/Поглед.инфо/ Ди цайт написал това, Гардиън-онова. Монд пък смятал, че...

Вторачили се всички, гледат какво мислят другите за нас, гадаят какво значи. Ще махат ли Борисов или ще го държат. Май са се разтревожили от корупцията, а ? Или от беднотията ?

И не си даваме сметка, че ако те се тревожат за нещо тук, то е да не пострада техния интерес. Обективността на медиите им, особено спрямо такива като нас, свърши през по-миналия век. Сега всяко тяхно становище има тяхна причина, обикновено несъвпадаща с нашите интереси.
И ние, улисани в тълкуване на чуждото мнение за нас, пропускаме да формулираме своето. Вълнуваме се от тяхната преценка, не от собствената си. Чакаме отвън да дойде решението. Я от Вашингтон, я от Брюксел или Берлин, я от Москва.

Така ще продължаваме да затъваме, дотам, че утре и за Борисов ще си спомняме с умиление. Време е, крайно време е ние да решим какво искаме за нас и да го наложим и отстояваме. Преди това трябва да се споразумеем, че вишегласието, както казва Левски, ще надделява. 2018 е добър повод да започнем да следваме първо националните цели. Трябва да знаем, че накъдето и да мръднем, винаги някоя чужда сила и нейната агентура тук ще бъдат против. Но все още имаме държава, има и мислещи хора, които не служат на чужди интереси или на славолюбието, сребролюбието и властолюбието. Има и хора, които могат да изведат правилните за нас решения от всеки един случай. Имаме и основа, върху която може да започне обединението на нацията.

Това са заветите на Левски. Там е идеологията на българския път. Там се вижда какво трябва да правим и какво да не правим. Там са десетте Божи заповеди за нас, като народ. Христос ни учи какво да правим като човеци, Левски ни учи какво да правим като народ. Заветите на Апостола са нашата национална Библия.

Да ги препрочетем, да започнем Новата 2018 г. с тях и да я завършим, превърнали ги в държавна политика. Тогава ще сме сигурни, че 2019 г. ще е наистина щастлива за България.