/Поглед.инфо/ Индия все повече и повече се формира като един от центровете на сила в зараждащият се днес многоцентричен свят. С брутен вътрешен продукт/БВП/ от $10.079 трилиона за 2022 г.,измерен по паритет на покупателната способност/ППС/ тя е третата икономика в света след КНР и САЩ. С растеж на БВП от 7.24% през 2022 г. тя превъзхожда всички страни от Г-7 и БРИКС по своята социално-икономическа динамика по това време.

Индия е ядрена и космическа страна, т.е. има както ядрено оръжие, така и собствени космически ракети и космически комплекс. През последните години Индия активно се включва в разработките, свързани с „Изкуствения интелект“/ИИ/, както и различни други мащабни иновационни проекти.

Страната-цивилизация Индия е прочута със своите контрасти. Близо 1/5 от населението е под линията на бедността. Само 36.4% населението през 2023 г. живее в градовете, а 63,6% в селата. Освен дълбоките социални и имуществени различия, присъства етническо и религиозно разнообразие, както и остатъци от традиционната кастова система.

Индия е известна със своята многовекторна външна политика, която поставя на първо място националните интереси на страната-субконтинент. Тя е член, както на БРИКС и ШОС/Шанхайската организация за сигурност/, така и на Quadrilateral Security Dialogue (QSD), т.е. „Четиристранен диалог по сигурността“, известен още като „Quad“. Тази организация включва САЩ, Япония, Австралия и Индия.

Всичко горенаписано свидетелства, че Индия е значима, както и сложна, нееднозначна страна с безспорна перспектива за развитие, което определя вниманието на света към протичащите в нея общи избори.

Известно е, че Индия – най-многочислената страна в света, се явява и най-голямата демокрация. Сега провежданите избори през 2024 г. се явяват най-големите избори в света за цялата история на човечеството. В избирателните списъци са включени 969 милиона човека от над 1,4 милиарда население на Индия.

В Индия има двукамерен парламент/Сансад/. Горната палата носи името Раджия Сабха, т.е. Съвет на Щатите с 245 депутатски места/233 избирани и 12 назначавани от президента/.Членовете на Горната палата имат 6-годишен мандат, като една трета от членството се подновява на всеки 2 години на различни дати

Долната палата се нарича Лок Сабха, което се превежда като Народна палата. Осъществяваните сега общи избори са за Лок Сабха. Тя състои от 545 места. 543 члена, са избирани пряко в едномандатни избирателни райони с гласуване с обикновено мнозинство и 2 члена са назначавани от президент. Членовете имат 5-годишен мандат. Тези избори започнаха на 19 април 2024 г. и ще продължат до 1 юни 2024 г. На тях ще бъдат избрани 543 члена на 18-ия Лок Сабха. Изборите се провеждат на седем етапа, Досега в тях са взели участие над 60% от включените в изборните списъци. Резултатите ще бъдат обявени на 4 юни 2024 г. Това са най-големите избори в света за цялата история на човечеството. Сегашните през 2024 г. надминават по брой на записаните в списъците лица със 150 милиона спрямо тези в общите избори за Лок Сабха през 2019 г. Те са и най-дългите общи избори в страната с обща продължителност от 44 дни с изключение на първите общи избори в Индия след получаването на независимост през 1947 г.. Настоящият министър-председател Нарендра Моди ще се състезава на изборите за трети пореден мандат.

Член 83 от Конституцията на Индия изисква изборите за Лок Сабха да се провеждат веднъж на всеки пет години. Право за гласуване имат лицата навършили 18 години. 104-та конституционна поправка премахва две места, които дотогава са запазени за англо-индийската общност. Сега, както се спомена по-горе, тези две места се назначават от президента. Едновременно с общите избори през 2024 г. се провеждат и избори за законодателно събрание в щатите Андхра Прадеш, Аруначал Прадеш, Одиша и Сиким, заедно с частични избори за 35 места в 16 други щата.

В днешната многопартийна система на Индия има две основни партии, а именно Индийската народна партия/Бхаратия Джаната парти - БДП/ и Индийския национален конгрес/ИНК/, които доминират националната политика. Мандатът на 17-ия Лок Сабха приключва на 16 юни 2024 г. От 2014 г. Индийската народна партия, т.е. БДП, ръководена от Нарендра Моди, управлява страната.Предишните общи избори се проведоха през април-май 2019 г. Още преди сегашните общи избори в Индия през 2024 г. политиката на страната става все по-биполярна. Появяват се два големи съюза: Национален демократичен алианс/НДА/ воден от Индийската народна партия, т.е. БДП. След изборите през 2019 г. именно Националният демократичен алианс формира правителството на Индия, като Моди става министър-председател.

Съответно е формиран опозиционният Индийски национален алианс за развитие и приобщаване, който от първите букви на името на английски език Indian National Developmental Inclusive Alliance се произнася като I.N.D.I.A. В него водеща сила е Индийският национален конгрес/ИНК/.

Шест национални партии се състезават на общите избори в Индия през 2024 г. (1) Бхаратия Джаната Парти/БДП/, т.е. Индийската народна партия, (2)Индийският национален конгрес/ИНК/, (3)Индийската Комунистическата партия(марксистка)-ИКП/м/, (4) Бахуджан Самадж парти/БСП/ - в превод на български език „Партия на мнозинството от хората“. Тя е индийска национална политическа партия. Представлява интересите на далитите и други групи от ниски касти - оттук и "бахуджан" (на езика „пали“ , означава "мнозинство". Нейният символ е индийски слон), (5) Националната народна партия/ННП – на хинди „Ращрия Джаната Дал“, е индийска социално-консервативна политическа партия от щата Бихар. Възниква през 1997 г. в резултат на разцепление в партията Джаната Дал/ и (6) Партията Аам Адми/ПАА - в превод Партия на обикновения човек. Създадена е през 2012 г. от индийското антикорупционно движение през 2011 г. борило се срещу тогавашното правителство на Индийския национален конгрес. На 10 април 2023 г. ПАА официално получава статут на Национална партия. Изборният символ на партията е метла. В момента партията е част от коалицията I.N.D.I.A. Освен това в изборите участват и множество локални партии, ограничени в един или малко повече щати. От шестте национални партии всички са членове или на НДА, или на I.N.D.I.A. с изключение на Бахуджан Самадж парти/БСП/.

НДА е голям предимно съставен от десноцентристки и десни сили политически съюз, воден от Бхаратия Джаната Парти/БДП/, т.е. Индийската Народна партия. Идеологията на БДП е т.нар. „хиндутва“, т.е. индуисткият етнически национализъм като политическа философия. Според същата индийската национална идентичност и култура са неделими от религията на индуизма. «Хиндутва“ е комплексна и критично дискутирана идеология със значителни последици за социалния и политически пейзаж на Индия. Нейното въздействие продължава да предизвиква спорове за етнонационализма, идентичността и религиозния плурализъм в страната.

Водещата сила на Индийски национален алианс за развитие и приобщаване/ Indian National Developmental Inclusive Alliance - I.N.D.I.A./ е Индийският национален конгрес/ИНК/. Известен е още като Конгресната партия или просто Конгреса. Явява се втората по големина политическа партия в Индия. Конгресната партия е най-старата политическа организация в страната. Основана е още през 1885 г. В Лок Сабха след общите избори през 2014 г. партията е представена от фракция от 49 депутати. Тя е в опозиция след като губи през 2014 г. повече от 160 места в сравнение с изборите през 2009 г.

През 20-те години на ХХ век ИНК от лоялна опозиция към британския колониален режим извършва противоположна трансформация. Конгресът застава на позицията на активна борба за национална независимост, като по този начин се превръща в масова партия. Основата на програмата на ИНК са принципите на Гандизма.Същият е социално-политическа и религиозно-философска доктрина, разработена от Махатма Ганди, която се превръща в идеология на индийското националноосвободително движение. Гандизмът става официална идеология на Индийския национален конгрес (ИНК) след разстрела на митинг по заповед на британските власти на 13 април 1919 г. Централната идея на гандизма е “ахимса“, т.е. ненасяне на ущърб на живите същества и на абсолютно ненасилие. Оттук се раждат и редица принципи, които са актуални и днес, а именно:

  • Принципът на „сатяграха“, т.е. постигане на независимост чрез мирни, ненасилствени средства. Това се осъществява като се въвличат широките народни маси в борбата за национално освобождение посредством отказ да ползват британски стоки и административни услуги, отказ да се подчиняват на колониалните власти и всякакъв друг вид ненасилствена съпротива;

  • Принцип на идеализация на миналото на Индия преди колониализма, но и борба с кастовото неравенство и враждебността между различните етноси и религии;

  • Принцип за утвърждаване на възможността за постигане на класов мир и разрешаване на конфликти между класите чрез посигане на съгласие;

  • Други.

Ключова роля в историята на ИНК играят такива мащабни личности като Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, но също така Индира Ганди, и други. След като Индия получава независимост през 1947 г. ИНК управлява до март 1977 г. Завръща се във властта през 1980-1989 г., 1991-1996 г. и през 2004-2014 г. Лидерите на партията са президентът на ИНК Рахул Ганди (р. 1970 г.), неговата майка Соня Ганди (р. 1946 г., президент на ИНК през 1998–2017 г.), лидерът на фракцията на ИНК в Лок Сабха Маликарджун Хардж (р. 1942 г.) и лидерът на фракцията на ИНК, както и лидер на опозицията в Раджия Сабха Гулам Наби Азад (роден през 1949 г.).

Следва да кажем за основните теми и проблеми на изборната борба, а именно:

  • Безработица - Проблемът с безработицата е основен проблем за индийската икономика, особено засягащ младежта. Безработицата в Индия е днес с 45-годишен връх. Равнището на младежката безработица в Индия през 2023 г. надхвърля 20%, докато националната безработица се движи около 7%. През 2023 г. 42,3% от завършилите образование са били безработни. Това показва липсата на растеж на работни места, необходим за реализация на нарастващата работна сила. Безработицата заема централно място в предизборните кампании. Опозиционният Индийски национален алианс за развитие и приобщаване/I.N.D.I.A./ залага на проблема за нарастващата безработица и инфлацията за да критикува правителството на БДП;

  • Национализъм – през годините индуистката етнонационалистическа идеология на Нарендра Моди и БДП събра значителна подкрепа от членовете на индуистката общност. Пуснати са боливудски продукции с теми, подкрепящи политиките на правителството на Моди и индуистката националистическа идеология. Опозиционният Индийски Национален Конгрес не поддържа този курс на БДП. Така, например, лидерите му отказват покана за церемонията по освещаването на Рам Мандир (Рам Мандир, т.е. Храмът Рама е важен хиндуистки храмов комплекс, който се намира в Айодхя, щата Утар Прадеш. Смята се, че храмът е разположен на митичното родно място на бог Рама, основно божество в индуизма) като заявават, че става дума за политизирано събитие в подкрепа на БДП. В отговор по време на предизборен митинг в Раджастан на 21 април т.г. Нарендра Моди обвинява Конгресната партия, че дава приоритет на достъпа на мюсюлманите до националното богатство и планира да разпределя ресурси между „тези, които имат повече деца“, ако дойде на власт. Следва да се каже, че в Индия съществува мнение, че мюсюлманите-граждани на Индия се възпроизвеждат значително повече като това променя съотношението между мюсюлманите и индуистите в страната. Лидерът на Конгреса Маликарджун Хардж нарича обвиненията на Моди изпълнена с паника „реч на омразата“/вж. https://www.bbc.co.uk/schedules/ p00fzl6p/2024/04/22, BBC. 22 April 2024, "India opposition criticises Modi for 'hate speech'". Последно влизане 24.04.2024/.

  • Избирателните облигации - На 15 февруари 2024 г. Върховният съд на Индия постановява, че системата на избирателните облигации /ElectoralBond/ за финансиране на политически кампании, въведена от правителството на Моди през 2017 г., позволява на лица и компании да даряват пари на политически партии анонимно и без ограничения. Тези избирателни облигации Върховният съд оценява като противоконституциони, заявявайки, че те позволяват на донорите да упражняват влияние върху политическия процес. На 18 март 2024 г. съдът разпорежда на Държавната банка на Индия (StateBankofIndia-SBI) да предостави всички записи относно изборните облигации на Избирателната комисия на Индия до 21 март, за да съпостави избирателните донори с техните получатели. Същевременно той отхвърля молбата на Конфедерацията на Индийската Индустрия, Федерацията на индийските търговско-промишлени камари и Асоциираните търговско-промишлени камари на Индия да не се разкрива самоличността на донорите. Първоначалните доклади показват, че сред водещите донори на политически партии са някои от най-големите индийски фирми като VedantaLimited, BhartiAirtel, RPSGGroup и EsselMining. Също така се установява, че БДП е получател на почти половината от всички регистрирани дарения.

Общо първите пет политически партии по отношение на размера на получените изборни облигации са БДП, Партията на Конгреса на цяла Индия (Trinamool -TMC), Конгресната партия(ИНК/, Бхарат Раштра Самити (БРС) и Биджу Джаната Дал (БДД). Установено е, че най-големият купувач на изборни облигации е Сантяго Мартин, базиран в Тамил Наду ръководител на лотарийната фирма FutureGamingandHotelServicesPrivateLimited. В крайна сметка се разразява скандал. Някои политици от опозицията наричат изборните облигации „измама“ и „рекет“.

В отговор на обвиненията относно изборните облигации, БДП отрича партията да е извършила каквото и да е нарушение, като заявява, че нейните изборни облигации са придобити „по заслуги“. Някои индийски политически наблюдатели обаче стигат до заключението, че или индийските бизнесмени редовно са давали подкупи, за да решават проблемите си, или че контролираното от БДП правителство е използвала държавни агенции, за да ги изнудва. От данните, публикувани от Държавната банка на Индия е установено, че компаниите са правили дарения около времето, когато са получавали големи държавни поръчки. Близо половината от 30-те най-големи корпоративни донори са изправени пред разследвания от правителствени агенции./вж. Shih Gerry, Gupta,Anand "Indianpoliticsroiledashugedonationsarelinkedtoinvestigatedfirms". The Washington Post, 29 March 2024. ISSN 0190-8286. Последно влизане 31.03.2024/.

  • Проблемът с фонда на Конгресната партия - На 16 февруари 2024 г. Конгресната партия заявява, че Департаментът за данъчно облагане на доходите (IT) е наредил замразяване на банкови сметки от Конгресната партия, съдържащи 2,1 милиарда рупии (25,3 милиона долара) като част от продължаващ съдебен спор.Ковчежникът на Конгресната партия Аджай Макен по-късно добавя, че данъчните власти са наложили запор от 2,1 милиарда рупии (25 милиона долара) на 13 февруари. На практика те са запечатали банковите сметки и са конфискували 1,1 милиарда рупии (14 милиона долара). Лидерът на партията Рахул Ганди твърди, че ограниченията са направили партията неспособна да провежда избирателна кампания. Ганди също обвинява Моди и министъра на вътрешните работи Амит Шах в провеждане на „наказателна акция“ срещу партията. Неговата майка и бивш лидер на Конгреса Соня Ганди също потвърждава, че данъчните въпроси са "част от системните усилия за осакатяване" на партията. В момента предстои обжалване във Върховния съд/вж. "Cong's accounts not frozen, recovery of Rs 135 cr made; more transactions under scrutiny: Officials". The Economic Times. 21 March 2024. ISSN 0013-0389. Последно влизане 28.03.2024/.

  • Други теми като «Разследвания на опозиционни лидери» също имат място в рамките на предизборната кампания.

Гласуването във Фаза 1 е проведено на 19 април 2024 г. Налага се повторно гласуване в наколко секции на 22 април поради насилие.

Гласуването във Фаза 2 е проведено на 26 април 2024 г. Пак повторно гласуване е проведено на 29 и 30 април в някои избирателна секции поради насилие и щети.

На 14 април 2024 г. БДП кани чуждестранни дипломати, командировани в страната, както и 25 задгранични политически партии, включително Консервативната и Лейбъристката партия на Обединеното кралство, Християндемократическия съюз на Германия (CDU) и Социалдемократическата партия на Германия (SPD) на Германия и Awami League на Бангладеш, за да наблюдават изборната кампания.

Проведените досега изследвания на мнението на избирателите прогнозират преднина на БДП и НДА пред ИНК и I.N.D.I.A., макар и не толкова значителна, каквато има БДП на предишните избори през 2019 г. В началото на м. юни 2024 г. ще узнаем доколко тези прогнози ще се окажат верни.