/Поглед.инфо/ Tempesta / Буря - в памет на Джоакино Росини

27 октомври, камерна зала "България", 19:00 ч.

Преди 150 години Росини напуска света на музиката, хумора, кулинарията и удоволствията, но оставя завет от брилянтно творчество. Освен на опери, той е автор на клавирни и камерни творби, а шедьоврите му от театралната сцена често били пренасяни в камерна обстановка.
Фестивален бароков ансамбъл в състав:
Василий Илисавский - хамерклавир
Кристина Хинова и Зефира Вълова - цигулка
Теодора Атанасова - виолончело
Илина Жабленска - контрабас
ще представят младежки квартети от Росини, както и оперни увертюри в преработка за цигулка и клавир.

Билети на касата на зала "България", ул Аксаков 1

https://epaygo.bg/0744303793

Tempesta - homage to Gioacchino Rossini
27th October, Chamber Hall Bulgaria, 19:00 h

150 years ago Rossini left the world of genius music, humor, culinary and pleasures. His brilliant heritage includes not only numerous operas, but also piano and chamber works. The favorite operatic scenes were often brought in chamber situation.
The Festival Baroque Ensemble,
featuring Vassily Ilisavsky - fortepiano
Christina Hinova and Zefira Valova - violin
Teodora Atanasova - violoncello
Ilina Jablenska - double bass
will parform quartets, written by the 12-years-old composer, and overtures reconstructed for violin and fortepiano.

Tickets at the Bulgaria Hall ticket office, str. Aksakov 1

https://epaygo.bg/0744303793

Концертът е в рамките на 12 фестивал "Изкуството на барока" и е част от Културния календар на Столична община