Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Нако Стефанов, Индия, Япония, взаимоотношения, взаимодействия

/Поглед.инфо/ Динамичната ситуация в Азия – континентът, който днес играе ключова роля в световното производство, както и в демографската картина на света, до голяма степен се определя от няколко ключови страни. Като се започне от 90-те години насам най-висок растеж на реалния БВП(брутен вътрешен...


Нако Стефанов, социалистическа индустриализация, България, критика

/Поглед.инфо/ Въпросът за социалистическата индустриализация на България несъмнено е важна и животрептуща тема, въпреки че феноменът на същата е останал в миналото. Но безспорно това минало, неговите последствия и поуки са тук с нас в настоящето и навярно ще останат в бъдещето. Ако такова все още...


Нако Стефанов, Виетнам, социалистическа пазарна икономика

/Поглед.инфо/ През последните почти тридесет години в рамките на доминирането на т.нар. „глобалистки неолиберален модел на функциониране“ в света се създадоха различни формати на неолиберално възпроизводство. Последните най-общо може да класифицираме на три: тези на глобалисткото ядро и на...


Нако Стефанов, лумпенпролетариат, лумпенсоциализъм, неолиберален капитализъм

/Поглед.инфо/ Относно „класическия“ лумпенпролетарий

Съвременният неолиберален капитализъм демонстрира не само нови форми на трудова заетост и труд, ала съответно и нови „отряди“, и явления в рамките на съвременната работническа класа, такива като „когнитариат“ и „прекариат“. Едновременно с...


Нако Стефанов, Когнитариат, форми на труд

/Поглед.инфо/ Светът днес в предверието на третото десетилетие на ХХІ век се характеризира с нарастване на неравновесния тип социално, икономическо, политическо и технологическо движение, т.е. със задълбочаване на нелинейната, турбулентната динамика. На този фон бъдещето в средно и особено...


Нако Стефанов, ядрени сили, военните доктрини, стратегии, геополитически триъгълник, САЩ-РФ-КНР

/Поглед.инфо/ Темата за ролята на ядрените сили и въздействия във военните доктрини и стратегии на страните от глобалния геополитически триъгълник „САЩ-РФ-КНР“ е несъмнено изключително важна и животрептуща предвид факта, че една от ключовите причини за вероятно самоунищожение на човечеството може...


България, неоиндустриализация, неоаграризация, иновационна основа

/Поглед.инфо/ Проблемът за пътя, по който трябва да се движи икономиката на България несъмнено е един от ключовите въпроси не само на днешния, но и на утрешния ден. В условията на сегашната екзистенциална криза на Родината ни, за която безспорно своя значителен „принос“ има т.нар. „неолиберален...


Китай, геостратегически проект, Един пояс – един път, Новия Велик път на коприната

/Поглед.инфо/ Провъзгласеният от ръководителя на КНР Си Дзинпин проект „Един пояс – един път“, известен още като „Новия Велик път на коприната“, продължава да учудва света с всяка своя нова инициатива. Несъмнено осъществяването на този проект се среща и ще продължава да се среща с множество...


Десетилетие, България, оцеляване,

/Поглед.инфо/ Вярата в това, че безсмъртието на народа е в някаква степен гарантирано е наивна илюзия. Историята е арена, пълна с жестокости и много раси като независими цялости са слезли от нея. За историята да живееш не означава да си позволяваш да живееш както си искаш, да живееш означава...


Китай, Русия, ключови параметри, отношения

/Поглед.инфо/ Днес в условията на все по-засилващата се „турбулентност“ в межународните взаимодействия ставаме свидетели на процес на укрепване на сътрудничеството между Китайската народна република (КНР) с Руската федерация (РФ). Но развитието на отношенията на КНР с РФ в началото на второто...


« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »