/Поглед.инфо/ Встъпването в длъжност на президента Путин отбелязва нов етап от историята на Русия. Някои линии от предишните периоди навярно ще бъдат продължени. Някои ще достигнат критичен праг. Нещо ще бъде свалено. Но трябва да дойде и нещо ново.

Бих желал да обърна внимание на идеологическия аспект, който може да стане принципен вектор за по-нататъшното развитие на Русия в международен контекст.

В нашето ожесточено противостоене със Запада, балансиращо на границата на ядрения конфликт и Третата световна война, все по-контрастно се проявява проблемът с ценностите. Войната в Украйна не е просто конфликт на държави с напълно рационално национално интереси, а сблъсък на цивилизации, ожесточено отстояващи своите ценностни системи.

Днес вече със сигурност може да се каже, че Русия окончателно заложи на защитата на традиционните ценности и именно с тях свързва основните процеси на укрепване на собствената си цивилизационно идентичност и геополитически суверенитет. Става дума не за различни интереси на отделните субекти вътре в една и съща - западна - цивилизация, както до последно, макар и с леко увъртане, но все пак можеше да се тълкува разгарящия се все повече и повече конфликт на Русия и колективния Запад. Сега е очевидно, че между себе си се сблъскаха две ценностни системи.

Съвременният колективен запад стои изцяло зад:

- абсолютния индивидуализъм

- ЛГБТ и джендърната политика

- космополитизма

- културата на отмяна

- постхуманизма

- неограничената миграция

- унищожаването на всички форми на идентичност

- критичната расова теория (според която угнетените по-рано народи имат пълното право на свой ред да потискат своите бивши угнетители)

- релативистка и нихилистична философия на постмодернизма

Западът безпощадно цензурира собствената си история, забранява книги и произведения на изкуството, а Конгресът на САЩ се готви да изземе от Светото писание цели абзаци, които уж оскърбяват някои групи хора по етнически и религиозен признак. Освен това развитието на цифровите технологии и невромрежите постави на дневен ред предаването на инициативата на управлението в световен мащаб от човечеството към изкуствения интелект и редица западни автори вече превъзнасят това като невероятен успех и отдавна очаквано настъпление на момента на сингулярността.

Въпреки това Русия на Путин пряко противостои с напълно различен набор от ценности, много от които са на законово ниво закрепени в указ №809 от 9 ноември 2022 г. Русия твърдо отстоява:

- колективната идентичност срещу индивидуализма

- патриотизма срещу космополитизма

- здравото семейство срещу легализацията на извращенията

- религията срещу нихилизма, материализма и релативизма

- човека срещу постуманистичните експерименти

- историческата истина срещу културата на отмяната

- естествената идентичност срещу размиването ѝ

Налице са две противоположни ориентации, освен това две антагонистични идеологии, системи на мироглед. Русия избира традицията, а Западът, напротив, всичко нетрадиционно и дори антитрадиционно.

Това прави конфликта в Украйна, където се сблъскаха тези две цивилизации в ожесточена и решителна битка, нещо много по-голямо от обикновен конфликт на интереси. Той разбира се е на лице, но не е основен. Най-важното е че в противоборство влязоха два модела на по-нататъшното развитие на човечеството - либерален, глобалистки, антитрадиционния път на съвременния Запад или алтернативен, многополюсен, полицентричен път на запазване на традициите и традиционните ценности, за което се сражава Русия.

И тук е време да се забележи, че многополюсният свят, верността си към който провъзгласи Русия в предишния етап от управлението на Путин, придобива смисъл единствено в случай, ако признаем за всеки полюс, за всяка цивилизация (днес нагледно представени в БРИКС) правото на собствена идентичност, собствена традиция, собствена система от ценности. Многополюсността става осмислена и обоснована, ако изхождаме от плурализма на съществуващите култури и признаваме правото им да запазят своята идентичност и да се развиват, опирайки се на вътрешните си принципи. Това значи, че полюсите на многополюсния свят, за разлика от глобалисткия еднополюсен модел, където по подразбиране доминират като универсални именно западните ценности, в една или друга степен следват пътя на Русия, просто поставяйки на пиедестал своите - всеки път различни - традиционни ценности.

Това нагледно го виждаме в съвременен Китай. Освен че отхвърля глобализма, либерализма и световния капитализъм като догма, запазвайки много черти на социалистическия ред, той все повече и повече се обръща към изконните ценности на китайската култура, възраждайки политическата и социалната етика на Конфуций, вдъхновявали и вкарващи ред в обществото в течение на хилядолетия. Неслучайно една от водещите теории в международните отношения в съвременен Китай е древната идея за “Тянся”, където Китай е в центъра на световната система, а всички останали народи обикалят Поднебесната по периферията. Китай сам по себе си е абсолютен център, открит за света, но строго стоящ на стража пред собствените си суверенитет, уникалност и самобитност.

В тази посока се движат и народите от Африка, влизащи в нов стадий на деколонизацията - този път на съзнанието, културата, начина на мисъл. Все повече африкански мислители, политици и обществени дейци се обръщат към изворите на своите автохтонни култури.

Латинска Америка също постепенно открива за себе си нови хоризонти на традиционализма, религията и културните корени, влизайки във все повече и повече пряк конфликт с политиката на САЩ и колективния Запад. При това спецификата на Латинска Америка е в това , че антиколониалната борба дълго време се провежда предимно под леви лозунги. Сега ситуацията се мени: левите откриват традиционните и консервативни извори на своята борба (например в “теологията на освобождението”, където доминира католическият фактор) и все повече расте консервативен антиколониален фронт (например “теология на народите).

Но засега освен Русия никоя от цивилизациите, ориентирани към многополюсност и предпочитащи традицията, не влиза в пряк въоръжен конфликт със Запада. Много се колебаят, очаквайки финала на тази драматична борба. И макар потенциалното мнозинство от човечеството да отхвърля хегемонията на Запада и неговата ценностна система, засега с него в пряк сблъсък не е готов никой, освен нас.

Всичко това дава на Русия уникален шанс да застане начело на световния консервативен обрат. Настъпва момента да кажем, че Русия воюва с претенциите на Западната цивилизация за универсалност на ценностите ѝ и стои изцяло и напълно зад традицията, при това, както зад собствената (руска народна, православно-държавна), така и зад всички останали. Все пак и тях в случай на триумф на глобализма и запазването на западната хегемония ги заплашва неминуемо унищожение.

Всички цивилизации на света са консервативни - това съставя тяхната идентичност. И те все повече си дават сметка за това. Само постмодернистичния Запад реши радикелно да скъса със своите класически християнски корени и се зае да гради култура на израждането, извращението, патологията и техническото заместване на хората с постчовешки организми (от ИИ до киборги, химери и продукти на генното инженерство). Да и в самия Запад значителна част от обществата отхвърлят този път и все по-яростно се обявяват против курса на управляващия постмодерен либерален елит за окончателно опразване на културно-историческата идентичност на самите западни общества.

В новия си президентски мандат би било съвсем логично Путин да обяви за своя основна идеологическа мисия защитата на традициите - в Русия и в целия свят, включително и на самия Запад. В очите на цялото човечество Владимир Путин вече е най-великият лидер, играещ точно тази роля, героично устоявайки на западната хегемония. Сега е моментът да обявим глобалната мисия на Русия, която е да защитава цивилизациите и техните традиционни ценности. Да спрем играта със Запада и да използвате неговите стратегии, условия, протоколи и критерии. Цивилизационният суверенитет се състои в това, че всеки народ има пълното право да приема и отхвърля всякакви външни насоки, да се развива по свой собствен, специален начин, независимо от това, че някой отвън може да е недоволен от това.

Така наскоро, на 7 май, британският вестник “Мирър” обяви девет думи от встъпителната реч на президента Путин за „ужасна заплаха за Запада“. Тези думи бяха: „Самата Русия и само тя ще определи своята съдба!” Тоест Западът възприема всеки намек за суверенитет като обявяване на война срещу него. Русия се съгласи с това и е готова да подкрепи всички, които отстояват своя суверенитет така решително, както тя.

Разбира се, всяка цивилизация има своите традиционни ценности. Но днес всички те са атакувани от една агресивна, нетолерантна, измамна и извратена цивилизация, която води безмилостна война с всяка традиция - с традицията като такава. В такава ситуация Русия на Путин може открито да се обяви за носител на противоположната мисия – да стане защитник на традицията и нормите, на приемствеността и идентичността.

Преди, през ХХ век, влиянието на Русия в света се основаваше предимно на лявото движение. Но днес то постепенно изчезна - или беше погълнато от либерализма, или се изчерпа сама (с редки изключения, най-често влизайки в съюз с антиколониални консервативни тенденции). Сега си струва да заложите на консерватори, привърженици на цивилизационната идентичност. И така се ражда нов лозунг: традиционалисти от всички страни, обединете се!

И не трябва да се смущаваме, срамуваме или крием. Колкото по-уверено поемем по този път, толкова по-бързо и по-сигурно ще расте нашето влияние в света. Тъй като избрахме да се съсредоточим върху многополярността, трябва да сме последователни в това.

Всички вече смятат Путин за ключова фигура в консервативното възраждане. Време е да го обявим открито. Във всеки случай критиките от Запада не могат да бъдат избегнати, но сега решаващите фактори в отношенията с него са съвсем други. И нашите съюзници - настоящи и потенциални - ще се заемат с подкрепата на Русия с нова сила. В крайна сметка сега нашите далечни цели и задачи ще им бъдат ясни. Те ще ни повярват и ще започнат, без никакво недоверие или колебание, да изграждат с нас справедлив и балансиран свят в интерес на цялото човечество.

Превод: В. Сергеев

Гласувайте за "ЛЕВИЦАТА!" с бюлетина № 19 и преференция 104 в 25 МИР-София