/Поглед.инфо/ С указ на президента Путин, от 1 април 2022 г. Русия продава природния газ на някои страни срещу рубли. Това не е руски каприз. Или демонстрация на парично могъщество. Русия беше принудена да вземе това решение. Направиха го, защото Западът блокира по хайдушки начин, чрез измислени от тях, а не по законния начин (чрез Съвета за Сигурност), милиарди долари, заработени от руската икономика. Потъпквайки всички принципи за частна собственост, за справедливост, за тайната на личните и семейните доходи и спестявания, за вековни традиции, за неприкосновеност на националната територия или на личния дом.

Съгласно новия ред купувачът на газ открива две сметки в Газпромбанк. Това е единствената към момента по-голяма руска търговска банка, на която господарите от Запада не са посегнали, за да има канал за превод на плащанията от купувачите на поръчаните от Русия енергоносители и други най-ценни продукти и услуги. Едната е, както до сега, в чуждестранна валута (долари, евро), а другата в рубли. При поръчка на газ купувачът привежда валутата в своята валутна сметка в тази руска банка. Газпром продава валутата на Московската борса по действащия в момента обменен курс и прехвърля получените рубли във втората (рублевата) сметка на купувача за покриване на задължението към Газпромекспорт. След това се доставя поръчаната газ. Не е предвидено участие на никакви трети лица, както излъга преди няколко дни премиерът и неговият заместник по финансите. Газ се доставя на клиентите, които са поръчали и платили по установения начин и определения срок. Тези, които не са го сторили престават да получават газ. Точно такъв е случаят сега с България и Полша.

Новата процедура за плащания се въвежда и за поддържане на по-голямо търсене на рубли, а с него и на по-висок и стабилен курс на рублата. То е и един от многобройните методи за постепенен отказ на някои големи страни с големи търговски и други обороти от щатския долар като господстваща световна резервна валута. То, разбира се, ще бъде продължителен и сложен процес.

Процедурата е проста и ясна за всеки непредубеден анализатор. Още преди месец Президентът Путин обяви, че който не плаща по установения начин няма да получава газ. Че те нямат намерение да подаряват газ безплатно никому. И никой на света не би го правил. Това е също пределно ясно.

На 27 април беше съобщено, че Газпром прекратява доставката за две страни: Полша и България. Защото не са направили поръчка и не са платили, а не защото Газпромекспорт мрази двете страни и иска да ги наказва. Още не е известно колко страни – потребители на газ приемат новия ред за плащания и колко не го приемат. Според предварителна неофициална информация поне десетина европейски страни го приемат. Това ще проличи скоро, когато настъпят падежите за плащания на различните страни.

Мен ме интересува какво прави нашето Правителство. Защото това засяга пряко стабилността на бъдещите доставки на газ за България. Оказва се, че нашето правителство демонстративно отказва да купува газ от Русия по новия ред, макар че няма нищо ново в неговата същност. Това е по-скоро нова формалност. Купувачът пак плаща във валута за поръчаното количество газ, но в Газпромбанк се прави вътрешно превалутиране на Московската борса, в което той не участва. Нашите търсачи на скандали казват, че без тяхното участие можело да се злоупотребява с превалутирането. Това е излишна мнителност, защото обективността на обменния курс на Московската борса винаги може да се контролира. Както се прави с другите борси, където заинтересованите субекти също не участват пряко.

Българският бизнес приема този нов ред. И го обяви публично. Нашите големци обаче го наричат „шантаж“ и страната ни е изправена пред сериозни изпитания. Отново пролича, че и сега случайни хора с високо самочувствие са на кормилото на нашата държава и тепърва се учат да управляват. Или са застанали на тези високи постове, за да правят скандали и да угаждат на западните си господари.

Главният аргумент за отказа на нашите и на някои други западни управници да приемат новия ред за плащане е, че в досегашния договор за доставка на газ не било предвидено плащане с рубли, а със западна конвертируема валута. Те считат това за нарушение на договора от руска страна и отказват да участват в него. Но те и сега по новата процедура не боравят с рубли. Омразните за тях рубли влизат в действие едва след превалутирането и те дори не се докосват до тях.

На пръв поглед в това може да допуснем някакво основание. Договорът за сделката и въобще за всяко взаимоотношение между два субекта трябва да се изпълнява строго. Отклонения от него са допустими само ако са упоменати в договора. Това правило обаче трябва да важи и за двете страни. Не е допустимо изключение за никому. Макар че в нашия случай това изключение е само привидно, тъй като рублата влиза в платежната процедура едва след публичното превалутиране на институция като Московската борса, а не по субективното желание на едната договаряща страна. И купувачът започва плащането пак със желаната от него валута по публично обявена цена. Разбира се, ако човек желае да създава проблеми, винаги може да намери дребен повод.

По решение на анонимния колективен Запад, без решение на Съвета за Сигурност на ООН и без съд и присъда, до сега бяха обявени пет пакета санкции срещу Русия. Сега се готви и шести. Против Русия публично е обявена тотална унищожителна икономическа война. На 28 април Президентът Байдън обяви намерението си за нов пакет от 33 млрд долара американска помощ за Украйна, от които 20 млрд. за въоръжения и останалите за граждански цели. Той е вече утвърден от Конгреса на САЩ. Всеки от тези пакети включва десетки, а може би и стотици или хиляди конкретни продукти и услуги, причиняващи големи загуби на Русия. И целият Запад произволно и безотговорно обвинява Русия за всичко, което им дойде на ума. А сега я обвиняват и за нарушение на договора за продажба на газ. Не знам утре за какво ли ще се сетят!!

Ако е така, аз питам и чакам отговор:

- Бяха блокирани произволно авоари на Централната банка на Русия за 300 млрд. щатски долара, без да се сочат каквито и да са конкретни основания за нарушения на банката. Без съд и присъда. Без решение на Съвета за сигурност на ООН. Това не е ли най-грубо нарушение от колективния Запад на международното право и на писани и неписани договорености за дейността на националните централни банки?

- Беше блокирана дейността на почти всички руски търговски банки, с изключение на Газпромбанк, без никакви конкретни основания. Без съд и присъда. Без решение на Съвета за Сигурност на ООН. Това не е ли грубо нарушение на международното право и на писаните и неписани договорености за функционирането на институциите в тази толкова важна сфера на дейност?

- Беше забранен вносът от Русия на определени енергоносители, суровини и стотици видове индустриални и земеделски продукти, без каквито и да са конкретни основания. И без съд и присъда. Без решение на Световната Търговска Организация (СТО). Това не е ли най-грубо нарушение на правилата на СТО за свободна международна търговия и на писаните и неписани договорености за тази сфера на дейност?

- Беше забранен износът за Русия на десетки, а може би и стотици продукти, произведени в други страни, особено високотехнологични, без конкретни основания. Без съд и присъда. Това не е ли грубо нарушение на правилата на СТО и на писаните и неписани договорености за отношенията в тази област?

- Беше забранен износът за Русия на десетки, а може би и стотици, най-полезни лекарства за трудно лечими болести, произведени в западните страни, без конкретни основания. Без съд и присъда. Това не е ли най-грубо нарушение на правилата на СТО, на глобалната медицинска етика и на писаните и неписани договорености за търговия с лекарства?

- Беше забранена продажбата на самолети, хеликоптери и други летателни апарати на Русия и на резервни части за тях, без конкретни основания. И отново, без съд и присъда. Това не е ли грубо нарушение на правилата на СТО и на писаните и неписани договорености за отношенията в тази област?

- Беше забранено прелитането на самолети и други летателни апарати на Русия и Беларус през въздушното пространство на САЩ, Канада и на другите страни от НАТО, без конкретни основания за нарушения. И без съд и присъда. Това не е ли грубо нарушение на международното право и на писаните и неписани договорености за функционирането на институциите в тази сфера на дейност?

- Беше забранено акустирането на кораби и всякакви плавателни средства на Русия в пристанищата на САЩ, Канада и на другите страни от НАТО, без конкретни основания за нарушения. И без съд и присъда. Това не е ли грубо нарушение на международното право и на писаните и неписани договорености за функционирането на институциите в тази сфера на дейност?

- Беше забранено на руски учени, артисти, певци, танцьори, композитори и други дейци на изкуството да участват в професионални срещи или съвместни представления и концерти или техни песни и танци да се пускат по медиите в страните от НАТО, без конкретни основания за нарушения. И пак без съд и присъда. Това не е ли грубо нарушение на международното право и на писаните и неписани договорености за функционирането на институциите в тази сфера на културна дейност?

- Беше забранено на руски спортисти от всички видове спорт да участват в олимпиади, параолимпиади, световни, европейски и други международни състезания. Техните национални спортни асоциации бяха отстранявани от съответните международни спортни асоциации, без конкретни основания за нарушения. И отново, без съд и присъда. Това не е ли грубо нарушение на международното право и на писаните и неписани договорености за функционирането на институциите в тази сфера на дейност?

- Беше блокирано или отнето имущество и парични средства на руски и други политици и олигарси, главно в страните от НАТО. Без да имам каквито и да е симпатии към олигарсите, възразявам категорично срещу отнемане на имущество или парично богатство от отделни личности, без да е доказано от съд престъпното му придобиване. А сега се върши точно това. То не е ли грубо нарушение на международното право и на писаните и неписани договорености за функционирането на институциите в тази сфера на дейност?

- Бяха забранени лични пътувания на руски и беларуски политици и граждани в САЩ и други западни страни, без конкретни основания, които са разрешени с междудържавни и световни споразумения.` И отново, без конкретни лични обвинения за нарушения. Пак без съд и присъда. Това не е ли грубо нарушение на международното право и на писаните и неписани договорености за функционирането на институциите в тази сфера на дейност?

-Бяха забранени участия на домашни животни в международни състезания, без конкретни основания за нарушения и без съдебни решения. Спомням си съобщение от медиите за забрана на котка на руско семейство да участва в такова международно състезание. Това не само че е нарушение на международни правила и дългогодишна практика, но дори е налудничава постъпка.

Мога да продължа изброяването, но и посоченото е достатъчно да докаже, че в световните отношения напоследък господства пълен произвол. Допускат се действия, които се отклоняват от здравия разум. Особено спрямо Русия. Има хора на високи ръководни постове в западните страни, които губят самообладание и равновесие при споменаване на нейното име.

Приема се за нормална забраната за внос на енергоносител от Русия, въпреки че това ще предизвика съществен дефицит на определени стоки или повишение на техните цени на нашия пазар, със затруднения за милиони хора. Верността на схоластични идеологии се поставя над здравето и живота на милиони хора. Тези дни беше съобщено като нещо нормално от българския регулатор, че отказът на нашите власти да продължат дългосрочния договор с Газпром за доставка на газ, ще налага да си го доставяме от спот пазара (текущия пазар) от следващия месец с 35% по-скъпо. Като имам предвид колебанията на цените на този пазар, през следващите зимни месеци доставната цена може да бъде още по-висока. Това ще постави в много тежко положение стотици хиляди български домакинства и ще причини фалита на хиляди наши стопански предприятия.

Изумен съм от пещерната умраза на нашия премиер и на неговия финансов министър срещу Русия. Такова чудо не бях виждал до сега. Промяната на плащането, наложена от Русия не засяга нашите финансови интереси. Тук не става дума за пряко плащане в рубли, което не знам защо вбесява нашите големци! Става дума за доларово плащане на купувача (в нашия случай България), което вътре в Газпромбанк се превалутира в рубли по пазарен курс, в което ние не участваме. От това превалутиране може дори да спечелим, в зависимост от обменния курс в дадения момент. Проблемът е, че в превалутирането присъства думата „рубла“, която вбесява нашите двама големци, поради пещерната им умраза срещу Русия.

Някой може да каже, че тези момчета по природа са скандалжии. И затова потъпват така. А дали е така? Спомнете си колко кротки бяха двете момчета преди няколко месеца, когато американците ни съобщиха, че осемте чертежа на самолети, за които ние платихме предварително около два млрд. лева, ще бъдат превърнати в истински самолети (ако това изобщо стане) със закъснение от 6-8 или повече години. И нито дума за компенсация. Или искане за убедително обяснение на причините. Пълно мълчание от нашите две свръхнаперени срещу Русия момчета, но кротички и послушни, с еластичните си гръбначета пред американските си господари. Целта е скандалът да се потули и забрави. Представям си каква буря от негодувание щеше да има, ако това беше направено от руска страна!

Не знам защо съдбата ни наказва така сурово. Изпраща ни от лоши по-лоши управници! Или повече сме виновни ние, защото си избираме такива негодници! Не случайно народната мъдрост казва: Всеки народ има такива управници, каквито заслужава!

Кой е дал право на шепа самозабравили се политици от най-богатите държави, да си играят със съдбата на милиони хора. Обвиняват Русия, че с промяната на валутата за покупка на газа нарушавала договорните отношения, а само в изброените от мен по-горе случаи, те са нарушили флагрантно може би 1000 пъти международното право и писаните и неписани международни договори. Дали си въобразяват, че ние сме примитивни като тях и не правим такива сравнения! Или смятат, че за тях е разрешено да не се съобразяват с никакви международни или междудържавни правила, а за Русия е забранено всичко. Трябва да мълчи и да слушка. Такава Русия, слава Богу, вече няма. Тя си отиде заедно с Елцин!