/Поглед.инфо/ "Още веднъж и за последен път каква е Писмеността ни – славянска или българска. Разбира се СЛАВЯНСКА! и още – каква азбука е кирилицата – разбира се- БЪЛГАРСКА!" Това написа проф. д.и.н. Георги Атанасов в профила си във Фейсбук. И продължава:

"Изложих аргументи, че писмеността ни, респективно Кирило-методиевото дело е общославянско, но получих отрицателни отзиви – почти без аргументи. Сега ще дам думата на Черноризец Храбър, старобългарския писател и полемист от края на ІХ в., съвременник на събитията: „ Прочее преди СЛАВЯНИТЕ нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. Когато се кръстиха, бяха принудени [да пишат] СЛАВЯНСКАТА РЕЧ с римски и с гръцки букви …И така беше много години…Свети Константин Философа, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, и той им състави 38 букви: едни по образец на гръцките букви, а други пък според СЛАВЯНСКАТА РЕЧ.Подобно на това и св. Кирил създаде буква "аз". Но като първа буква и дадена от бога на СЛАВЯНСКИЯ РОД … "аз" …Тези са СЛАВЯНСКИТЕ БУКВИ и така трябва да се пишат и произнасят: а, б, в, г.Други пък казват: "Защо са СЛАВЯНСКИТЕ КНИГИ ? …И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Растица моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 6363 /855 СЛ. Хр./ от създаването на света.
Това го учих в 4, 7, 10 клас. Кой не знае, че Кирил и Методий не са българи, кой не знае , че подготвят азбуката и превеждат книгите не за българския народ, а за славяните във Виликоморавия? Остава до обвинят Черноризец Храбър като защитник на славянофилски идеи /те не са руско, а чехско творение и не дай Боже – за агент на Путин! А какво ще правим с химна Върви народе възродени” и по специално с неговия финал „Речта Ви /на Кирил и Методий/ мощно нек се лей в СЛАВЯНСТВОТО во век веков”?!

Където и да отворите историческо изследване и кой да е учебник по история и литература, почти навсякъде ще научите, че кирилицата е създадена от Св. Климент след като напуска Плиска 886 г. и се установява в района на Охрид, в Македония. Преди 8 г. в научна статия в „Stratum plus” и в последния том на „Търновска книжовна школа”обърнах внимание, че в Македония досега не е открит нито един епиграфски паметник на глаголица или смесен на кирилица с глаголица. Напротив в Североизточна България – Плиска, Преслав, Равна, Мурфатлар, крепостта до Цар Асен по средата на пътя Плиска-Пресла-Дръстър и др. те са десетки. Явно Климент отива в Македония с кирилица, съставена вероятно в Плиска. Действително, бяха открити химнографски творби са съвместно дело на Климент Охридски и Константин Преславски , което означава, то по-продължителната работа на Св. Климент в Плиска. Вече стана въпрос, че Константин Преславски идва на по-късен етап в Плиска, вероятно около 887-8 г., а за написване и превода на литературните творби съвместно с Климент Охридски са били необходими поне 2 – 3 години. Затова не изключвам при съвместния си живот в Плиска Климент, Наум, Константин Преславски и др. да полагат началото на новата графична система – кирилицата. В такъв случай Климент се отправил към Кутмичевица с новата азбука не в 886 а в 889 г., както твърди Т.Охридски.

Срещнах наскоро, мнението на колегата Н. Овчаров, че най-ранния кирилски надпис е този в скалния манастир до Крепча, Търговищко от 921 г. По-коректно е да се каже, че това е най-ранния надпис с посочена в него година на написването му. Има надписи без дата, като тези в Равна, Плиска, специално манастира до Мурфатлар и много специално надписа от Цар Асен с кирилски и глаголически писмена, който специалистите /ст.н.с.Н. Ангелов, Проф. К. Попконстантинов, проф. Ал. Мединцева, д.и.н. С. Смядовски и др. /датират в края на ІХ и най-късно в началото на Х в. В края на ІХ в. се датират глаголически и кирилски надписи в Мурфатлар и Равна! Действително Кирилицата е българско творение на Климент, Константин и Наум в някой от манастирите около Плиска!"

По-късно той добави нов свой пост:

"Получих и скептични бележки относно славянския характер на Кирило-Методиевото дело. Няма да отговарям поотделно. Само ще допълня Черноризец Храбър с още 5 оригинални старобългарски извора: А. Да се вгледаме и в Пространното житие на Константин Кирил Философ, където четем: ”По пътя го прие Коцел, панонският княз, който, желаейки силно да усвои СЛАВЯНСКИТЕ книги, Когато беше във Венеция, насъбраха се срещу него епископи, попове и черноризци, …като казваха: "Кажи ни, човече, как ти измисляш сега книги за СЛАВЯНИТЕ и ги учиш?... И като ги посветиха, веднага отслужиха литургия в църквата на свети апостол Петър на СЛАВЯНСКИ език. Б. Следва Проложното житие Константин-Кирил, според което: „Методий, архиепископ на Горна Морава, е брат на преподобния Кирил Философ, първия учител на СЛАВЯНСКИ книги… Докато пребиваваше в Моравската земя, [Методий] преведе всичките 60 книги на Стария и Новия завет от гръцки на СЛАВЯНСКИ”. В. И в Проложното житие на Методий четем: „ Като княз на СЛАВЯНИТЕ Методий изучи СЛАВЯНСКИЯ език”. Г. В старото житие на Св. Наум Преславско-Охридски четем че е написно по поръка на еп.Марко:„Четвъртият епископ сред СЛАВЯНСКИЯ народ на Девол”.
Само ще вметна, че делото на Св.Св. Кирил и Методий се ползва с голяма почит в Словакия и Чехия като славянски първоучители. Как ще им обясним, че са единствено български?"

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели