на народите да определят собствената си съдба, отказът от заплахи или използване на сила, политическото уреждане на споровете.

Поглеждайки назад към последните десетилетия, можем да кажем, че с всички сложности от периода на Студената война, кардинални геополитически промени и настоящите тънкости на световната политика, ООН изпълнява адекватно основната си мисия - да защитава мира, да съдейства за устойчивото развитие на хората и континентите и да помага за преодоляване на местните кризи.

Този колосален потенциал и опит на ООН е необходим и служи като добра основа за придвижване напред. Всъщност, подобно на всяка международна организация или регионална структура, ООН не трябва да закостенява, а да отразява в своето развитие динамиката на XXI век, последователно да се адаптира към реалностите на съвременния свят, а той наистина става все по-сложен, многополюсен и многоизмерен.

Настъпващите промени, разбира се, оказват влияние върху основния орган на ООН - Съвета за сигурност, върху дискусията около подходите към неговата реформа. Нашата логика е, че Съветът за сигурност трябва по-пълно да отчита интересите на всички държави, цялото разнообразие на техните позиции, основано на принципа на най-широкото съгласие на държавите, но в същото време, както и преди, да служи като ключова връзка в глобалната система на управление, което не може да бъде осигурено без запазване правото на вето на постоянните членове Съвет за сигурност.

Това право на петте ядрени държави-победителки във Втората световна война все още отразява реалния военно-политически баланс днес. И най-важното, това е абсолютно необходим и уникален инструмент, който не позволява едностранни действия, изпълнени с пряк военен сблъсък на най-големите държави, дава възможност да се търси компромис или поне да се избягват решения, които са категорично неприемливи за другите, да се действа в рамките на международното право, а не в нестабилната, сива зона на произвол и нелегитимност.

И както показва дипломатическата практика, този инструмент работи, за разлика от тъжния опит на довоенното Общество на народите с неговите безкрайни разговори, декларации без механизми за реални действия, без правото на държави и народи в беда да помагат и защитават.

Забравянето на уроците по история е недалновидно и крайно безотговорно - точно както политизираните, не основани на факти, а на спекулации, опити за произволно тълкуване на причините, хода и резултатите от Втората световна война, преиначаването на решенията на съюзническите конференции и Нюрнбергския трибунал.

Това не е просто низост и престъпление срещу паметта на борците срещу нацизма. Това е пряк, разрушителен удар върху самите основи на следвоенния световен ред, което е особено опасно в условия, когато глобалната стабилност е подложена на сериозни изпитания, когато системата за контрол на оръжията се влошава, регионалните конфликти не стихват, а заплахите, породени от тероризма, организираната престъпност и наркотрафика, ескалират.

Всички сме изправени пред принципно ново предизвикателство - пандемията на коронавируса. Болестта пряко засегна милиони хора, отне най-ценното - стотици хиляди човешки животи. Карантините, затварянето на границите, създаването на многобройни трудни проблеми за гражданите на почти всички държави - всичко това са реалностите днес. Положението е особено трудно за хората от по-стари поколения, които поради принудителни ограничения, понякога в продължение на седмици или дори месеци, не могат да прегърнат своите близки, деца, внуци.

Експертите все още не са направили пълна оценка на мащаба на социално-икономическия шок, свързан с епидемията и всички негови дългосрочни последици. Но вече е очевидно, че възстановяването на световната икономика ще отнеме много, много дълго време. Нещо повече, предварително изпитаните антикризисни мерки не винаги работят. Ще са нужни нови, нестандартни решения.

Можем да ги разработим само заедно и това е важна задача както за ООН, така и за държавите от Г-20 и, разбира се, за другите водещи междуправителствени организации и интеграционни асоциации, които поради последствията от пандемията също преживяват трудни времена и се нуждаят от основно нови хоризонти и мащаби на развитие.

Именно тази идея за качествен интеграционен растеж, „интеграция на интеграциите“ е заложена в руската инициатива за формиране на голямо евразийско партньорство с участието на всички, без изключение страни от Азия и Европа. Тя е чисто прагматична и сега става още по-актуална.

В допълнение бих искал още веднъж да обърна внимание на руското предложение за въвеждане на така наречените зелени коридори, свободни от търговски войни и санкции, предимно за стоки от първа необходимост, храни, лекарства, лични предпазни средства, които се търсят специално за борба с пандемията.

Като цяло изчистването и освобождаването на световната търговия от бариери, забрани, ограничения, незаконни санкции може да бъде добра помощ за възстановяване на глобалния растеж и намаляване на безработицата. Така, според експертите, пълното или частично намаляване на заетостта в света през второто тримесечие на тази година е равносилно на загубата на 400 милиона работни места и трябва да се направи всичко, за да не остава такава безработица, така че хората да се върнат на работа, да могат да осигурят семействата си, а не да се озоват в плен на бедността, без перспективи в живота.

Това наистина е най-острият глобален социален проблем, така че мисията на политиката сега е да проправи пътя за търговията, съвместните проекти и лоялната конкуренция, а не да връзва ръцете на бизнеса и деловата инициатива.

Пандемията изостри редица етични, технологични и хуманитарни теми. По този начин усъвършенстваните цифрови технологии дадоха възможност за бързо възстановяване на системата на образованието, търговията, услугите, установяването на дистанционно обучение, онлайн курсовете за хора от различни възрасти. Изкуственият интелект помогна на лекарите по-точно и бързо да поставят диагнози, да изберат оптималните схеми на лечение.

Но, както всяка друга иновация, цифровите технологии са склонни да се разпространяват неконтролируемо и подобно на конвенционалните оръжия могат да попаднат в ръцете на всякакви радикали и екстремисти не само в зоните на регионални конфликти, но и в доста проспериращи страни, пораждайки огромни рискове.

В тази връзка проблемите на киберсигурността, използването на усъвършенствани цифрови технологии също заслужават най-сериозно обсъждане на платформата на ООН. Важно е да чуем и възприемем страховете на хората - до каква степен техните права ще бъдат защитени през новата ера: правата на личен живот, собственост, сигурност.

Трябва да се научим да използваме новите технологии в полза на човечеството, да намерим правилния баланс между стимулите за развитие на изкуствения интелект и обоснованите ограничителни мерки, да постигнем съвместно споразумение за регулиране, което да изключва потенциални заплахи, от гледна точка не само на военната, технологичната сигурност, но също така и от тези на традициите, закона, морала на човешкото общуване.

Бих искал да отбележа, че по време на пандемията лекари, доброволци, граждани на различни държави показаха и ни показват примери за взаимопомощ и подкрепа и тази солидарност не познава граници. Много държави също така безкористно и открито си помагаха и си помагат. Но имаше и случаи, когато имаше дефицит на хуманизъм и, ако искате - доброта в отношенията на междудържавно, официално ниво.

Вярваме, че авторитетът на ООН би могъл да допринесе за укрепване и засилване на ролята на хуманитарния, човешкия компонент в многостранните и двустранните отношения, а това са социални и младежки обмени, културни връзки, социални и образователни програми, сътрудничество в областта на спорта, науката, технологиите, опазването на околната среда и човешкото здраве.

Що се отнася до здравеопазването, тук сега, както и в икономиката, е необходимо да се премахнат възможно най-много бариери пред партньорството. Страната ни предприе и предприема активно участие  в глобалните и регионални усилия за борба с КОВИД-19, оказва помощ на най-засегнатите държави както на двустранна основа, така и чрез многостранни формати.

Правим това на първо място, като вземаме предвид централната координираща роля на Световната здравна организация, която е част от структурата на ООН. Ние вярваме, че потенциалът на СЗО трябва да бъде качествено укрепен. Такава работа вече е започнала и Русия ще вземе най-заинтересовано участие в нея.

Натрупаният научен, производствен потенциал и клиничен опит на руските лекари позволи бързо да се разработи линия от тестови системи и лекарства за откриване и лечение на коронавирус и след това да се регистрира първата в света ваксина “Спутник-5”.

Пак повтарям, ние сме абсолютно отворени и отдадени на партньорството. В тази връзка поемаме инициативата за провеждане на онлайн конференция на високо ниво в близко бъдеще с участието на държавите, заинтересовани от сътрудничество в разработването на ваксини срещу коронавируса.

Готови сме да споделим нашия опит и да продължим да си взаимодействаме с всички държави и международни структури, включително да доставяме в други страни руската ваксина, доказала своята надеждност, безопасност и ефективност. Русия е убедена, че сега е необходимо да се използват всички възможности на световната фармацевтична индустрия, за да се осигури свободен достъп до ваксинации за гражданите на всички държави в обозримо бъдеще.

Всеки може да се сблъска с опасния вирус. Коронавирусът не пощади персонала на ООН, централата и регионалните структури. Русия е готова да предостави цялата необходима квалифицирана помощ на ООН. По-специално предлагаме да предоставим нашата ваксина безплатно за доброволна ваксинация на служителите на организацията и нейните подразделения. Получаваме такива призиви от колеги от ООН и няма да останем безразлични към тях.

Още нещо принципно важно в днешния дневен ред. Разбира се, както защитата на околната среда, така и проблемите с изменението на климата трябва да останат в центъра на съвместните усилия.

Съответните многостранни конвенции, договори и протоколи в рамките на ООН напълно доказаха своята значимост. Призоваваме всички държави да предприемат отговорен подход към тяхното спазване, особено при постигане на целите на Парижкото споразумение.

Скъпи колеги!

Искам още веднъж да подчертая: Русия ще положи всички усилия за прокарване на мирно, политическо и дипломатическо уреждане на регионалните кризи и конфликти и за осигуряване на стратегическа стабилност.

Въпреки всички спорове и разногласия, понякога недоразумения и дори недоверие към някои колеги, ние упорито ще предлагаме конструктивни, обединяващи инициативи, предимно в областта на контрола на оръжията, укрепвайки действащите договорни режими. Това се отнася и за забраната на химическите, биологичните и токсичните оръжия.

Приоритетният въпрос, който може и трябва да бъде решен незабавно, е, разбира се, незабавното удължаване на Договора между Русия и Съединените щати за стратегическите настъпателни оръжия, който изтича през февруари 2021 г.. Водим такива преговори с нашите американски партньори.

Освен това разчитаме на взаимна сдържаност при разполагането на нови ракетни системи. Ще добавя, че от миналата година - искам да подчертая това - от миналата година Русия вече е обявила мораториум върху разполагането на наземни ракети със среден и малък обсег в Европа и други региони на света, стига Съединените американски щати да се въздържат от подобни мерки. За съжаление все още не сме чули реакция на нашето предложение нито от нашите американски партньори, нито от техните съюзници.

Вярвам, че такива взаимни стъпки по конкретни въпроси биха създали добра основа за започване на сериозен, задълбочен разговор за целия набор от фактори, засягащи стратегическата стабилност. Целта му би била да се постигнат всеобхватни споразумения, да се формира солидна основа за архитектура на международната сигурност, която отчита предишния опит в тази област и напълно да отговаря не само на съвременните, но и на обещаващите военно-политически и технологични реалности.

По-специално, Русия поема инициативата за сключване на правно обвързващо споразумение с участието на всички водещи космически сили, което би предвидило забрана за разполагане на оръжия в космическото пространство, за използване на сила или заплаха от сила срещу космически обекти.

Разбираме добре, че както въпросите за сигурността, така и всички други проблеми, обсъдени от годишнината на Общото събрание на ООН, изискват обединяване на усилията, основани на ценностите, които ни обединяват, на общия ни спомен за уроците по история, за духа на съюза, когато членовете на антихитлеристката коалиция в името на Победата и мира за всички народи на планетата успяха да се издигнат над различията и идеологическите предпочитания.

В настоящите сложни условия е важно всички държави да проявят политическа воля, мъдрост и предвидливост. И разбира се, водещата роля тук принадлежи на постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН - страни , които вече 75 години носят специална отговорност за международния мир и сигурност, за запазване на основите на международното право.

Осъзнавайки тази отговорност, Русия предложи да се свика среща на високо равнище на страните от "Голямата петорка". Целта ѝ е да се потвърдят ключовите принципи на поведение в международните отношения, да се изработят начини за ефективно решаване на най-належащите проблеми на нашето време. Радващо е, че нашите партньори подкрепиха инициативата. Очакваме да проведем такава среща лице в лице на високо равнище веднага щом епидемиологичната обстановка позволи.

Пак ще повторя: в един взаимосвързан, взаимозависим свят, във водовъртежа на международни събития е необходимо да действаме заедно и да разчитаме на принципите на международното право, залегнали в Устава на ООН. Само по този начин ще можем да изпълним високата мисия на нашата Организация и да осигурим достоен живот за настоящите и бъдещите поколения.

Пожелавам на всички народи на планетата мир и просперитет.

Благодаря за вниманието.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели