/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с Нина Дебрюне - координатор на университетската мрежа за опазване на културното наследство и смисъла от споделянето му, за меценатството и мястото на частните колекции, за конвергенцията между природно и културно наследство.
- Не случайно Регионалният център за опазване на културното наследство на ЮНЕСКО е в София , но само държави с исторически комплекси търсят сравнение с други по отношение на богатството на културното си наследство.
- Без целенасочена културна политика сме застрашени някои материални обекти да изпаднат от списъка на културните паметници на ЮНЕСКО. /ВИДЕО/