/Поглед.инфо/ Отворено писмо на адв. Владимир Шейтанов до министър-председателя Бойко Борисов и до министъра на здравеопазването Костадин Ангелов: "Ваксините нямат гражданство!" Писмото е отворено и всеки може да се присъедини към него.

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ Д-Р АНГЕЛОВ,

ВАКСИНИТЕ НЯМАТ ГРАЖДАНСТВО – ЖАН-ИВ ЛЬО ДРИАН, Министър на външните работи на Франция

На основание чл.52, ал.3 от Конституцията на Репубика България и чл.12 от Международния пакт за икономическите, социални и културни права, както и на чл.35 от Хартата на основните права в ЕС:

Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при условията,установени от националните законодателства и практики …

настояваме правителството да ни осигури ваксини, с произход и от страни, извън ЕС. За тази цел, молим да предприемете без забавяне на всички необходимиполитически, правни, финансови и други действия за внос на следните ваксини:

  • СПУТНИК-V – продукт на Гамалейския институт на Руската Федерация

  • SINOTECH – продукт на Националната Биотек Груп на Китай,

  • Ваксината на компанията „Бхарат биотек” от Индия

Тези ваксини са сертифицирани от националните регулатори на РФ, Китай и Индия, пригат се в тези страни, както и в значителен брой трети страни. Водят се преговори в СЗО и ЕМА за предоставяне на бърз достъп на СПУТНИК-V до страните от ЕС (Emergency Listing Use). От седмици, Унгария и Чехия вече осъществяват различни форми на доставка на руската и китайска ваксини за своето население. Франция и Германия също правят постъпки в тази посока.Сърбия извърва приготовления да започне лицензирано производство на СПУТНИК-V. Държавният секретар на САЩ заяви, че страната е открита за разговори със Рурската Федерация по темата за СПУТНИК-V. Липсата на реални пречки от правен характер за внос на въпросните ваксини в нашата страна стана повече от очевидна. Няма никаква обективна причина да не използваме същите практически решения.

Във всички правни системи, здравето е издигнато като фактор от особен обществен интерес. На този фон, заявленията на представителя на Европейската агенция по лекарствата ЕМА в България, че вносът на ваксини от страни извън ЕС е правно недопустим преди произнасяне на ЕМА по качествата, безопасността и ефективността на ваксинат( 02.02.2021 по Нова телевизия),са юридически несъстоятелни и будят силно недоумение и недоволство. Те показват непознаване на правната рамка на здравните грижи в ЕС и създават впечатление за субективна заинтересованост на представителя на ЕМА или конфликт на интереси.

Правните възможности за внос в България на ваксини от страни извън ЕС са две - да бъдат сертифицирани от Европейската агенция по лекарствата и/или от Националния регулатор. Евентуална липса на законодателна база не може да бъде непреодолимо препятствие - никой не може да попречи на Народното събрание да приеме необходимия законов, а на Правителството - подзаконов акт.

Пред вид забавянето на изпълнението на договорите с фирмите„Пфайзер“, „Модерна“ и „Астра-Зенека“ за доставка на ваксини за българското население, българското парвителство е длъжно да помисли за алтернатива. При наличието на високия процент от българското население(над 72 % - съгласно социолотическо проучване на Агенция Тренд от 02.02.2021г. ), който изпитва съмнение в целесъобразността на ваксинационната кампания, ограничаването на свободния избор на ваксина не просто се превръща в сериозна пречка пред кампанията, но може изцяло да я провали. Подобен провал ще има конкретно измерение в загуба на здраве и човешки живот.

04.02.2021 година

адв.Владимир Шейтанов

Писмото е отворено за присъединяване. Всеки, който желае да се присъедини, може за подпише и изпрати до този сайт следната

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Аз, долуподписаният …………………………………, от гр. ……………….., с адрес: ……………………………………………………….., декларирам, че подкрепям писмото ВАКСИНИТЕ НЯМАТ ГРАЖДАНСТВО до Премиера на Република България Бойко М.Борисов и Министъра на здравеопазването проф.Костадин Ангелов от 04.02.2021г., в уверение на което се подписвам както следва ……………………

06.02.2021г.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели