/Поглед.инфо/ Тази мисъл ме взривява вече две денонощия след изпита за НВО по български език и литература на 19 май 2017 година. Множат се годините, през които главните експерти от МОН и съставителите на тестовете за НВО по този учебен предмет допускат безобразни грешки!

Четири години досега бия тревога за това с незабавна реакция, писмено изразена, след публикуването на тестовете за изпита в VII клас, както и на отговорите на задачите в тях, но ... грешките не свършват. Констатациите си изпращах и до трима от досегашните министри, и до централния печат, и в интернет. Резултат – никакъв! От МОН откликнаха само когато написах, че „изгубен рай” от „Заточеници” на Пейо Яворов е метонимия на родината, а не метафора – така го бяха определили в „посоките” за размисъл върху задача 25. И сега, пета година – пак непростими грешки! Да! Дори във формулировката на задача 15.:”Коя дума от главното изречение пояснява първото подчинено изречение?” Излиза, че дума от главното изречение пояснява подчиненото изречение, а не обратното!

В първата от примерните „посоки” за размисъл върху стиха „България цяла сега нази гледа!” от „Опълченците на Шипка” е написано с главна буква „Отечеството”. Очевидно в МОН не знаят, че това нарицателно име се пише с малка буква. Само в особено приповдигната, в емоционално наситена реч може да се напише с главна буква. За стилистичната употреба на главна буква чиновниците от Министерството на образованието и науката могат да направят справка в „Официалния правописен речник на българския език”, стр.49, т.50.3.

Третата от тези „посоки” е: „проява на войнска чест”. Знаят ли седмокласниците що е това „войнска чест”? Знаели ли са го и опълченците? България пет века не е имала войска! Опълченците са доброволци, а не обучена войскова част! Би трябвало авторите на теста да проверят речниковото значение на думата „опълченец” в „Българския тълковен речник”. Нито дума няма в „посоките”, че цитираният стих съдържа първите думи от колективния монолог, в който прозвучава гласът на безименните бранители на „тоя връх висок”. С метонимията „България цяла” Вазов акцентира върху осъзнатия от „младите дружини” патриотичен дълг, защото българският народ напрегнато следи тяхната самоотвержена борба. От победата им зависи не само постигането на идеала – свободата, а и изходът от войната. Тази мисъл е внушена с метафората „нази гледа”. В „посоките” обаче няма нито дума за метафоричния глагол „гледа”. Той красноречиво говори за съхраненото през вековете на игото свободолюбие. И друго: как по петте „посоки за размисъл” разсъжденията могат да се поберат в 2-3 изречения? За кои от тях могат да не пишат учениците и да получат 6 точки?

Във въведения от 2 години порочен изпитен формат на изпита за НВО по български език и литература в VII клас задачите по литература уж щяха да бъдат 9, а тази година са 7. Защо? Овладяването на кои езикови норми проверяват следните задачи: 2.,3.,4.,5.,6.? Всички правописни, пунктуационни, граматични и лексикални норми се преподават до VII клас включително. След като изпитният формат не изисква пълна проверка на овладяването им, имат ли мотивация българските деца да ги усвояват? Мотивирани ли са и учителите по български език да ги преподават добросъвестно? А трябва!!! За да бъдат грамотни българите за цял живот! Писаното слово е интелектуалната визитна картичка на всекиго от нас!

Без колебание заявявам, че е несполучливо подбран предложеният текст за преразказ от името на герой в произведението „Борбата на таралежите” от Братя Мормареви. Как ще се преразказва в минало свършено време първият абзац от този откъс? Маляка да не е Дядо Господ, че да проникне в мислите на шест деца /седмото е той/?! Знаят ли в МОН, или поне подозират ли колко седмокласници /а и техните родители!/ живеят с тревогата, че това е катастрофата им в изпита? Изваден от контекста на цялата творба, този текст е неподходящ за изпълнението на дидактическата задача.

Крайно належащ е и въпросът за датата на този изпит в VII клас. До 15 май учителите са преподали в луд галоп цялото учебно съдържание, защото то се включва в проверката на знанията с НВО. Натоварването на учениците е било страховито. Какво ще правят те и учителите им в учебните часове още един месец до края на учебната година – 15 юни? Много интересно е какво са предвидили учителите в годишните си календарно-тематични разпределения за оставащия период след изпита?! Какво ще бъде целеполагането в уроците им, за да мотивират децата за работа в часа, да бъде спечелено вниманието им и активизирано мисленето? С този изпит за седмокласниците учебният процес вече е приключил. Те откровено споделят, че след влизането си в класа учителите им казвали: ”Правете, каквото искате, само че тихо!” Преди години този изпит се провеждаше на 18 юни – три дни след края на учебната година.

И ... още нещо: доказателство за неграмотността на съставителите на теста за ДЗИ на 19 май 2017година по български език и литература е и указанието за третия модул: „Аргументативният текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!” Не е ли скандално, че с пълен член е членувано съгласуваното определение към допълнението „текст”? Това е още един аргумент, че членовете на комисията за съставяне на изпитните тестове по български език и литература трябва да бъдат изхвърлени от нея! Трябва най-после да се сложи край на безобразията им! Завинаги!!!

Дума

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели