/Поглед.инфо/ Грузия и Украйна са се превърнали в изпитателен полигон за ново поколение биологическо оръжие против Русия.

Целият свят в течение на последните месеци и години загрижено наблюдава развитието на многочислените военни конфликти в различните части на планетата. Безкрайните войни в Близкия изток и в Афганистан, ядрените заплахи около Иран и Северна Корея, безпрецедентното приближаване на военните структури на НАТО към границите на Русия, тлееща Северна Африка периодично се прекъсват от химически, кибер и климатични заплахи, съпроводени от яростна информационна война. Но най-тайната, внушаваща на обикновените хора животински страх и ужас е крайно рядко споменаваната в медиите и в официалната политика биологическа война. Защото именно биооръжието тихо и незабележимо се внедрява в човешкия организъм, произвеждайки в него такива изменения на самата човешка същност, че просто превръща човек в чудовище, обричайки го на мъчителна смърт.

В допълнение към приетия през 1925 г. Женевски протокол, забраняващ използването на бактериологични средства, през 1972 г. е приета Конвенция на ООН за забрана на разработката, производството и складирането на запаси с бактериологическо (биологическо) и токсично оръжие и за неговото унищожаване (КБТО). Съгласно чл.1 от Конвенцията:

Всяка държава – участник в настоящата Конвенция се задължава никога, при никакви обстоятелства да не разработва и да не произвежда, да не натрупва и да не става собственик по никакъв начин и да не съхранява:

 1. Микробиологически или други биологически агенти или токсини, какъвто и да е произходът им или метода на производство, в такива видове и в такива количества, които не са предназначени за профилактични, защитни или други мирни цели.

 2. Оръжие, оборудване или средства за доставка, предназначени за използване на подобни агенти или токсини по враждебни цели или във въоръжени конфликти“.

Повечето от подписалите Конвенцията 163 държави относително я съблюдават относително честно. Но има и страна, която успява формално да заобикаля положенията в Конвенцията и открито да провежда изследвания, да произвежда и да изпитва биологическо оръжие. Тази страна е САЩ. Формално на територията на страната не се произвежда биологическо оръжие, но изследването, изпитанията на стотици хиляди души и трупането му се случват на територията на трети страни от недържавни компании.

Биолабораториите на Пентагона съществуват в 25 страни по света. Те се финансират от Агенцията по съкращаването на военната заплаха (DTRA) в рамките на военни програми на сумата от 2,1 млрд. долара. Те са съвместни с Програмата за биологично взаимодействие (СВЕР), а лабораториите са разположени в страните от бившия Съветски съюз като Грузия, Украйна, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, а също така на Близкия изток, в Югоизточна Азия и в Африка.

На разположение на тези био-лаборатории със сигурност могат да се посочат чметири страни и територии, срещу които днес е насочена американската биологическа заплаха – Русия, Иран, Китай и страните от Централна и Западна Африка. Русия се интересува най-вече от лабораториите, насочени срещу нея в Грузия и в Украйна.

***

В Грузия Пентагонът е създал центъра „Лугар“ на основата на противочумна станция от времената на СССР. Той е разположен едва на 17 км. от военната въздушна база на САЩ „Вазиани“ край Тбилиси.

Персоналът на Центъра, провеждащ военните програми е от биолози от Медицинското изследователско подразделение на армията на САЩ – Грузия (USAMRU-G), а също така и частни подизпълнители. Лабораторията на Центъра се намира на трето равнище на биологическа сигурност и е достъпна единствено за граждани на САЩ, притежаващи сертификат за сигурност на това равнище и разрешение. Предоставен им е дипломатически имунитет в съответствие със Споразумението между САЩ и Грузия за отбранително сътрудничество от 2002 г.

Споразумението предоставя дипломатически статут на военния и граждански персонал на САЩ (включително за шофьорите на дипломатическите автомобили), които работят в рамките на програмата на Пентагона в Грузия. 

В регистъра на федералните договори на САЩ се описват военни мероприятия в Центъра „Лугар“. Сред тях има изследвания на биоактивни вещества и биологически възбудители (сибирска язва, туляремия) и вирусни заболявания (конго-кримска хеморагическа треска), а също така събиране на биологически образци за бъдещи експерименти. Всички тези работи се провеждат от изследователи от САЩ под дипломатическо прикритие.

Агенцията по съкращаването на военната заплаха (DTRA) е предало голяма част от работата по тези военни програми на частни компании,които не се отчитат пред Конгреса и които могат да действат по-свободно, пренебрегвайки принципа на върховенството на закона. Гражданският персонал на САЩ, изпълняващ дейност в Центъра „Лугар“ получава дипломатически имунитет, макар и неговите сътрудници да не са дипломати. Следователно частни компании могат да изпълняват дипломатически заръки от правителството на САЩ, без да се намират под прекия контрол на държавата на пребиваването им – Грузия. Тази практика често се използва от ЦРУ за прикриване на неговите агенти и позволява формално да се заобикалят положенията на Конвенцията от 1972 г.

В Центъра „Лугар“ работят три частни американски компании CH2M Hill, Battelle и Metabiota. Компанията CH2M Hill в рамките на договора с DTRA за биолабораториите на Пентагона в Грузия, Уганда, Танзания, Ирак, Афганистан и Югоизточна Азия е финансирана на сумата от 341,5 млн. долара. От тази сума почти половината (161,1 млн. долара) е отделена за изследвания в Центъра „Лугар“ в Тбилиси.

Съгласно договора CH2M Hill осигурява биологически агенти и използва бивши учени в областта на биологичната война в Центъра, които работят в друга американска компания, участваща във военната програма в Грузия, подизпълнителя Battelle Memorial Institute. Battelle за работата в „Лугар“ получава финансиране в размер на 59 млн. долара. Battelle притежава голям опит в изследването на биоактивни агенти и вече е работила над американската програма за биологическо оръжие в рамките на 11 предишни договора с армията на САЩ в периода между 1952-1966 г.

Тази частна компания изпълнява дейност в биолабораториите на DTRA на Пентагона в Афганистан, Армения, Грузия, Уганда, Танзания, Ирак, Афганистан и Виетнам. Battelle провежда изследвания, разработка, изпитания и оценка на въздействието, както на високотоксични химически вещества, така и на високопатогенни биологически агенти за широк кръг правителствени агенции на САЩ. Компанията сключи федерални договори на общата сума от два милиарда долара и заема 23-то място в списъка на стоте най-добри държавни подизпълнители на САЩ.

Най-незаконен проект на компанията, както пише The New York Times, е съвместния проект с ЦРУ Clear Vision (1997-2000). Този проект е съвместно изследване на ЦРУ и Battelle в хода на което е създадена, конструирана и изпитана бомба със сибирска язва (антракс). Обявената цел на проекта се заключва в оценката на характеристиката на разпространението на биологичните агенти от авиационните бомби. Този проект е незаконен и таен, защото е изключен от задълженията на САЩ според Конвенцията за забрана на биологично оръжие, представена в ООН.

През последното десетилетие Battelle управлява свръхсекретната лаборатория National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (NBACC) във Форт-Детрик в щата Мериленд, в рамките на договора с Департамента за вътрешна сигурност на САЩ (DHS). Според федералния договор лабораторията е финансирана от него в размер на 344,4 млн. долара в периода между 2006 и 2016 г. и допълнително със 17,3 млн. в периода между 2015-2020 г.

Някои от секретните експерименти, изпълнени от Battelle в NBACC включват:

 • Оценка на технологиите за разпространяване на прах.

 • Оценка на опасността, която аерозолните токсини представляват

 • Оценка на вирулентността на B. Pseudomallei (Meliodosis) във функционирането на аерозолни частици в нечовекоподобни примати. Meliodosis може да се използва като биологично оръжие, защото се квалифицира като агент за биотероризъм категория В. B. Pseudomallei е бил изучаван преди от САЩ като потенциално биологично оръжие.

Освен военните експерименти в Центъра „Лугар“ в Грузия Battelle Memorial Institute вече е подготвял специалисти по биотероризъм в Лабораторията за секретна сигурност от четвърто равнище БЕАСФЕТ във Форт Детрик в САЩ. В презентацията на NBACC се съдържат 16 приоритета за изследване в лабораторията. Сред тези изследвания фигурират:

 • Потенциални характеристики на класическите, възникващите и генно модифицираните патогени за изследването на заплахата от биологични агенти.

 • Оценка на природата на нетрадиционната, нова и неендемична индукция на заболяванията.

 • Разширяване на възможностите за изпитване на аерозолни проби за нечовокоподобни примати.

***

Американската компания Metabiota е получила 18,4 млн. долара по федерални договори в рамките на програмата на Пентагона в Грузия и Украйна. Услугите, оказвани от нея по защитата на околната среда, включват глобални полеви биологични изследвания на заплахите, причинителите, вирусите, а също така реагиране при огнища и клинични изпитания. Metabiota изпълняваше дейност за Пентагона до и по време на епидемията на ебола в Западна Африка и получи 3,1 млн. долара в периода между 2012 и 2015 г. за проекти в сферата на изследването на еболата в Сиера Леоне.

В доклада на Консорциума за вируса на еболата от 17 юли 2014 г. прозвучаха обвинения срещу Metabiota за това, че компанията не е изпълнила съществуващите си договореност. В частност тя не е огласила резултатите от изпитанията и е измамила учените в Сиера Леоне, работещи съвместно с нея по проекта. В доклада също е изказана мисълта, че Metabiota култивира кръвни клетки в лаборатирии, което е крайно опасно, а също така е диагностирала здрави пациенти.

На фотографията от 2011 г. от Центъра „Лугар“ в Тбилиси: Андрю С. Вебер (отдясно) – заместник министър на отбраната на САЩ в периода между 2009 и 2014 г., заместник координатор на министерството на отбраната на САЩ по въпросите за еболата между 2014 и 2015 г., в момента е сътрудник на Metabiota.

***

Крайно интересни са и способите за разпространяване на вируси и инфекции, разработени в Центъра „Лугар“. Те са част от ентомолигечската война – тип биологична война, в която за разпространяването на болестите се използват насекоми.

През 2014 г. Центърът бе снабден с установки за развъждане на насекоми и бе стартиран проект „Raising Awareness about Barcoding of Sand Flies in Georgia and Caucasus“ (Повишаване на осведомеността и баркодирането на пясъчни мухи в Грузия и в Кавказ“. Но всъщност проектът обхваща по-широк географски район отвъд пределите на Грузия и Кавказ. През 2014-15 г. различни видове пясъчни мухи (Phlebotomine) бяха събрани в рамките на друг проект „Surveillance Work on Acute Febrile Illness“ (наблюдение за острата фибрилна треска). В рамките му бяха изпитани женски комари с цел определяне на скоростта на възможното инфектиране на обекти с тях. В рамките на третия проект се изучаваха характеристиките на слюнковите жлези на комарите.

В резултат на тези изследвания в Тбилиси след 2000 г. се появиха множество хапещи мухи. Тези насекоми окупираха закритите помещения и бани в крада, където се намираха по цяла година, което преди не бе типично поведение на тези видове в Грузия, защото обичайно сезонът на пясъчните мухи в страната е кратък – от юни до септември. Освен това мухите получиха силна устойчивост за студ и сега могат да оцелеят дори и при ниски температури в планините.

От началото на реализацията на този проект в Центъра „Лугар“ от 2014 г. в съседен руски Дагестан масово се появяват мухи, подобни на тези в Грузия. Според местните те хапят и предизвикват обриви. Местата, които обитават и в които се размножават са домове, канализации и закрити помещения.

Мухите Phlebotomine пренасят със слюнката си опасни паразити, които се предават на хората с ухапване. Болестите, които те пренасят представляват голям интерес за Пентагона. През 2003 г. по време на нахлуването на САЩ в Ирак американските войници бяха подложени на ухапвания на мухите и се заразяваха с лейшмониоза. Тази болест е с произход Ирак и Афганистан и ако не се лекува, то острата и форма води и до смърт.

В доклада на американската армия от 1967 г. „Arthropods of medical importance in Asia and the European USSR“ (Членестоногите, имащи значение в Азия и в европейската част на СССР) са изброени всички местни насекоми, ареалите на обитаването им и болестите, които пренасят. В документа са изброени и хапещите мухи, които живеят по добитъка и в канализациите. Но те обитават естествено Филипините, а не Грузия и Русия.

През 1970 и 1972 г. в рамките на операция Whitecoat се провеждаха изпитания на треска, пренасяна от пясъчни мухи и върху хора. Съгласно споменатия по-горе разсекретен доклад по време на изпитанията доброволците са били подложени на ухапвания на заразени мухи. Операцията е програма за медицински изследвания по биозащита, проведени от армията на САЩ във Форт Детрик в Мериленд между 1954 и 1973 г.

Въпреки официалното прекратяване на американската програма по биологическо оръжие, през 1982 г. USAMRIID провежда експерименти на възможностите за пренасяне от пясъчни мухи и комари на вирусите на Рифт-Вали, денге, чукунгуня и източен енцефалит, които по-нататък могат да се употребяват като биологическо оръжие.

***

Пентагонът има голяма история на употреба на насекоми като преносители на болести. Съгласно частично разсекретен доклад на американската армия от 1981 г. учените са провели редица експерименти над насекоми. Тези операции са част от ентомологичната война на САЩ в рамките на програмата за създаване на биооържие.

В доклада се съобщава за два сценария: 16 едновременни нападения срещу град с комари A. Aegypti, заразени с жълта треска, а също аерозолни нападения с туларемия и се дават два оценка на ефективността им в парични средства и човешки загуби. Резултатите се оказват доста цинични. Специалистите от Пентагона успяват да „убият“ 625 хил. души на стойност по 29 цента на глава.

По-долу се привеждат няколко операции в рамките на воденето на биологична война:

 • Операция Big Itch (Голям сърбеж): полеви изпитания за определяне на схемите за покритие и устойчивост на тропичните бълхи по плъховете Xenopsylla cheopis за използването им като преносител на болести в случай на биологична война.

 • Операция Big Buzz (Голямо жужене): Изпуснати са един милион комари A. Aegypti. Трета от тях е поместена в боеприпаси, изпускани от самолети и пръснати по земята. Комарите оцеляват и започват активно да търсят човешка кръв.

 • Операция May Day (Майски ден): Комари Aedes Aegypti са разсеяни с наземни методи в американския щат Джорджия. Частите от доклада на армията на САЩ от 1981, свързани с масовото развъждане на Aedes Aegypti не са разсекретени, което потенциално означава, че проектът все още продължава. Aedes Aegypti, който е известен още като „комара на жълтата треска“ се използва широко във военните операции на САЩ. Предполага се, че той може да пренася денге, чикунгуня и Зика, последният от които предизвиква генетични пороци у новородените деца, както съвсем неотдавна се случи в държавите от Латинска Америка и САЩ.

 • Операция Bellweather. Съгласно разсекретения доклад «Outdoor Mosquito Biting Activity Studies, Project Bellweather I, 1960, Technical Report, US Army, Dugway Proving Ground подразделение по биологическо оръжие на командването за химически изследвания и развитие на армията на САЩ изучава резултатите от ухапвания на комари на откритио в редица полеви изпитания на полигона Dugway Proving Ground в щата Юта през 1960 г. Гладни самки на Aedes aegypti са изпитвани върху армията на открито.

 • Операция по военно експериментиране с тропически комари и кърлежи в Грузия. Такива комари и бълхи са въведени в Грузия и изпитани в Центъра „Лугар“. В рамките на проекта на DTRA „Virus and Other Arboviruses in Georgia“ (Вируси и арбовируси в Грузия) за първи път е открит невидимия тропически комар Aedes albopictus, а след дълго прекъсване от 60 години в Западна Грузия е потвърдено съществуването на комара Aedes Aegypti. Aedes Albopictus разпространява множество вирусни заболявания като жълтата треска, денге, чикунгуня и зика. Тези тропически комари никога не са били срещани в Грузия, а и са открити в руския Краснодарски край и в Турция. Според данните на Европейския център по профилактика и контрол над заболяванията, тяхното разпространяване не е характерно за тези части на света. Aedes Aegypti са открити за първи път в Грузия, Южна Русия и Северна Турция през 2014 г. след началото на програмата на Пентагона в Центъра „Лугар“.

В рамките на другия проект на DTRA „Epidemiology and Ecology of Tularemia in Georgia“, провеждан между 2013 и 2016 г. са събрани 6148 кърлежа. От едрия рогат добитък и от други животни са събрани 5871 кърлежа и 1310 бълхи. През 2016 г. в Центъра „Лугар“ са събрани и изучени още 21 590 кърлежа.

Продължение следва.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели