/Поглед.инфо/ Изказване в парламента вчера /21.02.2018г/.
Уважаеми госпожи и господа, другарки и другари, социалисти и антифашисти! Със съжаление отбелязвам, че 28 години от демократичното управление на България е един проспан, пропуснат период за българската десница - един период, в който тя е готова във всеки момент да се фашизира, но никога да се демократизира; един период за българската десница, в който тя така и не разбра какво представлява демокрацията.

Ще изразя дълбокото си съжаление от факта, че десетки и стотици посещения на народни представители, на ръководители на парламентарната група в храма на световната демокрация - Съединените щати, не помогнаха да разберете какво представлява това конституционно управление на народа. Нито проумяхте принципите, нито разбрахте защо сте ходили дотам. Съединените щати, освен страна на капитализма, са страна на свободата, където индивидуалните права на изказване, на религиозно вероизповедание, на защита на гражданите от страна на институциите, включително и с лично оръжие, е възведена в култ.
Вие, уважаеми колеги, за десетки години вече демократични обучения в килийните училища на либералните институти не достигнахте до сърцето на демокрацията. За съжаление това трябваше да Ви бъде напомнено и от нашите колеги преди малко. Няма да говоря по-нататък за Вашите когнитивни дефицити. Ще кажа няколко думи и по конкретния казус, и по правата, които си присвоявате от закона, въпреки закона. Мотивите, които представи господин Кирилов, подписани от господин Цветан Цветанов, са

образец на политически произвол

фактологическо слабоумие и политическа безпомощност.
За първи път виждам мотиви, в които няма посочен нито един член от Правилника на Народното събрание, който да касае и да третира отстраняването на председателя и заместник-председателите от длъжност. Нито един член! Посочен е само чл. 155, който няма никаква връзка с днешната дискусия и с проекта за решение. Юридическа, политическа и друга безпомощност, уважаеми госпожи и господа от десницата!
Няколко въпроса за мотивите един по един.
Първият мотив - всеки народен представител и всеки български гражданин може да има мнение и да се изкаже по договорите, които подписва българската държава и българското правителство. Вие не разбирате демокрацията и в частност нейната институционална уредба, защото схващате колективното ръководство на Народното събрание като единен политически орган. Това отзад не е Политбюро! (Сочи банката на председателството.) Това отзад не е Централният комитет! Това отзад не е върховният орган на Национал-социалистическата партия, където всички трябва да козируваме, защото една госпожа носи някакви символи по себе си. Това е демократичен орган. Ние сме представители на нашите партии, ако още не го знаете. Аз съм представител на Българската социалистическа партия и с нейната платформа и програма съм застанал там, а не с Вашата. Това ясно ли Ви е? И не можете да ми търсите сметка за това. Няма как да ми търсите сметка!
Основни принципи. Въпросът за 1 февруари - намирам го за смешен. Смешен! Призовах

да се почетат всички жертви на политическото насилие в България

които са факт, който не може да бъде отречен дори и от хора, които са се запознали с историята от увода в учебника за шести клас. Не може да бъде отречен!
Третият мотив - смехотворен! Искате ли да Ви кажа, че с подобни мотиви дори Народният съд не е работил! Обърнете внимание на изречението, не знам кой може да го роди, какъв е този човешки интелект: "Декларация, казва, която се свързва с господин Жаблянов". Как се свързва, бе, уважаеми юристи? Как се свързва? По жицата? Трагедия, уважаеми колеги.
Няколко думи за Народния съд и дали е имало фашизъм в България.
Богдан Филов, 13 декември 1941 г.: "В моята последна реч пред Вас на 19 ноември аз заявих, че България, след като се присъедини към Тристранния пакт, стои днес здраво и непоколебимо на страната на силите от Оста, на техните съюзници, изповядвайки нацизма." 
Отново Богдан Филов: "Господа народни представители, на всички е известна голямата реч, която водачът на Германия Адолф Хитлер произнесе на 11-и този месец в Райхстага в Берлин. Известна е също и речта на водача на фашистка Италия Бенито Мусолини, произнесена същия ден в Рим. В тези речи се установява, че Североамериканските щати са нападнали силите на Оста. При тези условия - казва Богдан Филов - ние решихме да скъсаме дипломатическите отношения със Съединените щати и да обявим положение на война с тази държава, както и с Англия." 
Това е по повод политическата отговорност на правителството на Богдан Филов и какъв прекрасен археолог е бил. По-нататък. Председателят на Народното събрание, който казва: "След толкова жертви и усилия, благодарение на високия жест на великия водач на великия Райх и гениалния вожд на италианския народ, както и на техните войски и народи, нашият народен блян е осъществен.".
Какво имате да кажете срещу това? Това са протоколите на нашето Народно събрание! На коя страна е била България, уважаеми колеги? На страната на демокрацията? Това е Вашата представа за демокрацията.
А сега ще Ви кажа и другата представа, която продължавате да развявате и сте си я записали в името на партията.
"Господа народни представители, в случая обаче само не се касае за едно договорно задължение - казва Богдан Филов - но така също и за една проява на онази солидарност, която трябва да бъде поставена в основата на отношенията между държавите в нова Европа".
Нищо повече не може да се добави, уважаеми колеги. Нищо повече.
По повод на това

кои са онези, които са застанали пред Народния съд

тъй като ставаше въпрос за тази институция, няма да изброявам международните документи, с които тя е създадена. Тя е създадена с Наредба-закон от 30 септември 1944 г., но тя е създадена...
Тома БИКОВ (ГЕРБ, от място): Против Конституцията.
Валери ЖАБЛЯНОВ: Във връзка с чл. 37 от Търновската конституция. Понеже много знаете. По повод на няколко изречения, които циркулират из публичното пространство и които се превърнаха в повод за една недемократична, ужасяваща дискусия с опити за медийни и други ексцесии през последните седмици. Лични клевети, безобразно поведение, нарушаване на всяка политическа и обществена етика, която се пише на Вашата сметка, уважаеми господа народни представители от ГЕРБ, на Вашата дебела сметка. И фактурата ще Ви бъде изпратена.
(Цитира): "В тези условия не остава съмнение, че след падането на германската балканска крепост (става въпрос за България) Русия ще играе важна роля в усилията на обединените народи за намиране на приемливо решение на българския проблем. Това не означава, че България ще бъде болшевизирана, или че пък ще й бъде позволено да избегне възмездието, което поведението й в тази война прави неизбежно и необходимо. Но ако тя и в бъдеще ще живее в мир със съседите си, онези елементи, които години наред диктуваха безразсъдната политика на сговор с германския империализъм, трябва да бъдат отстранени веднъж завинаги". Кои са тези елементи, старателно изброени? "Немският царски двор, военната клика и корумпираната шайка политикани, които оформят неговия антураж."

Публикацията е на вестник "Таймс" от 3 март 1944 г.

Уважаеми народни представители от десницата, политическото образование е задължително поне за народните представители. В случая не става въпрос за нищо друго, освен за цитат от вестник "Таймс". Може да бъде проверен цитатът.
Съжалявам за тази ярост, която беше излята през тази седмица, и искам да премина към същността на нашата работа и на нашата дискусия. Въпросът за историческата истина няма да бъде решен и ние не храним илюзии в това отношение. Не бива да бъдат хранени илюзии. Позициите са ясни, истината - също. Жертвите са факт. Паметниците, полуразрушени в забравата на времето, събират отново на 2 юни бойците срещу фашизма в България. Това го знае цялата наша партия. Не заради друго, а защото под тези паметници има кости на избити без закон хора - обезглавени, горени, рязани от фашистките палачи на България.
И именно срещу тези палачи е произнесена тази присъда, която е в съзвучие с десетките, стотици и хиляди присъди, произнесени в Европа от съдилищата във Франция - над 10 хиляди присъди; от съдилищата, организирани от Великобритания; дори в Италия, в Триест срещу върховното командване на германската армия, срещу военните престъпници, срещу политическите главорези, срещу онези, които се опитаха да обезглавят свободата и демокрацията в Европа, която Вие днес се правите, че защитавате. Нищо не защитавате! Нарушавате Конституцията, нарушавате законите, управлявате пряко волята на народа и ще платите за това!
Ние, като народни представители на съвременна България, приключваме дотук с историята. Историята е основание за това нашето днешно съзнание да ни направи такива, каквито сме, но тя не може да бъде отправна точка за действията ни днес в ежедневието и в бъдещето. И тук се солидаризираме, струва ми се, всички.
Искам да кажа, че оценката за Луковмарш за първи път е оценка и на правителството, макар и страхливо изразена от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев; страхливо изразена, за да не се налага да я изразява премиерът, безличието на кмета на София и, разбира се, гръмогласното отсъствие на госпожа председателя на Народното събрание, която не може да намери сили и да каже, че Луковмарш е нацистка проява, както каза посланикът на Съединените щати в София.
Не можете да намерите сили, защото до вчера го подкрепяхте, защото продължавате да го подкрепяте и защото имате лицемерно отношение към демократичните и антифашистки сили в Европа, включително и към партньорите Ви, защото не сте дясно центристка партия, а се колебаете между демокрацията и авторитаризма. И докато се колебаете, ще разберете къде Ви е историческото място.
В България наистина се нуждаем от общи оценки за историята, нуждаем се от демократичен консенсус,

нуждаем се от перспектива за бъдещето

Съжалявам, че този повод беше даден днес с нескопосаното искане за оставка. В случая не става въпрос за заместник-председателското място. За това въобще не става въпрос. Тук е големият въпрос - за българската демокрация, уважаеми колеги, защото Народният съд не е създаден в България след Втората световна война, това е автентична идея на земеделското правителство на Александър Стамболийски, което внася Проект на закон за Народния съд веднага след Първата световна война.
Обърнете внимание - след двете войни са внесени два проекта от съвършено различни партии, но с едни и същи мотиви. С едни и същи мотиви! Мотивите са поставянето в заплаха на българската държава, материалните разрушения и лишения, които търпи българският народ, присъединяването на българската държава към режими, които са довели до нещастия за огромни маси от хора на европейския континент. По този закон на Александър Стамболийски са отнети имотите на Фердинанд, който абдикира и напуска България.
Демократичният консенсус, за който Вие обичате да говорите - тук някой го спомена в някаква декларация, която носи същите белези, каквито имат и мотивите, но нямам време да се занимавам с нея - демократичният консенсус се основава върху плурализма на мненията, уважаеми колеги. Няма друг консенсус! Плурализмът на мненията е в основата на демокрацията. Другото е маршировка с факли. Това са две различни неща.
Маршировката с факли не е просто проява на опит да се осветят софийските улици, ако не знаете. Това е външна изява на идеите на нацизма и фашизма, за които София се превръща в притегателен център. И отговорността Ви като управляваща партия, която се кичи с понятието "демократична" незаслужено, трябва да бъде именно в тази посока -

да спрете този позор - позор за България!

И ако Вие смятате, че този позор няма връзка с онзи позор и с онези събития, това означава, че не познавате историческата диалектика. Това са едни и същи събития. Това е същият марш като на онези в Нюрнберг, същият марш, със същите идеи, със същите хора, и това нещо Вие трябваше да го заклеймите, за да бъдете демократи. Вие се страхувате! Вие се страхувате да излезете срещу нацистите и срещу съвременните нацисти и фашисти.
И знаете ли защо се страхувате? Заради гузната Ви историческа съвест, защото подправяте историята. Гузната Ви историческа съвест - защото Вие не сте партия на 10 години, а Вие сте носители на едни от най-реакционните идеи на европейския континент.
И понеже някой спомена, че е бил избит елитът на България, със сигурност, със сигурност във всяко правосъдие има грешки, има и грешки, които граничат с престъпления, има недобросъвестни свидетели, има всички онези неща, които дават основания днес да се говори за памет на жертвите, незаслужено осъдени от Народния съд. Със сигурност има такива съдебни случаи. Със сигурност има подадени жалби за ревизия на присъдите, аз съм се запознал с такива. Запознал съм се с мотивите на съда, когато са потвърдили или отхвърлили тези жалби, така че в това отношение няма какво да дискутирам. Тук не може да има идеологически оценки. Тук има политическа и юридическа оценка.
И понеже ние искаме да живеем в мир, ние искаме да живеем в цивилизовано общество, ние искаме да изповядваме демокрацията, ние искаме да изповядваме мирните алтернативи, при смяната на управлението в България ние се водим от разбирането, че да си опозиция не е недостатък, защото опозицията може да коригира управлението. Ние се водим от разбирането, че ние никога при никакви условия не трябва да се връщаме към тези години, към тези времена и затова още в началото на 90-те години БСП постави като основна задача пред българското общество националното помирение. Защото и днес ние споделяме възгледите за

необходимостта от национално помирение

и от общо отношение, обърнете внимание, към жертвите на политическото насилие, а не разделно отношение към неговите жертви. Защото така няма да може да бъде постигната онази заветна цел, която беше записана в нашата декларация - демократичният консенсус. Няма как да бъде постигната!
И накрая няколко думи, понеже споменахме за елита. Няма съмнение, професори, доктори, хора с интелектуален капацитет, със заслуги към различни сфери и области на българската държава, на нашата държавност, на правото, на теорията, на археологията - кой може да отрече това, всеки предубеден човек би го отрекъл, но аз не откривам и следа в тази посока, дори не откривам и следа на оценка в това, което ми се приписва под някаква форма. Но искам да Ви обясня и, струва ми се, това е най-важното: в основата на тези оценки трябва да стои хладната дистанция на времето, стремежът към историческата истина, индивидуалната почтеност и човешката обективност. Това е в основата. Всичко останало са нашите предубеждения, страсти и амбиции може би, ежедневни политически амбиции, моите уважения към аудиторията.
По повод на убитите и на загиналите. В тези събития никога никой не е отчитал ценността на човешкия живот от гледна точка на неговите индивидуални качества - дали е учен или неграмотен, дали е богат или беден, човешкият живот е ценен сам по себе си. Човешкият живот е природно или божествено творение, или даденост, така както смятат и религиите, и атеистите. Той е извън нас и затова нямаме право да го отнемаме - това е основен постулат на християнската цивилизация. И ние върху него трябва да стъпим, за да постигнем консенсуса между нас. Политическите различия ще си останат, аз нямам никакви илюзии, колегите ми, България няма илюзии - политическите различия са моторът на демокрацията. Но консенсусът върху ценността на човешкия живот, на съграденото от хората върху цивилизацията,

консенсусът срещу войната, срещу мракобесието

срещу унищожаването на институциите, на съграденото от хората - този консенсус трябва да ни крепи. Това е консенсусът, който трябва да ни циментира като върховен демократичен орган на нашата република, която, както констатира за съжаление президентът, все още не е чиста и свята.
И искам да кажа няколко думи за Теньо Стоилов - секретар на Областния комитет на партията в Стара Загора, разстрелян пред 150 души арестувани комунисти в партийния клуб. След убийството на Теньо Стоилов - годината е 23-та, не говоря за по-късно - 23-та, след убийството на Теньо Стоилов, командирът на военното съединение, извинете - на ротата убийци, е заявил на другите палачи: "Вие знаете ли, че ние тази вечер убихме един от най-умните хора на България?!"
Да, убили са Теньо Стоилов - доктор по право, доктор по философия, доктор по педагогика, полиглот, познавач на пет чужди езика, лично познат на Владимир Ленин, на Плеханов, на Вера Засулич, на Аксел Рот и на цялата политическа емиграция в Швейцария.
Това е по повод... понеже чухме за мен абсурдни антидемократични съждения: че някой има право да бъде съден или да не бъде съден и бил елит, или не бил елит. Това е българският народ и престъпленията към него

не могат да имат давност, независимо от кого и кога са извършени

И към тази оценка, дадена от БСП в началото на промените, в наши официални документи, в официални документи на партията - аз не знам друга партия в България, която е управлявала, да се е извинила затова, че е причинила нещо на българския народ. Тридесет години демократично управление! Безгрешни ли сте, бе, уважаеми госпожи и господа?! Безгрешни ли сте?! Десет години управлявате, как едно извинение по най-дребен повод не беше поднесено. Да кажете: "Уважаеми български граждани, наши съграждани, сгрешихме. Това управленско решение беше грешно. Не трябваше да се подхожда по този начин, извинете." - от името на партията, пък и от лично име.
Искам накрая, преди гласуването, да се обърна към другите политически партии в Народното събрание, казвам другите без колегите от Движението за права и свободи, чиито аргументи за отсъствие уважавам, но не може да се отсъства, когато трябва да се защити демокрацията, а след това да се твърди, че много я обичаш.
Приключвайки, Конституцията на нашата държава от 1991 г. ми дава правото, Конституцията ми го дава, не господин Председателя, не госпожа Председателката, не който и да било от нас - Конституцията ми дава правото да кажа какво мисля за един или друг международен договор. Конституцията ми дава правото да кажа моето лично мнение за това как би следвало да изглежда българската политика, да изразявам мнението на десетките ни, стотици хиляди и милион избиратели на Българската социалистическа партия, които имат свои собствени политически възгледи, което Вие трябва да го допуснете, колкото и да не го желаете. Имат - ще ги отстояват: на избори, с демонстрации, с манифестации и с всичко онова, което нашата партия прави и ще продължава да прави, за да я има свободата в България.
Призовавам колегите от другите групи, ако искат да запазят собствената си свобода - собствената си свобода, защото утре ще бъдат принудени да рецитират думичките на фелдфебелите и на фюрера, ако той се появи!


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели