/Поглед.инфо/ Думите на руските президенти в новогодишната нощ през годините са много интересни и днес, повечето от тях разкриват политически тенденции, говорещи за предстоящи крупни политически събития, които ще разтърсят не само Русия, но и света. А в новогодишната нощ на 1987 г. се случва нещо, което граничи с фантастиката – в едно и също време американският ръководител Роналд Рейгън се обръща от малкия екран към гражданите на Съветския съюз, а съветският лидер Михаил Горбачов - към американския народ. Посланията в тях са свързани главно с разоръжаването и взаимните отношения.

Но ако има световна класация на най-значимите новогодишни приветствия, то без каквото и да е съмнение първото място ще заеме това от 31 декември 1999 г. Всъщност става дума за две приветствия, защото в изявлението на Елцин произнесено през на деня, той подава драматично оставката си, а в полунощ слово произнася посочения от него наследник за президентския пост за следващите няколко месеца - Владимир Путин. С много достойнство единият напуска, а другият приема президентския пост, те са един рядък пример за това как може и трябва един ръководител да се разделя с властта.

И така допреди няколко дни, когато кремълските камбани възвестиха края на 1922-ра и началото на изпълнената с тревожно очакване 1923 г.

Днешните политици биха могли да надникнат в тези слова, които ви предлагаме с някои съкращения. Но записите в пълен обем може да се намерят и в руския интернет портал „История.РФ“, линкът към него предоставяме по-долу. Може и да понаучат нещо от тях и да се опитат да го приложат. Нещо, за което човечеството жадува.

История на новогодишните обръщения в Русия

https://histrf.ru/read/articles/istoriya-novogodnih-obrashcheniy

Ето че повече от половин век в нашата страна (Русия – б.Хр. Г.)срещата с Новата година се предшества от обръщение на държавния глава към народа. Смени се държавният строй, израснаха нови поколения , но да си представим празнуването без реч на Президента е невъзможно. Днес ви предлагаме да си спомним историята на тази традиция.

На всички е позната фабулата на традицията – държавният глава се обръща с кратка реч от телевизионните екрани, след което точно в полунощ звучи сигналът на точното време и се предава биенето на курантите (големия часовник с камбаните– б. Хр. Г) на Спаската кула на Московския Кремъл. След неговия край звучи държавният химн на страната. Заради многочислените часови пояси в Русия новогодишното обръщение на Президента се предава по телевизията и радиото в 23:55 ч. местно време на всеки от тях. В своето обръщение държавният глава прави равносметка на събитията от отиващата си година, говори за плановете и приоритетите на настъпващата година и, разбира се, поздравява руснаците с празника.

Началото на 1970-те години са времена, в които страната се ръководи от Леонид Илич Брежнев. Също така това са времената на масовата, може да се каже тоталната телевизия. Телевизорът е главното домашно развлечение на съветския човек, главното средство за релакс, основното средство за получаване на информация.

Новогодишното поздравление на Л. И. Брежнев за Новата година, 1971 г.:

Текат последните минути на 1970 г. Съветският народ го изпраща със съзнанието за изпълнен дълг, с добро настроение. Това бе незабравима година – на великия юбилей на Ленин, завършващата година на осмата петилетка, година на самоотвержен труд и съзидание, на нови победи и дела. Навсякъде по съветската земя – от Балтика до Тихия океан, от северните морета до Карпатските планини, отиващата си година остави добра следа. Влязоха в строй стотици предприятия, прокарани са нови магистрали, издигнати бяха нови градове. Преизпълнени са задачите по производство на промишлена продукция, събран е най-високият урожай на зърно и памук за цялата история на нашата страна. Значителни успехи постигнаха съветската наука и техника. Първата бразда на лунната повърхност положи съветският Луноход-1. Забележителните постижения позволяват да кажем с гордост: 1970 година увенчава достойно осмата петилетка.

Съзидателната дейност на народа бе ознаменувана с нова историческа победа. По основните социално-икономически показатели петилетният план е изпълнен успешно. Превзети са нови висоти в развитието на икономиката. Усили се отбранителното могъщество на страната, повишиха се благосъстоянието и културата на нашия народ. Получи по-нататъшно развитие социалистическата демокрация. Укрепи се морално-политическото единство на съветското общество, братството на народите на СССР, тяхната сплотеност около линията на ленинската комунистическа партия. Нашата родина направи още една голяма стъпка по пътя към комунизма.

Стабилни са като никога международните позиции на Съветския съюз, висок е неговият авторитет в целия свят. Вярна на ленинските принципи на борбата за мир и социализъм, съветската външна политика осигури благоприятни условия за мирен съзидателен труд в нашата страна. Тя е насочена към укрепване и развитие на световната система на социализма, към сплотяване на всички антиимпериалистически сили за защита на делото на свободата, независимостта и сигурността на народите, към делото на мира и прогреса в целия свят.

Всички наши успехи са резултат от вдъхновения труд на съветските хора, на единството на волята и действията на героичната работническа класа, на колхозното селячество, на народната интелигенция, на трудещите се във всички републики на нашата велика многонационална родина, резултат на правилната политика на комунистическата партия на Съветския съюз.

В радостните и тържествени минути на посрещането на Новата година ние се обръщаме към вас, труженици от заводите и фабриките, от шахтите и строежите, от колхозите и совхозите, дейци на науката и културата. Към вас, съветски жени, заслужили дълбока признателност със своя голям труд, майчина грижа за подрастващите поколения. Към вас, юноши и девойки, достойно продължаващи великите революционни традиции, трудовите подвизи на бащите. Към вас, доблестни воини от въоръжените сили, охраняващи мирния труд на съветските хора, завоеванията на социализма. Чест и слава вам, скъпи другари! Сърдечна благодарност за вашия самоотвержен труд, за вашата вярност към делото на партията, към делото на комунизма! С чувството на законна гордост за постигнатото, пълни с оптимизъм, народите на нашата родина посрещат 1971 г. Напред идат нови предели на комунистическото строителство, страната на съветите влиза в деветата петилетка, върви към 24-ия конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз. Ние сме твърдо уверени в това, че съветските хора ще ознаменуват конгреса на родната партия с по-нататъшен подем на социалистическото съревнование, ще възприемат решенията му като свое свидно дело, ще приложат всички сили, знания, опит за успешното им претворяване в живота. Верността към ленинските завети, към ръководството на комунистическата партия е надеждна гаранция за нови социалистически победи.

В тази минута ние се обръщаме с дружески поздравления съм народите на братските страни на социализма. Нашият горещ привет към комунистическите работнически партии, към работническата класа, към трудещите се селяни, към прогресивната интелигенция на капиталистическите страни. Ние изпращаме най-добри пожелания на народите, отхвърлили колониалните окови, на всички, които се борят против империализма, за свобода, национална независимост и социализъм.

Скъпи другари, приятели, сега кремълските куранти ще възвестят настъпването на новата година. Централният комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз, Президиумът на Върховния съвет на СССР и Съветът на министрите на СССР сърдечно поздравяват всички вас и ви пожелават в настъпващата година крепко здраве, големи успехи в труда за благото на нашата социалистическа родина. Нека в новата година радостта и щастието съпътстват всяко съветско семейство, всеки съветски човек! Нека новата година бъде година на нови победи, на делото на мира и демокрацията, на делото на социализма и комунизма. Нашата новогодишна наздравица в чест на великия съветски народ, в чест на ленинската партия на комунистите и на нашата горещо любима социалистическа родина!

Честита Нова година! Честито ново щастие, скъпи другари!“

Новогодишното поздравление на ръководителите на страната до това време бе на практика мероприятие всяка година. Текстът му се публикуваше във вестниците, излизащи на 1 януари, звучеше по радиото, но във връзка с повсеместното разпространение на телевизията назря нов формат – телевизионният. И ето – на 31 декември 1970 г., в 23:50 ч., Генералният секретар на ЦК на КПСС Леонид Илич Брежнев за пръв път излезе с новогодишно обръщение към народите на Съветския съюз.

Брежнев излизаше с обръщение лично в течение на няколко години, но след това здравето му силно се разклати и бе решено да се откаже от практиката на личните обръщения. От тогава до самата перестройка новогодишните обръщения се четяха от главния диктор на страната Игор Кирилов. Изключение бе направено само през 1982 г.,след смъртта на Брежнев, когато пред милионите зрители на Страната на съветите се появи заместник-председателят на Президиума на Върховния съвет на СССР Василий Кузнецов. Тежко болните Юрий Владимирович Андропов и Константин Устинович Черненко заради състоянието на здравето си също не можеха да излязат лично.

Традицията на личното обръщение към народите на СССР бе възобновена от Генералния секретар на ЦК на КПСС Михаил Сергеевич Горбачов. Това стана в последните минути на отиващата си 1985 г. След две години, в условията на стопляне на съветско-американските отношения, бе предприета безпрецедентна акция – в един и същи час Горбачов излезе в ефир пред американските граждани, а президентът на САЩ Роналд Рейгън се обърна с поздравление към съветския народ.

Новогодишните обръщения на М. С. Горбачов и Р. Рейгън, 1987 г.

Горбачов към американските граждани:

Дами и господа, приятели. Радвам се в деня на Новогодишния празник да приветствам вас, гражданите на Съединените щати на Америка, и да ви предам новогодишните поздравления и най-добри пожелания от всички съветски хора. Първи януари е ден, в който мислено правим равносметка на изминалата година и се опитваме да надникнем в бъдещата година. Изминалата 1987 г. завърши със събитие, което можем да смятаме за предзнаменование. Във Вашингтон ние с президента Рейгън подписахме договор за ликвидирането на ракетите със среден и по-малък обхват. Този договор ознаменува първата стъпка към съкращаването на ядрените въоръжения. В това е неговото непреходно значение. Но договорът има още едно достойнство – той сближи нашите народи. Ние встъпваме в новата година с надежда за по-нататъшно придвижване напред, напред по пътя към по-безопасен свят. Ние сме готови да продължим плодотворно преговорите за съкращаване на стратегическите въоръжения така, че още в първата половина на годината да подпишем съответните договори. Бихме искали без отлагане да се заемем с въпроса за съкращаването на въоръжените сили и на обикновените въоръжения в Европа, ние сме готови да си взаимодействаме при решаването на други проблеми, в това число - регионални.

Може да се каже, че белег на отминалата година стана ръстът на взаимния интерес на нашите народи един към друг, значително се разшириха контактите между съветската и американската младеж, между ветераните от войната, учените и преподавателите, космонавтите и деловите хора представителите на културата. Хилядите нишки на тези контакти започват да създават бих казал осезаема тъкан на доверие и растящо взаимно разбиране. Дълг на политическите дейци на СССР и САЩ е да зачитат настроенията на гражданите в своите страни, да отразят тяхната воля в политически решения. С чувството на съзнание за своята висока отговорност за днешния ден и бъдещето съветският народ започва своята работа в новата година. В нашата страна ще стават дълбоки промени по пътя на по-нататъшна перестройка, демократизиране, радикална икономическа реформа. В крайна сметка това ще ни позволи да излезем на широкия път на ускореното развитие.

Знаем, че има достатъчно проблеми и при вас, американците. Но решавайки тези проблеми, ние с вас трябва да помним, струва ми се, най-важното. Животът на човека е еднакво ценен, независимо от това дали той живее в Съветския съюз, в Съединените щати или в някоя друга страна. И затова, дайте да не жалим усилия за утвърждаване на мира на Земята.

Дами и господа, по време на официалната церемония за сбогуване преди отлитането от Вашингтон аз изразих съжаление, че при това пътуване в Америка се запознах с нея толкова малко. Но струва ми се, че главното успях да разбера. И това главно е огромният потенциал на добра воля, който съществува у американския народ. Мога да ви уверя, че същият огромен потенциал на добра воля има и у съветския народ. Да бъде освободен той - ето това е най-благородна и отговорна задача на държавните дейци и на политиците в нашите страни. И ако те го направят възможно ще се окаже това, за което днес може само да се мечтае – стабилен мир, ликвидация на надпреварата във въоръжаването, широка търговия, установяване на сътрудничество в борбата с глада, с болестите, с екологичните проблеми, прогрес в осигуряването на правата на човека и в решаването на другите хуманитарни проблеми. Нека настъпващата 1988 г. да стане важен етап по този път.

Завършвайки това новогодишно обръщение към гражданите на Съединените щати на Америка, пожелавам мир, щастие и радости на всяко американско семейство. Поздравявам всички вас с новата година!“

Роналд Рейгън към съветския народ:

Добър вечер. Аз, Роналд Рейгън, президент на Съединените щати, се обръщам към вас, граждани на Съветския съюз, по случай настъпването на новата година. Аз знам, че в Съветския съюз, както и в целия свят, това е време за надежди и очаквания. Време, когато семействата се събират заедно, време за молитви и мисъл за фамилията. Същото става и в Америка. По това време на годината американците тръгват по всички краища на страната с колите си, с влакове или самолети, за да прекарат малко време със своите роднини. Множество американци, разбира се, са хора, пристигнали в Съединените щати от други страни. И в това време на годината те очакват да пристигнат на гости техните приятели и близки от родината. Повечето от нас отбелязват Рождество или Ханука, в празничните дни ние посещаваме църквата или синагогата, а след това се събираме на семейната маса. След като благодарим за това, с което Господ ни е благословил нас, ние споделяме традиционната трапеза – гъска, пуйка или ростбиф, и си разменяме подаръци. В навечерието на новата година ние отново се събираме и подобно на вас вдигаме чаша и произнасяме тост за настъпващата година, за осъществяване на нашите надежди, за своите надежди и да – за своя народ и за целия свят.

В тази година бъдещето на нашия народ и на мира занимават особено нашите мисли. Ние мислим за нашия народ, защото след година ние, американците, ще избираме нов президент. В този процес всеки възрастен член на нашето общество играе определена роля. Ние слушаме това, което говорят кандидатите, ние ще обсъждаме техните възгледи и ще обменяме своите. А през ноември ще гласуваме. През януари следващата година аз още ще съм президент. Но скоро след това нашата страна ще оглави този, когото народът ще избере през ноември.

Както казах, ние, американците ще мислим през тази година и да бъдещето на света. Точно така и по същите причини, по които мислите за него вие. Генералният секретар Горбачов и аз се надяваме след няколко месеца да се срещнем отново, този път в Москва. Миналия месец във Вашингтон ние подписахме договор за ракетите с ядрена сила със среден обсег, като се договорихме за ликвидирането на цял клас американски и съветски ядрени въоръжения. Това е историческа стъпка км съкращаване на ядрените въоръжения от двете страни. Но това е само началото.

Сега в Женева съветски и американски представители обсъждат 50-процентно съкращаване на стратегическите ядрени въоръжения. Възможно е договорът да бъде готов за подписване при нашата среща през пролетта. Светът се моли това да стане. Ние от своя страна сме пълни с решителност това да бъде постигнато. Както виждате, ние се ръководим от мечтата за свят, освободен от ядрена война. И нещо повече – от заплахата от всяка война. В такъв свят ще има много по-малко ракети и други оръжия за унищожение. Днес както в Америка, така и в Съветския съюз има възможност да създаване на отбранителен щит срещу балистични ракети. Щитове, които никого няма да заплашват със своето съществуване. Заради по-голямо осигуряване на мира аз съм преизпълнен с желание да използвам възможностите, които предоставят науката и техниката.

С генералният секретар предвиждаме също продължаване на нашите беседи за другите проблеми, които дълбоко вълнуват и двата наши народа. Такива са например разширяването на личните контакти и по-голямата информация между нашите страни. Разширяването на контактите и обмена на информация изискват взимането на решения, засягащи проблеми вътре в страната, които ще влияят на международните отношения. Това е също така вярно и по отношение на правата на човека. Както ви е известно, ние, американците, сме обезпокоени от правата на човека, включително от свободата на словото, на печата, вероизповеданията и придвижването. Ние винаги помним думите на един мъдър човек, който е казал: „Насилието не живее само и не е способно да живее само, то непременно е сплетено с лъжата“. Мълчанието е една от формите на лъжата. Ние винаги действаме открито в защита на човешкото достойнство.

Нас американците, също както и вас, ни безпокоят безсмислените конфликти в редица райони на света. В някои случаи режимите, установени с поддръжката на външна военна сила, угнетяват собствените народи, пораждат народна съпротива и въоръжени конфликти, които често се изсипват зад границите на определена дадена страна. Твърде много майки, включително съветски майки се случва да проливат сълзи на гробовете на своите загинали синове. Истинският мир означава не само предотвратяване на крупна война, но и прекратяване на малките войни. Ето затова ние поддържаме опитите да се намерят справедливи решения по пътя на преговорите – решения, които биха били приемливи за народите, страдащи от тези регионални войни. Не съществува такова нещо като неизбежност на историята. Ние можем да вземем решения и да направим нашия свят по-безопасен, по-свободен, ако ни стигне мъжество. Но нито при вашия народ, нито при нашия може да се говори за липса на мъжество. Ние бяхме съюзници в чудовищна война, в която съветските хора показаха неувяхващ образец на мъжество. Хайде да посветим тази година на проявяването на мъжествена воля не за война, а за мир. Такъв е нашият дълг пред човечеството, дълг пред нашите деца, пред децата на нашите деца и пред всички идващи поколения.

Щастлива нова година! Благодаря ви и Господ да ви благослови!“

Разпадането на Съветския съюз постави необичайна задача пред работещите в телевизията. Съветският съюз прекрати съществуването си броени дни преди настъпването на новата 1992 г. и тогава се случи невероятното - вместо държавния глава към народа се обърна популярният сатирик Михаил Задорнов. Той не успя да се вмести в отреденото време и заради него дори се забави предаването на биенето на часовника на Спаската кула на Московския Кремъл. Президентът на РСФСР Борис Елцин също подготви новогодишно обръщение, но то излезе в ефир на 30 декември 1991 г. и на следващия ден бе публикувано в пресния брой на „Российская газета“.

Настъпи нова епоха. Чак до 1999 г. Борис Елцин неизменно се обръщаше към руснаците на 31 декември, преди самото биене на курантите. Обикновено той се появяваше сам в кадър, само през 1997 г. реши да се появи със семейството си. Както е известно, елциновата епоха приключи на 31 декември 1999 г. През деня Елцин поздрави руснаците и обяви своята оставка. От онова време битува разпространената фраза „Аз се изморих, аз си отивам“, която всъщност Борис Николаевич никога не е казвал. А в последните минути на отиващата си година на екрана се появи премиер-министърът Владимир Владимирович Путин, който от този момент ставаше глава на държавата.

Новогодишното обръщение на Б.Н. Елцин, 1999 г.

Скъпи жители на Русия, остана съвсем малко време до магическа дата в нашата история. Настъпва 2000-та година. Нов век, ново хилядолетие. Всички ние мерехме тази дата към себе си. Пресмятахме, отначало в детството си, после като възрастни – на колко ще сме през 2000 г. А на колко ще е нашата мама. А на колко ще са нашите деца. Някога ни се струваше така далеч необикновената нова година. И ето че настъпи този ден.

Скъпи приятели, скъпи мои! Днес аз за последен път се обръщам към вас с новогодишно приветствие. Днес аз за последен път се обръщам към вас като президент на Русия. Аз взех решение. Дълго и мъчително размишлявах над него. Днес, в последния ден на отиващия си век, аз си отивам в оставка. Аз много пъти съм чувал: „по всякакъв начин ще се държи за властта, той никому няма да я даде“, това е лъжа. Работата е другаде, аз винаги съм казвал, че няма да отстъпя нито на крачка от конституцията. Конституционните срокове трябва да минат през избори в Думата. Така и стана. И как исках навреме да се състоят президентските избори през юни 2000 г. Това беше много важно за Русия. Ние създаваме много важен акт на цивилизовано доброволно предаване на властта от един президент на Русия на друг, новоизбран. Но все пак аз взех друго решение. Аз си отивам. Отивам си по-рано от положения срок. Разбрах, че ми е необходимо да направя това. Русия трябва да влезе в новото хилядолетие с нови политици, с нови лица, с нови умни, силни, енергични хора. А ние – тези, които стоим във властта вече много години, ние сме длъжни да си отидем. Като погледнах с каква надежда и вяра хората гласуваха на изборите за Думата, за ново поколение политици, аз разбрах, че главното дело на своя живот аз съм го направил. Русия вече никога няма да се върне в миналото. Русия винаги вече ще се движи само напред. И аз не трябва да преча на този естествен ход на историята. Да се държа за властта още половин година, когато страната има силен човек, достоен да бъде президент и с който днес практически всеки човек в Русия свързва своите надежди за бъдещето. Защо аз трябва да му преча? Защо да чакам още половин година? Не, това не е за мен! Просто не ми е по характера.

Днес в този необикновено важен за мен ден искам да кажа малко повече лични мои думи, отколкото обикновено казвам. Искам да ви помоля за прошка. За това, че много наши с вас мечти не се сбъднаха. За това, че което ни изглеждаше лесно, се оказа мъчително тежко. Аз моля прошка за това, че не оправдах някои надежди на онези хора, които вярваха, че ние с един замах, с един скок, с един знак ще можем да прескочим от сивото, застойното, тоталитарното минало в светлото, богатото, цивилизованото бъдеще. Аз сам вярвах в това, че ще се напрегнем малко и всичко ще преодолеем с един замах. Не се получи. В някои неща аз се оказах твърде наивен. Някъде проблемите се оказаха прекалено сложни, ние се промъквахме напред през грешки, през неудачи, много хора в това сложно време изпитаха потресение . Но аз искам вие да знаете – аз никога не казвах това, днес ми е важно да ви го кажа. Болката на всеки от вас отекваше като болка в мен, в моето сърце, в безсънни нощи, мъчителни преживявания – какво трябва да се направи, че хората поне мъничко да живеят по-леко и по-добре. Аз нямах по-важна задача.

Аз си отивам. Аз направих всичко, което можах. Идва да ме смени ново поколение, поколението на тези, които могат да направят повече и по-добре. В съответствие с Конституцията, като отивам в оставка, аз подписах указ за възлагане на задължението на президент на Русия на председателя на правителството Владимир Владимирович Путин. В продължение на три месеца той ще бъде глава на държавата. А след три месеца, пак в съответствие с Конституцията, ще се състоят избори за президент. Винаги съм бил сигурен в удивителната мъдрост на руските хора, затова не се съмнявам какъв избор ще направите в края на март 2000 г.

Сбогувайки се, искам да кажа на всеки от вас: Бъдете щастливи. Вие сте заслужили щастие. Щастие и спокойствие. Честита нова година! Честит нов век, скъпи мои!“

Новогодишното обръщение на В.В Путин, 1999 г.:

Скъпи приятели, днес в новогодишната нощ аз, както и вие, с роднините и приятелите имах намерение да чуя думите на президента на Русия Борис Николаевич Елцин. Но се получи друго. Днес, на 31 декември 1999 г., първият президент на Русия взе решение да се оттегли в оставка. Той ме помоли да се обърна към страната.

Скъпи руски хора, скъпи съотечественици, днес на мен е възложено задължението на глава на държавата. След три месеца ще се състоят избори за президент на Русия. Обръщам внимание на това, че нито за минута няма да има вакуум във властта на страната. Не е имало и няма да има. Искам да предупредя, че всякакви опити да се излезе извън рамките на руските закони,извън рамките на Конституцията на Русия, ще бъдат пресичани решително. Свободата на словото, свободата на съвестта, свободата на средствата за масова информация, правата на собствеността, тези основополагащи елементи на цивилизованото общество ще бъдат надеждно защитени от държавата. Въоръжените сили, федералната гранична служба, органите на правораздаването осъществяват своята работа в обичайния предишен режим. Държавата стоеше и ще стои на стража на сигурността на всеки наш човек.

Взимайки своето решение за предаване на властта, президентът действа в пълно съответствие с Конституцията на страната. Да се цени истински колко много направи този човек за Русия може само след някакво време. Макар че още днес е ясно - за това, че Русия тръгна по пътя на демокрацията и реформите, не се отклони от този път, можа да заяви себе си като силна независима държава, неговата заслуга е огромна. Искам да пожелая на първия президент на Русия Борис Николаевич Елцин здраве и щастие.

Новата година е най-светлият, най-добрият, най-любимият празник в Русия. На Нова година, както е известно, се сбъдват мечтите. А на такава необикновена Нова година още повече. Всичко добро и всичко хубаво, което сте намислили, обезателно ще се сбъдне.

Скъпи приятели, до настъпването на 2000 г. остават броени секунди. Дайте да се усмихнем на нашите роднини и близки. Да пожелаем един на друг топлина, щастие, любов. И да вдигнем чаши за новия век на Русия, за любов и мир във всеки наш дом. За здравето на нашите родители и деца. Честита Нова година! Честит нов век!“

В първото и второто президентско изявление на Владимир Владимирович новогодишните обръщения се записваха на Ивановския площад в Московския Кремъл. Поставяха камерите така, че на заден план да се виждат Спаската кула и 14-ият корпус на Кремъл. От 2008 до 2011 г. Дмитрий Анатолиевич Медведев се обръщаше към гражданите от Патриаршеския мост. На 31 декември 2012 г. Путин, върнал се в президентското кресло, говореше отново от Кремъл, но вече с друг ракурс зад гърба му – на фона на Троицката кула и Двореца на конгресите.

Отиващата си 2013 г. вписа в историята на традицията на новогодишните поздравления на руските ръководители нова страница. Недълго преди Нова година в Хабаровския край стана разрушително наводнение и долетя там да изрази поддръжка на пострадалите. Записваха в Хабаровския градски Дворец на културата – освен това, то беше първата президентска новогодишна изява не на улицата, а в помещение. На 31 декември 2014 г. Президентъг направи обръщението от галерията на Храма на Христа Спасителя, гледаща в посока към Кремъл. От 2015 г. отново го записваха в Кремъл, а от 2017 г. – в парка Зарядие.

В последните години се забелязва тенденция за увеличаване на продължителността на телевизионното обръщение – в последния ден на 2020 г. то продължи 6 минути, а на следващата година – още по-дълго, 6 минути и 22 секунди. Съвсем скоро ще чуем новото телевизионно обръщение, но какво ще бъде то не можем да кажем, защото Кремъл никога не казва предварително как и кога записват видеото и каква ще е съдържателната част на изявлението.

Източник: „Традиция на повече от половин век”, Володя Акифиев, 63 г.,Челябинск, Русия (https://my.mail.ru/mail/akifev.1959/)

***

Из новогодишното обръщение на В.В. Путин към гражданите на Русия, 2022 г.:

Уважаеми граждани на Русия! Скъпи приятели!

Свършва 2022 г. Това бе година на трудни, необходими решения, на много важни стъпки към придобиването на пълен суверенитет на Русия и към мощна консолидация на нашето общество.

Това бе година, която постави много неща на място, отдели ясно мъжеството и героизма от предателството и малодушието, показа, че няма по-висша сила от любовта към своите роднини и близки, от верността към приятелите и боевите другари, от предаността към своето Отечество.

Това бе година на наистина повратни, съдбоносни събития. Те станаха онзи рубеж, който залага основите на нашето общо бъдеще, на нашата истинска независимост.

Ние се сражаваме за това днес, защитаваме нашите хора на нашите исторически територии в новите субекти на Руската федерация. Заедно строим и съзидаваме.

Главното е съдбата на Русия. Защитата на Родината е наш свещен дълг пред предците и потомците. Нравствената, историческата правота е на наша страна.

Отиващата си година донесе големи, кардинални промени и за нашата страна, и за целия свят. Тя бе изпълнена с вълнения, тревоги и преживявания. Но нашият многонационален народ, както това е било през всички сложни епохи на руската история, прояви мъжество и достойнство, поддържа със слово и дело защитниците на Отечеството, нашите войници и офицери, всички участници в специалната военна операция.

Ние винаги сме знаели, а днес отново се убеждаваме, че суверенното, независимо, безопасно бъдеще на Русия зависи само от нас, от нашата сила и воля. Западните елити с години лицемерно ни уверяваха в своите мирни намерения, в това число – по разрешаването  на много тежкия конфликт в Донбас. На дело обаче те всемерно поощряваха неонацистите, които продължаваха да водят военни, откровено терористични действия срещу мирните граждани на народните републики в Донбас.

Западът лъжеше за мир, но се готвеше за агресия и днес  признава това, вече без да се стеснява, открито, а Украйна и нейния народ те цинично използват за отслабване и разкол на Русия. Ние никога и на никого не сме позволявали и няма да позволим да направи това.

Военнослужещите на Русия, опълченците, доброволците се сражават сега за родната земя, за правдата и справедливостта, за това гаранциите за мир и сигурност за Русия да бъдат надеждно осигурени. Всички те са наши герои. На тях сега им е най-трудно.

Поздравявам сърдечно с настъпващата Нова година всички участници в специалната военна операция, тези, които сега са тук, редом с мен, които са на предната линия и на прифронтовите рубежи, които преминават подготовка в учебните центрове,за да встъпят след това в бой, които се намират в болниците или, изпълнили своя дълг, вече са се върнали вкъщи, които носят бойно дежурство в стратегическите подразделения, целия личен състав на Въоръжените сили! […]

Скъпи другари, благодаря ви за доблестната служба! Цялата наша огромна страна се гордее с вашата сила на духа, с устойчивостта и смелостта ви. Милиони хора с душата и сърцето си са с вас, и на новогодишната маса обезателно ще звучат тостове във ваша чест.

[…]След кримските събития от 2014 година Русия живее в условията на санкции, но през тази година ни бе обявена истинска санкционна война. Онези, които я измислиха, очакваха пълно разрушаване на нашата промишленост, финанси, транспорт. Това не стана, защото ние всички заедно създадохме надежден запас на устойчивост. Това, което ние направихме и правим в тази област, всичко това е насочено към укрепване на нашия суверенитет в най-важната област – в икономиката. А нашата борба за себе си, за своите интереси и за своето бъдеще, безусловно служи за вдъхновяващ пример за други държави в техния стремеж към справедливо многополярно устройство на света.

Във всякакви времена, дори в много тежките, в нашата страна се отбелязва настъпването на Новата година.  Тя винаги е била и остава любим празник за всички и притежава вълшебния дар да разкрива у хората най-добрите черти, да умножава значимостта на традиционните, семейните ценности, енергията на великодушието, щедростта и доверието.[…]

Посрещайки новата година, всички се стремят да зарадват близките си, да ги стоплят с внимание и душевна топлота, да подарят това, за което те са мечтали, да видят възторга в очите на децата, да почувстват колко трогателно благодарни за нашето внимание са нашите родители, по-възрастното поколение – те умеят да ценят тези искри щастие.

Ще вървим само напред, ще побеждаваме заради своите семейства и заради Русия, заради бъдещето на нашата единствена любима Родина!

Честита Нова година, скъпи приятели! Честита новата 2023 година!

* Черно на бяло