Малоумието на КАТ е добре известно. Вместо да се облекчи режимът за прехвърляне на МПС, да не е като недвижима собственост чрез нотариус, те искат всички ползватели на един автомобил да са регистрирани в КАТ, съответно в талона на колата.

Даже не им е достатъчно нотариално завереното пълномощно.

Търтеите не могат едно елементарно административно обслужване да направят - като са ти взели талона, да си платиш глобата без номерче и опашка, например - сега ще карат хората на километрични опашки да регистрират ползвателите. Имаш свидетелство за правоспособност, не си откраднал колата, имаш даже нотариално пълномощно. Не, не им стига.

Долу шефовете на КАТ! И нефелният министър, който им пробутва предложенията, вместо да ги удари през крадливите ръце!

Предизвикано от: "Да спрем законопроекта на полицията "Да не караме чужда кола"!"