/Поглед.инфо/ Поредното увеличение на основния лихвен процент от страна на Банката на Русия влошава условията за кредитиране на реалния сектор на икономиката, повечето от чиито отрасли имат рентабилност под пазарния лихвен процент. Регулирането на паричния пазар е уредено от Банката на Русия по такъв начин, че основният лихвен процент определя долната граница за формиране на лихвените проценти в банковия сектор и нормата на възвръщаемост на финансовия пазар. Когато Централната банка повиши основния лихвен процент, автоматично настъпва ръст в цената на заемите и кредитите, което е изгодно за банките и финансовите спекуланти, но убива инвестиционната и иновативната активност в реалния сектор.

Ръководството на Банката на Русия мотивира увеличаването на основния лихвен процент с необходимостта от борба с инфлацията, като разчита на намаляване на крайното търсене и намаляване на потребителските цени в резултат на това. Но този краткосрочен ефект е придружен от намаляване на кредитирането на инвестициите и намаляване на обема на производството, което скоро води д увеличаване на разходите и спад в техническото ниво на производство, а оттам и в намаляване на конкурентоспособността на икономиката . Три години след значително увеличение на основния лихвен процент, това води до обезценяване на рублата, което поражда нова вълна на инфлация. Настоящото ръководство на Централната банка в отговор на това отново надува основния лихвен процент, задвижвайки икономиката в поредния порочен кръг на свиване на кредитите - спад на инвестиционната активност - влошаване на техническото ниво - намаляване на конкурентоспособността - девалвация.

Страничните ефекти на тази политика, прилагана по препоръките на финансовите институции във Вашингтон, са вълни от масови фалити на жизнеспособни предприятия с всеки кръг от повишаване на основните лихвени проценти, нарастващата безработица, притока на капитал от реалната икономика към финансовия сектор и прекомерните държавни и корпоративни разходи за обслужване на облигации. В същото време не се постига устойчиво стабилизиране на икономиката, тъй като нейната деградация, както и хроничният отлив на капитали и мозъци, не позволяват постигането на устойчив икономически растеж.

Тази политика, която е изключително вредна за икономическото развитие и разрушителна за държавния бюджет, но супер печеливша за лидерите на банковия сектор и финансовите спекуланти, последователно се провежда от настоящия Съвет на директорите на Банката на Русия от около десетилетие. Щетите от поддържането ѝ са около 30 трилиона рубли не докрай произведен БВП, над 15 трилиона рубли недовършени инвестиции, много хиляди фалирали жизнеспособни предприятия, падащи доходи на населението вече повече от 7 години. През това катастрофално десетилетие по вина на Банката на Русия, Китай удвои обема на производството, а средният доход на население на глава от населението надхвърли руския. С огромни ресурси за икономически пробив, Русия се използва поради своята парична политика като донор на капитал, мозъци и природни ресурси. Никакви национални проекти не могат да окажат сериозно влияние върху развитието на икономиката, докато паричната политика не бъде приведена в съответствие с целите на приоритетното развитие на икономиката, определени от президента на Русия въз основа на новия технологичен ред. Ако това се направи в съответствие с препоръките на икономистите на Руската академия на науките, тогава годишният темп на растеж на руския БВП може да бъде от 5 до 10%.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели