/Поглед.инфо/ Политиката е умение да се управлява "полиса" (от гръцки – град , държава). За да е успешна тази човешка дейност са необходими определен набор от качества: логическо и асоциативно мислене, базово университетско образование – за предпочитане право, икономика, финанси– богата обща кулутура, организираност, порядъчност и честност. Когато става дума за управление на държава, то към горните умения и качества се прибавят владеене на чужди езици, култура на общуване, чувство за ситуация и аналитични възможности. За малка държава като България ориентирането на политиците в геополитиката е въпрос на оцеляване, въпрос за избор на модел на развитие и защита на националните интереси в глобалния свят.

Обикновените хора нямат време ,а вероятно, и желание да навлизат в тънкостите и превратностите на международните отношения. Те искат и се надяват хората, които те избират да управляват държавата да им гарантират добър живот, увереност в бъдещето и перспектива за децата им.

Реални действия , а не обещания!

За съжаление, на една от най-древните нации в Европа, българската , през последните десетилетия не ѝ върви на управленци. Особено трагикомично стана положението, когато начело на държавата застанаха Винету , Цецерон, патриотарите и калинките! Абсурдността на това , което те вършат и наричат " правене на политика" вече физически застрашава българската народност. Редица анализатори, по един или друг начин се опитват да посочват подводните камъни и опасностите, които ежедневно изникват пред страната, други общественици не спестяват сарказъма си, говорейки за днешните български управници, но ... полза никаква. Родната ни политическата класа в т.ч. и така наречената опозиция, чопли някякви вътрешни проблеми, демонстрира бабаятлък на дребно от телевизионните екрани и , заемайки удобната конформистка позиция, с нищо не показва ,че е наясно със световните катаклизми, като всички заедно нетърпеливо очакват бурята сама да ни отмине!

Да ,тя ще отмине , но последиците за нас и за хегемона ще бъдат по-страшни от ураганите "Харви", "Ирма", "Мария" и "Хосе" взети заедно!

Дойде времето, когато мислещите и порядъчни хора в България трябва да вземат нещата в ръцете си и да направят своя информиран избор. Ето защо се налага с помощта на някои исторически ретроспекции и сравнителния анализ да разкажем по-подробно и популярно за съвременните взаимоотношения между съседните Русия, Турция и България. Така нашите редовите граждани и избиратели, ще могат да получат реална представа за провежданата политика и да си направят адекватни изводи за "качествата" на политическата класа на днешна България!

ххх

Как загиват империите?

Невъзможно е да си представим историята на нашата цивилизация без изключителната роля на Византия за духовното израстване на човечеството. Наследила елинистическите и римски традиции и култура, Източната римска империя се заражда в недрата на потънала в корупция , разврат и междуособици, физически изтощената от набезите на варварските езически племена, Римска империя. В началото на IV век в източните земи на Римската империя живее романизирано балканско трако-илирийско население, положило началото на Византийската империя, достигнала разцвета си през последващия гръцки, т.н. средновизантийски период, продължил до 1261 година, след който, в течение на двеста години, империята постепенно преминава в упадък.

Първият император и създател на империята Константин Велики остава в световната история като инициатор за свикването на Първия Вселенски събор в гр. Никея през 325 г., чиито решения легитимират Христовото учение и окончателно формулират Православния символ на вярата.

През началните векове на новата ера, с огън, меч и умела дипломация, България реално става незаобиколим фактор в този ареал – кръстопътя между втория и третия Рим. Победите на българските ханове и царе са не само пример за съизмеримост с най-високите постижения на тогавашната европейска цивилизация , но и исторически фиксират могъществото на Първото и Второ български царства, както и изключителните управленски качества на княз Борис Първи-Покръстител, на цар Симеон Първи-Велики, на цар Калоян-Победителя на Балдуин и цар Иван Асен Втори- Обединителя на българските земи. Апостолската духовна и просветителска дейност на българските архипастири и просветители под мъдрото ръководство на Вселенската патриаршия в Константинопол са главната причина за съхраняването на православната вяра, за развитието и разцвета на славянската култура и писменост. До началото на XIV век голяма част от Европа и Московските княжества са изоставали с над два века в развитието си в сравнение с царство България, неминуемо приело византийския си код в предопределената си съдба .

Забележителна и всеобщопризната е ролята на Митрополита на Москва и цяла Русия , българина Киприян за обединението на народите от Велика и Мала Русия и Литва под крилото на ортодоксалната православна Вселенска патриаршия. Изключителна е и ролята на Вселенския патриарх Филотей, който не само помирява Българската и Сръбска Православни Църкви с Гръцката патриаршия , но прави всичко възможно с помощта на българските свещеници да обединява всички православни християнски народи против надигащата се мюсюлманска заплаха.

Само след 150 години тази прозорлива политическа линия ще даде плодове и духовното братство на православните народи ще намери в Русия не само всестранна подкрепа, но и възможност за развитие и запазване на националната си индентичност. След още няколко века дядо Иван и майка Русия ще дарят и националната независимост на всички балкански народи, като още през 1774 година, по силата на Договора от Кючук Кайнараджа, Силистренско, Руската империя на Екатерина Втора получава и т.н. "капитуалaция" от Високата порта, която ѝ дава правото да бъде официален покровител и защитник на православните народи, населяващи Балканския полуостров.

Това са първите исторически, сложни и тежки, взаимоотношения между България, Русия и Турция. Русия е водила с османска Турция 13 войни, естествено, главно заради проливите, но винаги паралелно с това, през вековете, е търсила възможност да помага на поробеното православно население на Балканите. Неоспорим факт!

Но не към това е насочено нашето внимание, когато си спомняме за Византийската империя! Днес нас ни вълнува съдбата на Империята, причините за нейния крах, натрапчивите аналогии с нашето време.

На 29 май 1453 година под ударите на 120-хилядната османска армия на султан Мехмед II пада столицата, а с неяи хилядолетната Византийска империя. В гибелта на Константинопол има нещо мрачно, тайнствено и неумолимо назидателно. Когато армията на Мехмед II наближава града, зад дългата няколко десетки километра защитна крепостна стена има едва 12 хиляди души, от които само 7 хиляди са войни, 4500 са доброволци и 500 – генуезки наемници.

Това вече е агония! Героичната агония на великата империя! Въпросът не е в това, че града е бил превзет! Въпросът е ,че населението на града, наброяващо в този момент над 90 хиляди души, в минутите на смъртна опасност е успяло да изстиска от себе си някакви си жалки 4 500 души,който факт красноречиво показва ,че империята вече отдавна я е нямало!

Подобно е усещането , когато четеш, как Уинстън Чърчил, изключителен политик и ръководител на най-голямата в историята морска колониална империя, по време на срещата си на крайцера "Огъста" през август 1941 г. с американския президент Франклин Рузвелт, под натиска на фашистката военна заплаха и празната държавна хазна, започва да предава на американците, една по една, военните си бази в английските колониите , най-напред тези от централна Америка и Караибския басеин, а впоследствие и "бисера" Индия след победата на подкрепяното от САЩ общонародно движение за неподчинение на Британската корона, ръководено от Махатма Ганди.

Такова бе и усещането ни, когато на 30 декември 1991 година, от екрана на Централната съветска телевизия, изплашен и беззащитен, първият и последен президент на СССР Горбачов, безуспешно и многословно, се опитваше да намери логично обяснение на причините за рухването на могъщата съветска империя.

НР България бе част и от тази империя, стоейки най-близко до тогавашния свой хегемон!

Защо така безславно загиват империите? Руската историография е най-всеобхватния и обективен изследовател на византийската история. Не само поради факта, че някои от престолонаследниците на империята са намерили приют и защита в Московското княжество, а и поради обстоятелството, че Москва с основание получава определението "Третия Рим", като приемник на Втория православния Рим-Константинопол. И ето как руските историци определят причините за рухването на Византийската империя:

1. Олигархичен принцип на държавно управление. Срастване и дълбока дифузия между държавните и частни структури ,тотална корупция, загуба на действителни лостове за управление, а ролята на държавното регулиране е сведена до минимум..

2. Отсъствие на държавен контрол върху финансовата система, неконтролиран износ на капитал,съкращаване на производството на стоки и продукти, спекулативен характер на финансовата система. Структурни проблеми в държавното финансиране, рязко намаляване на разходите за образование, наука и култура.

3. Олигархично разложение, борба на клановете и противопоставяне на елитите, отказ от принципите за работа в името на общественото благо.

4. Декларативен, избирателен и корупционен принцип на функциониране на съдебната система.

5. Духовна деградация, отслабване на религиозните основи за обединяването на гражданите, предателство към вярата ,завещана от бащите-основатели, разделение на елитите на "западняци" и "традиционалисти", унизителен съюз с Рим, базиран на принципите на подчинението, пълна ликвидация на всякакво подобие на държавна идеология, отсъствие на граждански консенсус.

6. Демографски проблеми, ниска раждаемост, изменение на етническия състав на населението, особено в трансграничните райони. Създаване на анклави и ръст на сепаратистките настроения.

7. Пълно взаимно отчуждаване между политическата класа и населението (гражданите) поради растящото имуществено неравенство, идеологически вакуум, тотална корупция и фаворитизиране при назначенията на държавни длъжности.

ххх

Pax Americana 

Огромното желание на Чърчил САЩ да вземат участие във Втората световна война се реализира след "намирането" на дълго търсения повод – японското нападение на американската военна база в Пърл Хърбър, което слага и началото на продължаващата след войната и до днес военна експанзия на САЩ за налагането на Новия световен ред. Самочувствието и усещането на пълноправни и единствени властелини на планетата дойде с поредните "залпове на Аврора": сгромолясването на Берлинската стена на 3 октомври 1990 г., подпалването на партийния дом в центъра на София на 26 август 1990 г. и разрушаването с право мерене от артилерията на ген. Грачов сградата на Върховния съвет на РФ на 4 октомври 1993 година в Москва. До средата на 2000-те години Американската империя се разпореждаше със съдбата на народите по света така безпардонно , както никой дотогава не го беше правил.

България вече 28 години е верноподаническа част от тази най-нова империя!

И ако не искаме да използваме историята само за забавление, но и като възможност да извличане и уроци от нея, то неминуемо ще ни порази голямото съвпадение между написаното за краха на Византийската империя и днешното състояние на САЩ, ведно с верните им васали, в т.ч. и България. Катализатор на процесите днес не е армията на Мехмед II, амощта на комунистически Китай и политиката на Нова Русия, водена от гросмайстор Путин. САЩ сами загубиха присъщата си роля на мотор и гарант за прогреса на човечеството след Втората световна война. Днес те ежедневието създават безброй поводи и примери за ново, нелогично противостоене между Изтока и Запада, съпроводено с напрегнато очакване за глобална промяна на установилия се световния ред .

В икономическата област сме свидетели на:

- как Венецуела се отказва да използува долара в търговията с нефт; по-рано за подобни намерения обяви Иран и Ангола, а на Московската и Санкт-Петербургска стокови борси нефтът вече се търгува в рубли; Китай декларира ,че от началото на 2018 нефтените импортни фючерси ще бъдат с цени в юани, обеспечени със злато ; икономиката на РФ излезе от рецесия и страната показва стабилин ръст на БВП от 2%+; частна китайска компания купи 14% от собствеността на нефтения гигант "Роснефт", а от началото на 2019 година "Газпром" ще изнася за Китай 38 млрд. природен газ по газапровода "Силата на Сибир"; банката на БРИКС започна кредитиране в националните валути на страните – членки; Китай предизвика 35% срив на курса на BitCoin; РФ започва облагането с данъци на американските интернет – гиганти "eBay" и "Amazon" на сделките им в Русия; немския концерн "Сименс" отказа да модернизира украинската газотръбопроводна система за да не подлага на риск изпълнението на многомилиардните си договори в РФ; анализаторите вече трети пореден месец фиксират рецесия в САЩ – продажбите на дребно падат, а по-рано обявените статистически данни са преразгледани в посока "спад"; през октомври ФРС планира да започне операцията "доларова прахосмукачка" т.е. политика на изземване от обръщение на доларите, с които ФРС наводнили пазара с програмата си "количествено смекчаване", което ще доведе до фалит голям брой борсови играчи, и масова разпродажба на акции; щетите само от първите два урагана , връхлетяли югозападното крайбрежие на САЩ ще надхвърлят 300 млд.$; строителството на Керченския мост изпреварва графиците и ще завърши предсрочно; РФ вече със собствено производство задоволява 67% от вътрешния си пазар за индустриални стоки и 79% от пазара за хранителни продукти; Русия е пред прага на нова техническа революция в сферата на създаването на изкуствения интелект (ИИ) – използуването на квантови изчислителни машини, които се приближават в най-голяма степен до вариантивността на човешкото мислене.

Във военно-политическата област:

Южна Осетия и Абхазия се утвърждават като самостоятелни , независими държави; депутати от редица парламенти на страни от ЕС посещават република Крим с приятелски визити; правителствените сили в Сирия с помощта на ВКС на РФ контролират над 90% от територията на страната; НДР Корея, въпреки многократните заплахи на САЩ за военна интервенция и наложените тежки санкции от СС на ООН продължава да извършва опити с ядрено оръжие и да осъществява пускове на балистични ракети; в Украйна режима на Порошенко вече над три години не може да намери решения за нормализиране отношенията на централната власт с отделилите се Луганска и Донецка народни републики; Полша скандално и настойчиво търси компенсации от 50 млрд.евро от Германия за нанесени щети през Втората световна война; РФ и Китай всестранно задълбочават стратегическото си партньорство; 35 са страните, гравитиращите около обединението БРИКС към септември 2017 година; президентът на съюзната на САЩ Филипини Дуарте разреши на руския тихоокеански флот да ползва националните пристанища; САЩ са на границата на гражданска война, предвестници на която са стълкновенията между "клинтовисти " и "тръмписти", както и събарянето на паметниците на конфедератите; провеждането на референдума за независимост на испанската провинция Каталуния; конфликт в триъгълника Брюксел – Мадрид – Лондон по повод принадлежността на полуостров Гибралтар; Унгария и другите страни от Вишеградската четворка са в тежък, продължителен конфликт с ЕК за квотите за прием на бежанци и имигранти; КНР и РФ решително подкрепят правителството на президента Мадуро във Венецуела; в РФ се проведоха избори за губернатори на 17 субекти на федерацията, като всичките кандидати, подкрепени от президента Путин победиха с резултати от 64% до 87% от гласовете на избирателите; в Сирия, в бойни условия, се провеждат тестовите изпитания на най-новия руски зенитно-ракетен комплекс(ЗРК) С– 350 Е "Витяз", който в сравнение със ЗРК С-300 го превъзхожда по броя на ракетите (12 вместо 4), с новата си система за управление и със способността си да отразява въздушни нападения от всички страни (кръгово) и в целия диапозан на височина на полета на атакуващата въздушна цел.

Всички тези икономически и военно-политически факти и събития говорят за едно –"Pax Americana" губи лидерските си позиции и любимата си поза на "единствен и изключителен", поради което  в света настъпва период на нестабил-ност, разконцентрираност и условия за резки колебания и промени в междудържавните отношения. "Третия път" на Бил Клинтън не се състоя и започва формирането на нов, полицентричен свят, който, вероятно, ще "роди" няколко регионални валутно-икономически зони, като влизащите във всяка една от тях страни ще формира преференциални условия за икономическите си взаимоотношения с другите държави.

х х х

България срещу Русия с Турция!

Турция под ръководството на президента Ердоган е една от първите, които постепенно променят вектора на въшната си политика и алгоритъма на националната си сигурност. Неуспелият опит за държавен преврат през юли м.г. даде основание на ръководството на Република Турция да преосмисли мястото си в новия планетарен ред. Втората по сила във военно-политическия блок НАТО страна изостри до крайност отношенията си с членовете на блока Холандия и Германия, прояви настойчиви претенции към САЩ заради неекстрадирането на вероятния организатор на преврата Гюлен. След отказа на САЩ за екстрадицията на живеещия на тяхна територия проповедник, невероятно бързо, въпреки сериозните разногласия по ситуацията в Сирия и съдбата на Асад, Турция възстанови приятелските си връзки с РФ до ниво лични, доверителни отношения на президента Ердоган с президента Путин. В резултат на това бяха рестартирани пълномащабните търговски отношения между страните, както и възобновени чартърите с руски туристи към курортите по турското Средиземноморие, чиито ръст за една година е хиляда процента. Бе взето решение за строителство на магистралния газопровод "Турски поток" и, най-изненадващо, Турция подписа и започна изпълнението на Договор за закупуването на ЗРК С-400 "Триумф" на стойност 2,5 млрд.долара. Докато българският премиер шизофренично мечтае за много руски туристи и строителството на "хъбче" за руския природен газ, едновременно заявявайки, "че като член на НАТО България ще воюва с Русия!?!", турската държава ревизира молбата си за членство в ЕС и търси таково в ШОС, ще държи кранчето на руската и азърбайджанска газ за Южна Европа, ще произвежда ток и за износ, ще транзитира през територията си нефт и ще цивилизова мюсулманския свят в Близкия изток, Източното Средиземноморие и Средна Азия.

Българският министър-председател и ръководените от него правителства, за много кратък исторически период успяха да разрушат създаваните столетия и крайно полезни и изгодни за България междудържавни отношения и баланси между България, Русия и Турция. Това е тежка и непоправима беда, която поколения православни българи няма да могат да поправят. Най-релефно глупостта, ограничеността и тоталния дефицит на управленски капацитет проличава при сравняването на подхода на правителствата на България и Турция при строителството на атомните електроцентрали, съвместно с РФ.

Както е известно, България по заповед на САЩ спря строителството на АЕЦ"Белене" и плати стотици милиони евро неустойки. Ето, какво каза общо по темата президентът Путин по време на последния Икономически форум в гр.Владивосток т.г.: "Ние по целия свят развиваме нашите проекти. Искам да обърна Вашето внимание ,че ние никога , ще използувам една малко груба дума, не проявяваме скъперничество и не се "стискаме". Какво имам предвид? Ние не продаваме просто продукт, ние създаваме цели отрасли в тези страни, ние подготвяме специалисти, ние даваме значителен обем от строителните работи на местните компании – 20 и повече процента, създаваме нови работини места и внедряваме високи технологии. Споделяме със света своите знания. Разбира се, това ни дава възможност да се развиваме с изпреварващи темпове".

Междуправителственото споразумение между РФ и Република Турция за строителството на АЕЦ "Аккую" е подписано на 12 май 2010 година. Стойността на проекта е 22 млрд.долара и предвижда строителството на 4 енергоблока с реактори ВВЭР -1200, поколение III+, с постфукушимовска система за сигурност. Общата мощност на централата ще бъде 4800 мегавата . Гаранционният срок за експлоатацията на АЕЦ е 60 години. Изпълнител на проекта е позната у нас руска компания "Атомекспортстрой". Местоположението на АЕЦ"Аккую" е в селцето Буюкеджели, провинция Гюлнар, на брега на Източното Средиземноморие, непосредствено срещу о-в Кипър и крайбрежието на Сирия, където е разположена и руската военно-морска база "Тартус". Договорът е подписан така, че руската страна в лицето на "Росатом" е собственик, строител и експлоатант на централата за целия 60-годишен период на дейността ѝ. "Росатом" предоставя 90% от строителните работи на стойност около 6 млрд.долара на местни турски фирми. Според турското законодателство руското участие в акционерното дружество, което се създава за строителството и експлоатацията на централата не може да бъде по-голямо от 20%. През юни т.г. е подписано споразумение с три турски холдинга , които поемат останалите 80% от финансирането на проекта срещу получаване на акции от АД "Аккую нуклеар". Пусковият срок на централата е 2023 година, в чест на 100-годишнината от създаването на Турската република. По съобщение на турската правителствена информационна агенция от юли т.г.: " Турската страна завършва подготовката на юридическата база за предоставяне статут на стратегическа инвестиция на проекта "Аккую", което ще даде възможност по време на строителството да се възстанови ДДС на сума от 1,3 млрд. долара и да се намали заплащането на данък печалба от АД "Аккую нуклеар" от 20% на 2% ".

След реализацията на газовия проект "Турски поток" в частта му за доставка на газ в Турция , руската страна, по същество, ще контролира производството на 60% от топлоенергията в страната.

Доказано е ,че правителствените чиновници и политическата класа на България не се впечатляват от подобни информации! И все пак, дано българският народ да прояви талантите си и осъзнае, накъде го водят днешните управляващи и навреме да вземе собствената си съдба в ръцете си! Окончателно и безвъзвратно!

сп."Сигурност"

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели