/Поглед.инфо/ Съгласно Конституцията България е република. Съобразно основния републикански принцип това означава, че легитимността на което и да е правило или закон се основава на съгласието на управляваните като израз на народния суверенитет. На които, както изрично е декларирано в Конституцията, принадлежи и от чието съгласие произтича цялата държавна власт. Респ. формирането на държавния суверенитет. От отсъствието на такова съгласие не следва друго, освен изпразване не само във философски, а и практически смисъл съдържанието на понятието република като обществен договор.

Република България е призната в международната общност, вкл. като член на Организацията на обединените нации, която съгласно т. 2 на чл. 2 от Хартата действа в съответствие с принципите на суверенното равенство на всички нейни членове. Като страна-член на т. нар. Европейски съюз – регионално споразумение по см. на чл. 52 от Хартата на ООН, по силата на произтичащия от народния държавен суверенитет гражданите на Република България са свободни както да изпълнява ангажиментите си, така и да се ползват от всички норми на международното право. В т. ч. за самоопределяне по всяко време на онези, на които да делегират упражняването на притежаваната и произтичащата единствено от тях като легитимиращ източник държавна власт за управление на страната. Всяка намеса в това не само естествено, а и позитивно право, от които да било формации на партиен принцип, продиктувани от каквито да е интереси, независимо в национален, регионален или друг мащаб, не съставляват друго освен посегателство срещу народния и държавен суверенитет на Република България, управниците на която трябва да са наясно, по думите на Бенджамин Франклин, че не са повече от слуги, при това не на някой друг, а на нейния народ. Който като суверен е техен господар.

Като не се съмнявам, че съзнавате в достатъчна степен застрашеността от разпад на каквато и да е българска държавност, в качеството Ви на единствена легитимирана институция да представлява гражданите на Република България, след цирка в т. нар. Европейски парламент, който не е повече от подигравка, за да не кажа гавра с нейния народ от една долнопробна пасмина от бандити, наречена Европейска народна партия, призовавам да инициирате организиране на свикването на всенароден референдум за произнасяне от тях дали са съгласни с оставането на страната като член на споменатото регионално споразумение или не. Намирам за уместно по тоя повод да изтъкна с оглед на Решение № 10/06.10.1994 г. на Конституционния съд, относно непосредственото действия на Конституцията, че съответните разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната и местна власт и самоуправление не са пречка за такова произнасяне, доколкото не може с тях да бъде отменено конституционно установеното им право като суверен да определят по всяко време как и на кого да възлагат упражняването на принадлежащата единствено на тях държавна власт.

Максим Кръстев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели