/Поглед.инфо/ Думата "конспирация" е в обръщение от половин век. Използва се за дискредитиране на онези политици, експерти, общественици, които се опитват да докажат, че на планетата се изгражда нов световен ред в интерес на собствениците на пари - основните акционери на Федералния резерв на САЩ: видите ли всичко се развива от само себе си и няма конспирация, няма секретен план за преустройство на света.

Вече писах, че изразите „теория на конспирацията”, „теология на конспирацията” и др. са хвърлени от американското ЦРУ като част от специалната операция „Присмехулник”, чиято цел беше да неутрализира някои и да заблуди други, осигурявайки изграждането на „прекрасния нов свят”. Има редица обществено достъпни източници, където можете да се запознаете с проекта за изграждане на такъв свят.

Една от тях е книгата на Збигнев Бжежински (1928-2017) „Технотронична ера“. Измина половин век от първото ѝ публикуване.

Бжежински е роден в семейство на полски евреи във Варшава, а умира в САЩ. Вярно, той всъщност е роден в Харков, където по това време родителите му са работили в полското консулство, а са го регистрирали само във Варшава. Всички дейности на Бжежински са разделени на две части: 1) научни и преподавателски (Център за стратегически и международни изследвания в Университета на Джон Хопкинс, Училище за напреднали международни изследвания в същия университет, Колумбийския университет) и 2) практически, когато той действа като съветник и консултант по политически въпроси под високопоставени американски държавни служители.

Върхът на политическата му кариера е постът на съветник по национална сигурност при 39-ия президент на САЩ Джими Картър (1977-1981 г.). Автор е на много книги, някои от които са преведени. Най-известен е с книгата си „Голямата шахматна дъска: американското господство и неговите геостратегически императиви“.

А с превода на руски език на книгата „Технотронна ера“ беше така. Преводът е публикуван в СССР през 1972 г. от издателство „Прогрес“, но книгата не се появява в книжарниците, тя е разпространена в специален списък на тесен кръг от партийни и държавни служители. В предговора на съветското издателство е казано: „В новата си книга „Между два века. Ролята на Америка в ерата на технотрониката ”, Бжежински разработва темата за водещата роля на Америка в съвременния свят, неговото настояще и бъдеще (на което авторът гледа доста оптимистично), развива теорията за отслабването на идеологията, „изграждането на мостове”, проповядвайки идеите за „еволюция”, „либерализация” и трансформацията на „социализма“.

Най-изненадващо е, че тази книга никога не е публикувана в Руската федерация. Може би издателите са решили да не пълнят главата на читателя с „буржоазна идеология“? Или книгата вече не е от значение?

Мисля, че проблемът се състои в друго. Книгата обяснява много от „странностите“ на днешния ден. „Технотроничната ера“ на Бжежински се превърна в идеологическо оправдание за прехода на света към ново състояние. Този преход започва в началото 70-те години на ХХ век, когато приключва ерата на индустриалния капитализъм. Външното проявление на това е кризата в паричната и финансова система на Бретън Уудс, базирана на стандарта на златния долар. Собствениците на парите се подготвяха за стандарта хартия-долар, за сваляне на „златната спирачка“ от печатницата на Федералния резерв. Това означаваше навлизането на света в ерата на финансовия капитализъм, в съвсем нов свят. Бжежински разбираше това отлично. Той също така разбра, че финансовият капитализъм е краткотраен, затова погледна в по-далечното, посткапиталистическо бъдеще, изграждайки супер дългосрочен план за действие за световния елит.

Збигнев Бжежински беше сив кардинал в Съвета по външни отношения, редовен участник в годишните събрания на Билдербергския клуб, беше в близки отношения с много видни политици, аристократи и големи банкери. Особено близки бяха отношенията му с Дейвид Рокфелер (1915-2017), който представи Бжежински пред обществеността. По инициатива на този американски милиардер Тристранната комисия е създадена през 1973 г., а през 1973-1976 г. Бжежински е назначен за неин изпълнителен директор. Един от актовете на Рокфелер е създаването през 1968 г. на Римския клуб. Рокфелер призова Бжежински да даде на Римския клуб ориентири по неговата дейност и тези ориентири бяха получени под формата на книгата „Технотронична ера“.

Почти едновременно с книгата на Бжежински се появи книга на първия президент на Римския клуб, италиански бизнесмен Аурелио Печей, озаглавена "Пред бездната".

Бжежински и Печей говориха в унисон за предстоящите катаклизми, изразявайки мисли за това как да ги предотвратят. Това беше съвместен манифест на строителите на „Прекрасния нов свят“. В леко замаскирана форма тя съдържаше идеи, които по-късно започнаха да се разкриват в докладите на Римския клуб, от които повече от петдесет бяха подготвени по време на съществуването на тази организация. За убедителност много от докладите съдържаха модели на дългосрочно световно развитие, изчислени на мощните компютри на Масачузетския технологичен институт (MIT). В Бжежински и Печей ще четем за такива глобални предизвикателства като пренаселеността на планетата, изчерпването на природните ресурси, намаляването на селскостопанската производителност, замърсяване на околната среда, изменение на климата. За да се предотвратят, е необходимо да се ограничи демографския растеж, индустриалното развитие, да се консолидират усилията в борбата срещу световната криза в околната среда и др. деиндустриализация, доброволното отказване от националния суверенитет с цел укрепване на човечеството, създаване на световно правителство.

Бжежински беше един от най-влиятелните идеолози, които започнаха да оправдават глобализацията и отхвърлянето на модела на индустриалния капитализъм. Заедно с американския социолог Даниел Бел (1919-2011), той насърчава "пост-индустриално общество", но отиде по-далеч от Пeчей и Бел. Бжежински се застъпва за технотронно общество, базирано на компютри и комуникационни технологии. Той беше идеологът на онова „дигитално общество“, за което всички говориха през второто десетилетие на XIX век. Нещо повече, Бжежински говори за бъдещото „технотронно общество“, когато току-що се роди първото поколение компютри, работещи на лампи. Разбира се, електрониката и комуникациите (на езика на Бжежински - технотроника) са необходими за военни цели, но Бжежински говори за друга посока на използване на тази технология. Той иска да изгради електронен концентрационен лагер, задвижвайки там онази част от населението, която ще остане след "демографската оптимизация". Бжежински пише (1970!), че след няколко десетилетия светът ще стигне "до технотронната ера - диктатура, при която настоящите политически процедури ще бъдат почти напълно премахнати".

Той говори за човешките „маси“ като за неодушевени предмети, като за обекти на наблюдение: „В технотронната ера постепенно, стъпка по стъпка, се формира все по-контролирано общество. Такова общество ще се управлява от елити, които няма да подкрепят традиционните ценности. И скоро ще бъде възможно да се наблюдава и контролира почти всеки гражданин; ще може да се събере дори най-съкровената информация за всеки гражданин и да се съхранява в специални електронни папки. И тогава властите ще могат директно да използват тези папки, ако е необходимо. "

И също: „В технотронното общество тенденцията ще върви към обединяване на милиони самотни и несвързани граждани в маса, която ще бъде лесно контролирана и ръководена от харизматични хора. Те ще използват най-модерните комуникационни технологии, за да контролират масите, за да ръководят чувствата на хората и тяхното мислене. "

Има признаци за привличане на хора в голямо стадо („обща маса“) и управление на стадото. Само по отношение на „харизматичните и хубави личности“ Бжежински сбърка - трудно е да се считат Ангел Меркел, Еманюел Макрон, Доналд Тръмп и много други за такива.

И още нещо: „В същото време възможностите за социален и политически контрол върху индивида ще се увеличат. Скоро ще бъде възможно да се извършва почти непрекъснат мониторинг на всеки гражданин и да се поддържат постоянно актуализирани файлове на компютърни досиета, съдържащи освен обикновена информация, и най-поверителните данни за здравословното състояние и поведението на всеки човек. “

Мина половин век. И днес, в условията на така наречената пандемия с КОВИД-19, ние наистина виждаме колко енергично властите на много страни се опитват да създадат системи за наблюдение на физическото състояние на човека, неговите движения, контакти, покупки и т.н. Всичко това е замислено преди повече от половин век.

Бжежински също пише за това, което можем да видим в бъдеще: "... ако погледнете напред, тогава съществува възможност за биохимичен контрол на съзнанието и генетични манипулации с хората, включително създаване на същества, които не само ще действат, но и ще разсъждават като хората ..."

В края на живота си обаче майсторът става по-внимателен в своите прогнози. По време на Европейския форум за нови идеи , който се проведе в Полша на 26-28 септември 2012 г., той призна: „Ръстът на глобалната политическа активност на широките маси от населението вече не позволява да бъдат контролирани с помощта на външен наложен контрол, като този беше в ерата на колониализма и империализма ... Неугасимата и подкрепена с твърди убеждения съпротива на хората, идващи от самите дълбини на народа, се основава на тяхното политическо пробуждане и отказ от външен контрол по исторически причини - тази съпротива става все по-трудна за потискане. "

Да се вслушаме и в това.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели