/Поглед.инфо/ Секретариатът на ООН се самоотстранява от действия във връзка с информацията, предоставена от Русия

Вашите опити да превърнете нашите конкретни твърдения и въпроси в общи „приказки“ и разговори за „руската пропаганда“ няма да проработят. Ще трябва да предоставите конкретни обяснения за престъпните дейности, с които се занимавате в Украйна.

(Из речта на руския представител в Съвета за сигурност на ООН на 13 май 2022 г.)

На 13 май се състоя важно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Нейна тема за трети път беше проблемът за подготовката на биологични оръжия в Украйна. По-точно на територията на Украйна, защото говорим за американски военни биологични програми.

За трети път Русия представя все повече и повече нови факти за престъпленията, не толкова на режима в Киев, а на Съединените щати, които са в Съвета за сигурност и имат мнозинство или от съюзници, или от зависими членове. Тази среща се състоя и по време на американското председателство на Съвета за сигурност на ООН.

На заседание на Съвета за сигурност на 13 май Русия представи факти за експеримент с механизъм за разпространение на най-опасните патогени (холера, коремен тиф и др.) през водите на реките (включително тези, водещи към Севернокримския канал); относно подготовката на дронове за разпръскване на биоаерозоли над територията на Русия (дроновете бяха закупени чрез посредници, за да се скрие клиентът); относно провеждането на експерименти върху пациенти в психиатрични клиники: „малките“ поражения беше наредено да бъдат докладвани в Съединените щати в рамките на 72 часа, а „големите“ лезии, включително смъртта, - в рамките на 24 часа. За да прикрият участието на САЩ в тези експерименти, техните експерти пристигаха през териториите на трети страни...

Русия представи фактите за участието на сина на президента на САЩ Хънтър Байдън във финансирането на биологични програми в Украйна. Както и фактите за военната насоченост на тези програми. На заседанието на 13 май всички западни членове на Съвета за сигурност бяха предизвикателно представени на ниво депутати.

В допълнение към мантрите за руската „пропаганда“, всички те като един призоваха Русия... да не използва бактериологични оръжия в Украйна. Най-силно се отличи представителят на Франция, който твърди, че „кампанията за дезинформация на Русия е прелюдия към използването на химически и токсинни оръжия в Украйна“! Струва си да се цитира речта на делегата от Албания, който нарече представените от Русия факти "неподкрепени твърдения за несъществуващи биологични оръжия".

Моделът на заседанията на Съвета по тази тема отдавна е разработен: Русия представя фактите, а западните членове на Съвета за сигурност, отричайки всичко, се стремят да издигнат превъзхождащи обвинения по адрес на Русия. В този модел основно внимание трябва да се обърне на еволюцията на позициите на незападните членове на Съвета за сигурност. И тази еволюция, макар и постепенно, се осъществява.

Ако на първите срещи по темата за биологичните оръжия тези държави заеха открито прозападна позиция, то на 13 май се появиха нови бележки. Не, никой не подкрепи пряко Русия (дори Китай), но в изказванията на редица страни се казваше, че изнесените факти „не могат просто да бъдат отхвърлени” и е необходимо да се създаде „независима анкетна комисия заразследване."

Вероятността за истинско независимо разследване на същото заседание на Съвета за сигурност обаче беше сведена до нула. Първо, това беше направено от зам. представителя на генералния секретар на ООН по разоръжаването Т. Маркрам. Той заяви, че неговото ведомство "не знае нищо" за никакви американски биологични лаборатории в Украйна.

Да припомним, че същото каза и заместник-генералният секретар на ООН по разоръжаването И. Накамицу на първото заседание на Съвета за сигурност по биологичните оръжия на 11 март. Тогава руският представител увещава мадам Никамицу, като посочи, че тя „нищо не знае“ именно защото лабораториите са секретни и че по принцип трябва да се обръща внимание на фактите, а не да се настоява за съхранение на невежеството си.

На третото заседание на Съвета за сигурност по биологичните оръжия обаче всичко се повтори отново и това показва съпричастността на Секретариата на ООН в международното престъпление.

Представителят на САЩ нямаше друг избор, освен да обяви представените от Русия факти за "дезинформация". Друго нещо е изненадващо: той посочи като пример за достоверна информация... „добре документираните доказателства за използването на химическо оръжие от Русия, включително опитите за убийство на политическите врагове на Путин“!

Оказва се, че за да убеди САЩ, Русия трябва да използва най-високия западен стандарт за доказателства – highlylikely! /много вероятно!/ А Русия представя документи с подписи на американски правителствени агенции (между другото, включително с подписа на американската гражданка Уляна Супрун, по съвместителство министър на здравеопазването на Украйна).

Заседанието на Съвета за сигурност на ООН на 13 май показа, че Секретариатът на ООН се е въздържал от предприемане на каквито и да е действия във връзка с предоставената от Русия информация. Най-смелите членове на Съвета за сигурност се опитаха да предложат на Русия да използва механизма на Конвенцията за премахване на бактериологичните оръжия (КБО). Само че КБО не предвижда никакъв контролен механизъм. Всички опити на Русия (те бяха направени за първи път през 2001 г.!) да започне работа по изготвянето на протокол към КБО относно контрола, са блокирани от САЩ и техните съюзници.

Неотдавнашната инициатива на Русия за изготвяне на по-тесен протокол, който да се занимава само с военно-биологичните дейности на държавите, извършвани извън тяхната национална територия, също беше отхвърлена.

И така, всички международни механизми, които съществуват днес (включително UNCCD, механизмът на ООН за разследване на предполагаемата употреба на биологични и токсични оръжия, Женевският протокол от 1925 г. за забрана на използването на задушаващи, отровни и други подобни газове и бактериологични агенти в хода на войните и военните конфликти) не обхващат въпросите за проверка на биологичните дейности на страните членки на КБО на ООН.

А Русия нямаше изход да осигури сигурността си, освен да проведе специална военна операция на територията на Украйна. Постепенно дори ревностните обвинители на Русия от сегашния Съвет за сигурност на ООН започват да осъзнават това.

Изказвайки се след всички членове на Съвета, руският представител заяви: „Вие не отговаряте на нашите въпроси, не само в рамките на Съвета за сигурност. Както отбелязахме в нашата презентация, Съединените щати не предоставиха никаква информация или разяснения относно естеството и реалните цели на своята биологична дейност в Украйна, включително в рамките на подготвителния комитет за 9-та конференция за преглед на BTWC в Женева - на специализирана сайт.

Просто се опитвате да се преструвате, че нищо сериозно не се случва. За съжаление това се случва и ние изискваме разяснение от вас. Вече споменахме какви механизми ще използваме и няма да оставим тази тема така.

Вашите опити да превърнете нашите конкретни твърдения и въпроси в общи „приказки“ и разговори за „руската пропаганда“ няма да проработят. Ще трябва да дадете конкретни обяснения за престъпните дейности, с които се занимавате в Украйна.

Превод: ЕССтани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели