/Поглед.инфо/ Статистиката показва експлозивен растеж на индустрията в Русия. „Това никога не се е случвало в Москва“, кметът на столицата Сергей Собянин описва впечатляващите темпове на растеж на промишленото производство само в своя регион. Кои отрасли се развиват най-бързо и защо?

Реалността за пореден път опроверга песимистичните прогнози на западните икономисти за перспективите пред руската икономика. Индексът на бизнес активността (ПМИ) за руските производствени индустрии през май се повиши до 54,4 пункта от 54,3 пункта през април.

Това „показва рязко подобрение в руския производствен сектор“, съобщава С&П. Агенцията разчита на резултатите от проучване на мениджъри по покупки на руски компании (това е т.нар. ПМИ-индекс, съставян ежемесечно за всички водещи икономики).

През март активността в руския производствен сектор нарасна с най-бързия темп от почти 18 години. В същото време, както показаха резултатите от проучването на С&П, тогава за първи път от октомври 2023 г. беше регистрирано значително увеличение на поръчките за износ. Тоест Русия увеличава не само доставките си на енергийни ресурси и храни в чужбина, но и увеличава индустриалния износ.

Тези данни са потвърдени от „Росстат“. Според статистиката, публикувана в края на май, в Русия през януари-април 2024 г. индустриалното производство се е увеличило с 5,2% спрямо същия период на 2023 г.

Признавайки устойчивостта на руската икономика пред лицето на санкциите, международните експерти прогнозираха индустриален спад за Русия. „В средносрочен план руската икономика ще бъде възпрепятствана от оттеглянето на транснационалните корпорации, загубата на човешки капитал и откъсването й от световните финансови пазари“, каза говорителят на МВФ Джули Козак през август 2023 г. „И затова очакваме, че в средносрочен план производството в Русия ще бъде със 7% под предвоенната прогноза.“

Въпреки това, вече 2023 г. показа ръст на руската икономика от 3,6%. Освен това значителна част от този растеж е осигурен от индустрията. През последното тримесечие на 2023 г. използването на капацитета се е увеличило до 81% (много високо по западните стандарти).

През 2024 г. икономическият растеж в Русия продължи. През първото тримесечие на 2024 г. БВП на Русия се е увеличил с 5,4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. Индустрията също се разраства.

„Въпреки неприятелските действия местната индустрия се развива динамично“, казва ръководителят на правителството Михаил Мишустин. „Основно благодарение на обработката, през април отчетохме ръст от над 8%. Машиностроенето също остава основен двигател за същия месец, ако говорим за сегменти, производството на компютърно и електронно оборудване се е увеличило с 44%“, допълва той.

И това са данни само за най-големите раздели на икономическата статистика. Усилията за заместване на вноса и укрепване на технологичния суверенитет доведоха до появата на нови индустрии в Русия - например компоненти за оборудване, консумативи за използвано вносно оборудване и т.н. Всички тези индустрии допринасят за общия растеж.

Особено показателна е ситуацията в най-индустриализираните райони, например в столицата. „В Москва това не се е случвало никога преди, когато обемът на промишленото производство нарастваше с 18% годишно и това не е само отбранителната промишленост, това е всичко: фармацевтика, машиностроене, почти всички ключови сектори“, казва кмета на столицата Сергей Собянин. Още повече, че според него „цялата страна демонстрира доста сериозен растеж“.

Западните анализатори (и някои руски либерални икономисти) интерпретираха тези данни като краткосрочен ефект, причинен от увеличаване на отбранителните поръчки, поставяйки под съмнение перспективите за индустриален растеж.

Но по-оптимистично настроени са бизнес практиците - директори и водещи мениджъри на компании (въз основа на чието проучване се съставя индексът). Това настроение е отразено в индекса на бизнес активността (ПМИ), споменат по-горе.

Какви са причините за оптимизъм и защо руската индустрия расте с толкова бързи темпове? Съществува комбинация от няколко ключови фактора, които стимулират индустриалния и икономическия растеж като цяло. Разбира се, важно е увеличаването на държавните разходи за закупуване на индустриални продукти, включително военни. Освен това има забележим ръст на инвестициите в създаването на нови производства и развитието на съществуващите. Наблюдава се и нарастване на нересурсния износ и нарастване на разходите на домакинствата (което е съчетано с нарастване на спестяванията, което осигурява дългосрочния характер на това търсене). С други думи, населението поддържа търсенето на местните индустриални продукти.

„В момента на СПМИФ имаше дискусия за това как да запълним пазара със стоки. Може и чрез внос – но тогава излиза, че ще работим за внос. Нямаме нужда от това. Развитието на местната промишленост и производството на потребителски стоки отговаря на това търсене от страна на населението“, обясни Алексей Зубец, директор на Института за социално-икономически изследвания на Финансовия университет към правителството на Руската федерация.

От своя страна износът (включително несуровинен) поддържа положителен търговски баланс. Русия разполага със значителни финансови средства за закупуване в чужбина на тези компоненти, които все още не са претърпели заместване на вноса, и средства за производство: машини и оборудване за нови местни заводи. Само през януари-април търговският излишък се е увеличил с 18,8% до 50,5 милиарда долара.

Балансиран търговски баланс се постига до голяма степен чрез възстановяване на нересурсовия износ. Това намалява зависимостта на Русия от световните цени на въглеводородите.

Освен това диверсификацията на износа засилва външноикономическото влияние на Русия. Износът на технически сложни продукти (а потребителските стоки заемат малък дял в руския износ) укрепва връзките със страните вносители, в които се изпращат нашите специалисти: настройчици на оборудване, дизайнери, работници. Тези, които ще работят с нашето оборудване, идват при нас на обучение. Тоест износът е не само начин за печелене на валута, но и се превръща в инструмент на меката сила.

Ярък пример е ядрената енергетика. Русия не само строи реактори, но и обучава специалисти и често създава нови индустрии в икономиката на страната клиент, помагайки за създаването на висококвалифициран научен и технически персонал там.

Тенденциите за разширяване на износа, който не е свързан с ресурси, тепърва започват да се развиват. Затова родният бизнес като цяло е уверен, че благоприятната пазарна ситуация ще продължи.

Но не само местният бизнес е уверен в продължаването на икономическия растеж в Русия, но и чуждестранните предприемачи, които все още работят на руския пазар. Както се оказа, много от тях не напуснаха Русия. Това показва скорошен доклад на Виенския институт за международни икономически изследвания. В документа се казва, че „само 9,5% от чуждестранните компании напълно са напуснали Русия“. И много корпорации, които обявиха началото на процеса на освобождаване от руски активи, или обявиха промяна в решението си, или без много шум продължават да разширяват дейността си в Русия на фона на разговори за бъдещо оттегляне. Включително и в сферата на индустриалното производство.

Превод: В. Сергеев