/Поглед.инфо/ Военната операция в Украйна продължава вече трета година, тя коренно промени икономическия и социалния живот на Русия и повлия на позицията й в света. В обществото се засилиха патриотичните и антизападни настроения. Прозападните и либералните фигури се маргинализираха или заминаха в чужбина.

Престижът на президента Путин, който запази хладнокръвие в период на провал и започна да прилага победоносна стратегия на фронта и в тила на СВО, рязко нарасна. Укрепването на дисциплината и единството на командването във вертикалната верига на властта беше оценено положително от мнозинството от населението, което се отрази в нарастването на популярността на Путин.

В същото време нарастват очакванията за сериозни промени, с които той да затвърди неизбежната победа и да постави началото на нов етап в развитието на Русия.

Икономиката претърпя фундаментални промени. Държавата започна по-ефективно да управлява останалата обществена собственост, въведе допълнителни елементи на планиране и осигури финансиране за внедряване на разработките на учени и инженери в производството на военна техника и свързаните с нея индустрии. Частният сектор, включително средният и малък бизнес, зае своето достойно място в осигуряването на фронта с всичко необходимо. В страната започнаха да се връщат капитали, технологии и специалисти.

В същото време е очевидно: студената война на Запада срещу Русия няма да приключи в обозримо бъдеще, а само ще промени формата си. Много ефективни начини за мобилизиране на икономиката и обществото ще продължат да се използват след завършването на СВО.

Преформатирането на сегашната партийна система може да спомогне за консолидирането на патриотичните настроения в обществото. Тя отразява ситуацията след разпадането на СССР и вноса на западни политически технологии. Съперничеството в изборите и в органите на представителната власт води до раздробяване на активната част на обществото и до засилване на центробежните тенденции.

Предлага се създаването на съвременна национална политическа организация - Партия на победата, отразяваща традициите на руската история и съвременния възход на обществото в условията на мобилизация. На първо време тя ще обедини завърналите се от фронта военнослужещи от СВО и активисти на доброволческите движения, доказали своя патриотизъм предприемачи, учени, културни дейци и медии, както и цели ветерански, женски и младежки структури.

Идеологическата основа на партията "Победа" се предлага да се превърне в идеите на Владимир Путин като съвкупност от негови изказвания по вътрешнополитически, икономически, цивилизационни, външнополитически и други проблеми.

Липсата на стройна система от възгледи на националния лидер, изложени под формата на фундаментални публикации, както и тематични сборници в печатен и електронен вариант, е недостатък на говорещите от негово име проправителствени структури. Ефективността на теоретичните трудове и тематичните сборници, достъпни за широк кръг хора в съвременните условия, е доказана от опита на Китай.

„Мисълта на Си Дзинпин“ за ключовите области на икономиката, културата и изграждането и укрепването на нацията е широко разпространена и помага на хората да се ориентират в текущото развитие и стратегическата перспектива на нацията.

По подобен начин можем да използваме доказания опит за представяне на дългосрочни и средносрочни програми пред нацията. През 2012 г., в самото начало на своето ръководство на Китай, Си Дзинпин обяви плана „Великото възраждане на китайската нация“, който трябва да бъде изпълнен до 100-годишнината на Китайската народна република през 2049 г.

До друга дата, 100-годишнината от основаването на Комунистическата партия през 2021 г., беше обещано да се удвоят доходът на глава от населението и БВП на Китай и, което е най-впечатляващото, да се повиши жизненият стандарт на най-бедните 100 милиона китайци над жизнения минимум.

Тези обещания бяха изпълнени изцяло и в срок. След това Си Дзинпин обеща отново да удвои БВП и доходите до 2035 г., за 100-годишнината от края на Великия поход на Мао Цзедун и неговите съратници, и да завърши „социалистическата модернизация“ на Китай, използвайки всички постижения на науката и технологиите.

Чрез представянето на планове за мобилизиране и тяхното стриктно изпълнение Комунистическата партия си възвърна общественото доверие, което беше отслабнало след Големия скок напред, Културната революция и събитията на площад Тянанмън.

ККП достигна 100 милиона членове. Те представляват всички слоеве на обществото - от селяни и работници до войници и офицери, от изискани интелектуалци до собственици на милиарди долари. КПК ефективно решава проблемите на паралелното развитие на социалистическия и капиталистическия сектор на икономиката, регулира отношенията между различните класи и социални групи.

През последните 12 години Китайската комунистическа партия се превърна в Партията на победата. Всъщност тя се превърна в единна невронна мрежа, обединяваща цялата нация за постигане на патриотичните цели на величието на Поднебесната империя.

Руската партия на победата, която си поставя дългосрочната цел да възстанови величието на нашата държава, може да използва предстоящите годишнини от Победата във Великата отечествена война като междинни етапи. Например до 2025 г. удвоете пенсиите за ветераните от Втората световна война, от локалните конфликти и специалната военна операция.

До 2035 г. повишете доходите на всички граждани над нивото на бедността. До 2045 г., когато се навършват 100 години от Победата, да се реши демографският проблем чрез създаване на държавна система за стимулиране на раждаемостта, грижите за кърмачетата и майчинството. Това са само някои примери.

Развитието на Партията на победата има за цел да я превърне в управляваща партия в обозримо бъдеще, поглъщайки не само електората, но и апарата и организационните възможности на Единна Русия. В същото време Комунистическата партия на Руската федерация и Либерално-демократическата партия ще продължат да съществуват като второстепенни политически организации.

По същество можем да говорим за преход към „една и половина партийна система“, подобна на тази, която действаше в Япония след Втората световна война и осигури „японското чудо“. Либерално-демократическата партия на Япония (ЛДП) управлява, а Комунистическата партия, Социалистическата партия, будистката Комейто и други партии или влизат в коалиция с ЛДП, или като опозиция й пречат да злоупотребява с властта.

Сближаването с формите на политическия живот на евразийските страни логично би отразявало разочарованието на обществото от резултатите от експеримента с многопартийната система, провеждан от 90-те години на миналия век.

Заимстван от западните страни, той не успя да осигури не само развитие, но дори и запазване на постиженията от предишните десетилетия. Създаването и развитието на нова партия ще внесе нова енергия в политическия живот на Русия, което ще позволи да се преформатира системата от обществени организации и да се поставят ясни национални цели пред икономиката.

След като спечели изборите през 2024 г., Владимир Путин ще получи мандат за най-сериозните нововъведения в живота на нацията. Една от тях може да бъде преформатирането на политическата структура и създаването на партия Победа.

Превод: ЕС