/Поглед.инфо/ На 29 декември 1941 г. е издаден Указът на Президиума на Върховния съвет (ПВС) на СССР „За военния данък“, който се превръща в един от най-важните икономически документи на военното време. Включително с помощта на този механизъм победата над Хитлер буквално бива заплатена от целия съветски народ. Почти цялото население на СССР носи тежестта на военните разходи, като напълно заплаща отбраната на страната си.

Говорейки по радиото на 3 юли 1941 г. с призив към гражданите на Съветския съюз, Йосиф Сталин нарича избухването на войната въпрос на живот и смърт за страната, тъй като съветските народи са изправени пред избор: дали да бъдат свободни или поробени. В същото време лидерът отбеляза, че "необходимо е съветският народ да разбере това и да престане да бъде безгрижен, да се мобилизира и да преустрои цялата си работа по нов, военен начин, който не знае милост към врага".

Няма връщане към мирния живот

Сега животът преминава под лозунга „Всичко за фронта! Всичко за победа!”, което съветският народ разбира и приема. Фактът, че степента на патриотизъм в обществото е висока, се доказва от доклада на Народния комисар на финансите на СССР от 26 септември 1941 г. за даренията във Фонда за отбрана. По непълни данни вече са получени 587,5 милиона рубли, 42 кг злато, почти два тона сребро, скъпоценности на стойност 510 хиляди рубли, както и над 140 тона селскостопански продукти и много други.

Парите за победата бяха преведени от различни слоеве от населението, включително деца. Така са широко известни историите на танка Т-60 „Малютка“ и щурмовия самолет Ил-2 „От Леночка за тати“, чието изграждане е инициирано от шестгодишната Ада Занегина и седемгодишната Лена Азаренкова, дъщерите на загиналите командири на Червената армия. Любопитно е, че фондовете за отбрана са получавали средства дори от фронта. Например през декември 1942 г. бойците и командирите на 15-та гвардейска стрелкова дивизия превеждат милион рубли за изграждането на гвардейската танкова колона.

Общо през годините на войната фондовете за отбрана и Червената армия са получили над 16 милиарда рубли, 13 кг платина, 131 кг злато, 9519 кг сребро, 1,8 милиарда рубли в скъпоценности, над 4,5 милиарда рубли държавни облигации, над 0,5 милиарда рубли депозити в спестовни банки.

Тези средства са използвани за изграждането на повече от 2500 бойни самолета, няколко хиляди танка, осем подводници, 16 различни военни кораба и много други.

Така съветските граждани дават всичко от себе си, за да доближат победата над врага. Помощта им за Червената армия обаче не беше само доброволни дарения. Населението на Съветския съюз също носи повишена данъчна тежест, плащайки военните разходи.

Ново време - нови данъци

На 3 юли, в деня на речта на Сталин по радиото, е издаден указ от ПВС на СССР за установяване на временна надбавка върху селскостопанския и подоходния данък от населението за военно време. За колхозите това означаваше допълнителен данък от 100% от сумата на представения за плащане данък.

Но има и привилегии. Колхозниците плащат само половината от надбавката, ако един от членовете на семейството е военен, и не плащат нищо, ако такива са двама или повече. От останалите граждани, подлежащи на облагане с данък върху доходите, той се събира в двойна ставка. Изключение правят работниците и служителите с месечна заплата 300–500 рубли, които получават само 50% увеличение, а тези, които получават по-малко, изобщо не са засегнати от увеличението.

Но това не е краят на въпроса. На 21 ноември 1941 г. ПВС на СССР въвежда „ергенски данък“, който се налага на самотни и семейни граждани без деца: мъже на възраст от 20 до 50 години и жени на възраст от 20 до 45 години.

С изключение военни, пенсионери, хора, които нямат деца по здравословни причини, и студенти, останалите бездетни работници и служители плащат пет рубли на месец с доходи до 150 рубли. Ако са повече, тогава се отделят 5%. Самотните колхозници плащат 100 рубли годишно в хазната.

Появата на такъв данък в началото на Великата отечествена война не изглежда изненадващо. Страната има нужда от хора, а войната, знае се, намалява броя им. В предвоенния период в Съветския съюз се насърчават семейните ценности и необходимостта от бракове. Сега държавното „управление“ ги стимулира, опитвайки се да избегне демографска катастрофа, превръщайки ергените в женени. Подобна мярка не само допринася за раждаемостта, но и повишава самосъзнанието на гражданите в живота и работата с отговорност към семейството. Любопитно е, че „ергенският данък“ е един от най-дълго действащите данъци в историята на СССР, след като надживява Съветския съюз, той е отменен едва на 1 януари 1992 г.

Военен данък

В първите месеци на войната СССР губи голям брой територии, които са много ценни и важни от икономическа и военна гледна точка. За да компенсира по някакъв начин загубата им, на 16 август 1941 г. ЦК на БКП(б) одобрява военно-икономически план, който предвижда създаването и развитието в районите на Поволжието, Урал и Западен Сибир на производствена база за снабдяване на Червената армия със самолети, танкове, боеприпаси и други видове оръжия. Както отбелязаха неговите автори Николай Вознесенски, Анастас Микоян и Максим Сабуров, планът не решава всички проблеми на снабдяването на Червената армия, но става първата стъпка в „организирания подход към решаването на въпросите за осигуряване на отбраната на страната за сметка на тиловите зони“.

Източникът на средства за този проект трябва да бъде населението.На 29 декември 1941 г. излиза постановлението на ПВС на СССР „За военния данък“. Сега от работниците и служителите, както и приравнените към тях граждани, в допълнение към доходите, месечно се удържат военни данъци в размер на 10 рубли за доходи до 150 рубли, 15 рубли за доходи от 151 до 200 рубли и т.н. Данъчната скала е попълнена с месечен доход от над 2000 рубли, от които са плащани 225 рубли. Колхозниците трябва да плащат допълнително от 150 до 600 рубли годишно от всеки член на фермата.

Всички съветски граждани, които са навършили 18 години и не попадат сред изключенията, предвидени от постановлението, са включени във военния данък. Редниците, сержантите и старшините на Червената армия и Червената армия са освободени от плащането му. В същото време в указа се посочва, че командирите, от лейтенанти до маршали, не подлежат на военен данък, ако са на фронтовата линия. Любопитно е, че облагодетелстваните военнослужещи не са превеждали нищо в хазната, дори да са имали доходи, различни от парична издръжка. Членовете на техните семейства, които са получавали помощи от държавата, както и хората с увреждания от 1-ва и 2-ра група, пенсионери без доходи, мъже над 60 години и жени над 55 години без независими източници на доходи също са освободени от плащане на данъка.

Трябва да се отбележи, че по-нататък военният данък е многократно коригиран. И така, на 15 януари 1942 г. ПВС на СССР със свой указ предоставя половината от обезщетението за изплащането му на всички военнослужещи, които работят в 250-километрова зона от фронтовата линия. А от 1 юли 1942 г. всички доходи на гражданите до 150 рубли вече се облагат със 7% данък. Същото важи и за доходите до 25 рубли, които преди това са били освободени от данъци.

На 29 декември 1943 г. е издадено ново постановление на ПВС на СССР с корекции, което позволява да не се плаща военен данък на пенсионерите и възрастните бенефициенти, когато работят в колхози. Указът също така позволява на местните власти на републиките, териториите и регионите да повишават или намаляват данъчната ставка за областите и селата „в зависимост от разстоянието на пазарите за продажба и размера на пазарния доход от продажбата на селскостопански продукти“.

Първото облекчаване на военния данък се състои едва през юли 1945 г., когато ПВС на СССР освобождава от плащането му служители на предприятията на народните комисариати на авиационната индустрия, боеприпаси и оръжия. Но поради поетапната демобилизация на армията известно време държавата трябва да поеме значителни военни разходи. Поради това съветското правителство смята за възможно само частично спиране на събирането на военния данък от населението и указът от 29 декември 1941 г. е в сила повече от десет години, като става невалиден едва на 8 август 1957 г.

Защо войната е народна?

Разбира се, данъчната тежест за гражданите на СССР през годините на войната бива много тежка. Възниква въпросът: колко оправдани бяха мерките, предприети от съветското правителство за увеличаване на данъците върху населението?

Преди войната лъвският пай от съветския бюджет е отчисления от промишлеността и търговията, а данъчните приходи от гражданите едва надвишават една десета от него. През 1940 г. от населението са събрани над 19 милиарда рубли. Но след началото на войната възниква бюджетен дефицит поради срива на търговията, прехвърлянето на икономиката на военна основа и загубата на региони в европейската част на СССР. В резултат на това населението се превръща в един от основните източници на попълване на бюджета.

Въвеждането на военен данък е крайна, но необходима мярка, която значително увеличава броя на данъкоплатците. През 1942 г. от населението са събрани почти 45 милиарда рубли, което е два пъти повече от предвоенната година.

Разбира се, това удря джобовете на гражданите, но позволява на Съветския съюз по някакъв начин да посрещне военните разходи и дори да намали изискванията си за доставки по “Заем-Наем”. Ако през 1941 г. съветските искания за военна и икономическа помощ към съюзниците са много големи, то още през септември 1942 г., на среща с личния представител на президента на САЩ Уендъл Уилки, Сталин казва, че „бих бил готов да огранича американските доставки до изтребители, камиони, алуминий и експлозиви", изоставяйки всичко останало.

Думите на Сталин говорят сами за себе си. След като създава производствена база в тила, за да осигури на Червената армия оръжия, съветската индустрия започва да задоволява нуждите на фронта в по-голям обем, приближавайки победата над врага. И трябва да помним, че това се случва благодарение на населението на СССР чрез доброволни вноски и увеличени данъци, които буквално плащаха оборудването на съветските войски. Предвид този факт Великата отечествена трябва да се нарича именно „народна война“.

Превод: В. Сергеев

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели