Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Славянски първоучители, Кирил, Методий, 24 май

/Поглед.инфо/ Днес, когато славянският свят е разпокъсан, когато между славянски народи припламват даже враждебни искри, обръщането ни към историята на това, което ни свързва, а преди всичко към делото на великите славянски първоучители, е важна и животрептуща задача. Защото, особено сега в...


Тайни, банки, фашизъм, скрита история, Европейски съюз

/Поглед.инфо/ Днес в условията на все по-засилващата се „турбулентност“ в глобалните взаимодействия ставаме свидетели как пред Европейския съюз(ЕС) като международна организация без аналог (sui generis) нарастват проблемите и рисковете. Тези проблеми и рискове, както и носените от тях заплахи...


Рискове, национална сигурност, България

/Поглед.инфо/ Ключова задача с неимоверна важност и актуалност за съществуването и устойчивото развитие на даден народ, общество и държава е непрекъснатия системен и всеобхватен анализ на рисковете на различни равнища и от различен вид. Именно на основата на такъв продължаващ и постоянен системен...


Неолиберализъм, митове, реалности

/Поглед.инфо/ Вече повече от четвърт век, започвайки с приемането на т.нар. „Програма Ран-Ът“ като ръководство за действоие, т.е. за трансформация на българското общество, страната ни е доминирана от неолиберализма като идеология и практика. Ето защо нека да се опитаме, макар и накратко да...


Сцила, Харибда, Европейския съюз, Бежанска вълна, ксенофобия

/Поглед.инфо/ 2015 година се превърна в преломна в историята на Европейския съюз. През тази година съюзът стана свидетел на явление, които се превърна в изключително предизвикателство за съществуването на горния. Това предизвикателство има своите социални, политически, икономически, културни и...


Геостратегическа ситуация, „Бежанска вълна“, „Стратегия на хаоса“, „Европейски хуманизъм“

/Поглед.инфо/ Предложеният материал разглежда сложната и противоречива геостратегическа ситуация, породила т.нар. „Бежанска вълна“ от регионите на Близкия и Среден Изток, Северна и Тропическа Африка в ЕС. В тази връзка се прави опит да се изяснят първопричините за създаденото положение, както и...


Робство, владичество, съжителство

/Поглед.инфо/ Във връзка със „сагата“ с учебниците, начената от ръководния екип на Министерството на образованието и науката, начело с досегашния министър Танев, пред българското общество отново застана въпроса за това какво е имало в България близо пет века:


Фашизъм, глобален фашизъм

/Поглед.инфо/ Днес проблемът за фашизма вече не е въпрос на история. От ден на ден той става все по-важен и животрептущ предвид имащите място сега политически и икономически, геополитически и геоикономически процеси в глобален план, в които все по-ясно започват да се проявяват „кафяви тенденции“....


Неолибералната матрица, стереотипи, митове, манипулация, обществено съзнание

/Поглед.инфо/ Поглед от миналото, отпреди 10 години към днешния ден... Дали е имало нещо вярно в тези мисли, критично настроени към гъстата «неолиберална мъгла», обхванала нашата страна и пречеща и да поеме към пътя на националното развитие, основан на солидарност и реализъм. Оставаме на Вас...


Геополитически триъгълник, Русия, КНР, САЩ

/Поглед.инфо/ В днешните турбулентни условия, характеризиращи се с немалко точки на напрежения по целия свят, е невъзможно на основата на предходни процеси и събития да се прогнозира бъдещето. Т.е. казано по друг начин съществува ситуацията на т.нар. сингуларност(Сингуларност – условия, при които...


Китайският модел, пазарен социализъм

/Поглед.инфо/ Днес в резултат на изключителното динамично развитие на КНР през последните повече от 35 години „Поднебесната“ се превърна в първа геоикономическа сила в света. Измеренията на тази сила могат да се разберат чрез следните факти:


Китай, политика, Новата нормалност

/Поглед.инфо/ Проблемите на стопанската динамика на КНР са несъмнено важна и актуална тема предвид факта, че по размера на БВП, изчислен по паритет на покупателната способност, страната е най-голямата икономика в света. (Следва да се има предвид, че в КНР опровергават, че „БВП на КНР е надхвърлил...


« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »