/Поглед.инфо/ Изглежда и на децата вече е ясна същината на американската "демокрация" - обикновен бандитски външно-политически рекет и държавен тероризъм. Или се подчиняваш на икономическите и финансовите интереси на янките, или те зануляват - било физически, било политически и икономически.

От тази пределно ясна гледна точка разликата между САЩ (съвременната Империя на Злото) и Хитлеристка Германия е по-скоро в детайлите, а не в цялостното отношение към света. Лицемерието и на двете Империи на Злото е още по-ужасяващо, когато си спомним, че и Третият Райх, и САЩ идентифицират себе си като земните носители на Божията промисъл: "Да се бориш срещу американската демокрация означава, че си срещу Божия ред!", казваше още Алексис дьо Токвил. Не е случайно, че дори архитектурата и наименованията на основните държавни сгради копират Римската империя - първообразът на всяка бъдеща Империя на Злото. И е абсолютно закономерно, че всички тези Империи на Злото са продукт на Западната католическо-протестантска цивилизация, за която Източната православна цивилизация винаги е била основен враг!

Уникалната българска драма, която иначе може да се нарече обикновена простотия, се свежда до катастрофите, които винаги са следвали нашата история, когато ние сме се превръщали в обикновени васали на една или друга западна Империя на Злото. Разтърсващ парадокс, тъй като чрез Българицата и Православието България е Субект на Източната православна цивилизация, а отказът от този безспорен исторически факт винаги ни е довеждал само разруха и нищета. В психологически план тези резултати са неизбежни, защото сбърканата идентичност или опитите да бъде преформулирана традиционната идентичност винаги носят непоправими
поражения - психични и физически. Днешната демографска, житейска, здравна и всяка друга българска катастрофа са резултат тъкмо от тази подменена българска идентичност. Традиционният цивилизационен и културен психичен гещалт не прощава - можеш да си мислиш, че си станал друг, че си преформатирал идентичността си, но това е обикновена илюзия, обикновена дебилност, които ти носят само страдание!

Очевидно закономерният въпрос след тези безспорни констатации е: има ли изход от поредната българска идиотия, превърнала ни отново в западна колония на поредната Империя на Злото? Изход има и той се свежда до няколко прости неща, които обаче са за умен народ и елит, а аз дълбоко се съмнявам, че българските народ и елит са умни.

1. В краткосрочен план - осмисляне от страна на достатъчно критична маса от хора на политиката и властта не като средство за лично и семейно оцеляване и просперитет, а като може би последна възможност за спасение на Отечеството чрез подготвяне на мерки, които спешно трябва да бъдат предприети в средносрочен план.

2. В средносрочен план - България трябва да напусне НАТО и да проведе референдум за напускане на Европейския съюз; България трябва да дефинира себе си като свободна, независима и необвързана държава, която не членува в никакви международни военни, политически и икономически съюзи - гаранти за тази стратегия могат да бъдат естествено Русия и Китай; България трябва да национализира здравеопазването, образованието и да обяви за единствено свое притежание всички природни и икономически ресурси на страната; България трябва да забрани политическите партии чрез адекватни конституционни промени или изцяло нова Конституция - народните представители на републиката следва да бъдат издигани и избирани от граждански комитети и хората по общини и области, което се отнася и до всички възможни държавни постове; България трябва да формулира, приеме и да следва дългосрочна Демографска стратегия за близките 50 години.

3. В дългосрочен план - България трябва да промени кардинално финансовата си система като всички разплащания да стават по електронен път, осветено и прозрачно.

Разбира се, към тези няколко прости неща могат да бъдат прибавени още няколко детайла, но преди тях трябва да се случи основното. При положение, че наистина се формира критична маса от хора, която да промисли българските ни проблеми в дълбочина, а не да следва принципа Стани Да Седна. Опасявам се обаче, че такава българска маса не може да се получи, тъй като ние не можем да осъзнаем простичкия факт, че вече не сме на ръба на пропастта, а сме полетели в нея!...

Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!

П.П. Вече и Бог не може да пази България, която сама не иска да пази себе си, самоубивайки се с такова удоволствие!

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели