Избор на редактора

Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

1 2 3 4 5 6 7 »
Избори, Индия, 2024

/Поглед.инфо/ Индия все повече и повече се формира като един от центровете на сила в зараждащият се днес многоцентричен свят. С брутен вътрешен продукт/БВП/ от $10.079 трилиона за 2022 г.,измерен по паритет на покупателната способност/ППС/ тя е третата икономика в света след КНР и САЩ. С растеж...


Кейнсианския непазарен модел, капиталистическо възпроизводство, Запад

/Поглед.инфо/ Известно е, че капитализмът като обществено-икономически строй възниква на основата на принципа на „laissez-faire“ /фр.ез. „оставете да се прави“/ в икономическия живот. Този принцип следва да се разбира като формиране на такава икономическа среда, при която взаимодействията между...


Непазарни и смесени модели, капиталистическо възпроизводство, Запада

/Поглед.инфо/ Днешната неолиберална парадигма в сферата на образванието като правило свързва капитализма единствено с пазарния тип функциониране на неговото стопанство. В рамките на „държавния социализъм“ също присъстваше образователна и академична тенденция капиталистическото възпроизводство да...


Съветска икономика, навечерието, Великата Отечествена война, Съветския съюз

/Поглед.инфо/ Съдържание

Въведение;

Съветската икономика в навечерието на Великата Отечествена война на Съветския съюз;

Кой воюва срещу СССР по време на Великата Отечествена война?

Сталинската система по време на Великата Отечествена война;

Вместо заключение.


Западноевропейски фашизъм, фашизъм, България

/Поглед.инфо/ Днес темата за фашизма става все по-важна и животрептяща. В момента наблюдаваме фашизоидни рецидиви в страните на т.нар. „Колективен Запад“. Но подобни се виждат и при държавите от Източна Европа. По отношение на последните следва веднага да отбележим, че въпреки стремежите на...


Девети септември, 1944 г., Ден на националното спасение

/Поглед.инфо/ В дадения материал няма да анализираме и да говорим за 9 септември 1994 г. от партийна, класова, геополитическа или цивилизационна позиция. Ще се съсредоточим върху тази дата от национална гледна точка.


Индия, смени, името си, Бхарат

/Поглед.инфо/ Правителството на Индия излезе с официално заявление, според което на специална сесия парламентът на страната между 18 до 22 септември 2023 г. ще разгледа въпроса за преименуването на Индия в „Бхарат“. Казано по друг начин не само на „хинди“, но и на всички други езици държавата да...


Александър Стамболийски, фашистки терор, България, сто години, зловещо убийство

/Поглед.инфо/ Представяме доклад, прочетен на конференцията проведена на 9 юни 2023 година в София за отбелязване на 100 години от Деветоюнския фашистки преврат, както и Антифашисткото Юнско въстание от 12 юни и зловещото убийство на Народния и Земеделски водач Александър Стамболийски на 14 юни...


3-ти март, 24-ти май

/Поглед.инфо/ Конюнктурният парламентарен съюз ПП-ДБ - ГЕРБ-СДС с подкрепата на ДПС и начело с правителството Денков – Габриел продължава разрушителната си за България като народ и държава дейност. България, ръководена от това правителство и с парламент, доминиран от горепосочената конюнктурна...


Социо-демографско възраждане, България

/Поглед.инфо/ Проблемът, свързан със социо-демографското възраждане, е най-важния ключов въпрос на нашата Родина в кратко, средно и дългосрочна перспектива, ако ние желаем България да я има не просто вдругиден, не само утре, но даже и днес. Би следвало всички политики в нашата страна – социални,...


Война, чипове, САЩ, КНР, Китай

/Поглед.инфо/ В съвременна турбулентна обстановка на мащабни геополитически сблъсъци и остра геоикономическа конкуренция, характеризиращи се със сложна и вътрешнопротиворечива динамика, както и възходяща ескалация, присъства важен аспект. Става дума за технологичната война, която води...


Престъпления, Британски колониализъм, Индия

/Поглед.инфо/ Как само за 40 години – 1880-1920 г. Британската империя причини ранната смърт на 165 милиона индийци? Как за по-малко от 200 години - 1773-1947 г. Британският империализъм ограби и отвлече от Индия материални активи на стойност около 45 трилиона долара, приведено към днешни цени?...


Досие Украйна – 2, глобални тенденции, промени, конфликт, Украйна

/Поглед.инфо/ В „Досие Украйна-1“ основна разгледана тема бе тази, че датата 24 февруари 2022 г. стана точката на бифуркация, от която стартира тенденцията на трансформиране на света от еднополярен към многополярен такъв. Да, знаци и събития за такава промяна, подобно на предварителните трусове...


Поднебесната, Руски свят, минало, настояще, перспективи

/Поглед.инфо/ Взаимодействията между «Поднебесната» и «Руския свят» са изключително важен компонент на съвременната система на международните отношения на глобално, на регионално - Евразийско и на локално – междусъседско равнища. От това как ще се развиват отношенията между Китай и Русия в...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, ключов геополитически център

/Поглед.инфо/ Началото на Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война

От напрежението в отношенията между колонистите и Британия до избухването на Американската война за независимост


Досие Украйна - 1, геополитически,  геоикономически, цивилизационни аспекти, въоръжен конфликт

/Поглед.инфо/ Днес все повече става ясно, че точката на бифуркация, т.е. моментът/събитието/ който ще определи накъде ще тръгне светът в обозримото и не толкова обозримото бъдеще, зависи от това как ще се развива по-нататък въоръженият конфликт в Украйна. Трудно може да се прогнозира изходът от...


Индия, технологическа, научно-иновационна политика

/Поглед.инфо/ През последните десетилетия Индия демонстрира забележително развитие. Днес по брутен вътрешен продукт/БВП/, изчислен по паритет на покупателната способност/ППС/ страната-субконтинент е на трето място в света. Несъмнено тези достижения са невъзможни без умело и успешно осъществена...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, ключов геополитически център

/Поглед.инфо/ Англо-американските войни

Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война


Руски свят Европа, геополитически, цивилизационни траектории

/Поглед.инфо/ Светът днес в началото на третото десетилетие на ХХІ век се характеризира с нарастване на неравновесния тип социално, икономическо, политическо и технологическо движение, т.е. със задълбочаване на нелинейната, турбулентната динамика, а по-точно казано, на хаоса.


ХХ конгрес, ККП, глобалното възраждане, Великия Червен проект

/Поглед.инфо/ Днес, когато говорим за ХХ конгрес на ККП и достиженията, постигнати от КНР през последните десетилетия, следва да започнем от това, откъде тръгва Китай и на тази база да се направи равносметка на направеното във времето.


ХХ конгрес, Китайска комунистическа партия, събитие, национален, глобален план

/Поглед.инфо/ На 16 октомври 2022 г. в Пекин започна работа ХХ конгрес на най-голямата политическа партия в света – Китайската комунистическа партия/ККП/, наброяваща над 95 милиона члена. Този конгрес, който се предвижда да завърши своята работа на 22 октомври, несъмнено е знаменателно събитие,...


Държавен преврат, КНР, арест, Си Дзинпин, фалшификация , провокация

/Поглед.инфо/ На 23 септември т.г. в Twitter американката от китайски произход Дженифър Зен разпространи информация, че предния ден на 22.09. в Китайската народна република/КНР/ е осъществен военен преврат от представители на Народно-освободителната армия на Китай /НОАК/. При което е поставен под...


България  - Зона на мира, България – Брод за мир

/Поглед.инфо/ Светът навлезе в криза с глобални измерения. Решаването на социално-икономическите, здравните, технологическите, природно-климатическите и прочее проблеми, предизвикани или свързани с тази криза, изискват съвместните усилия на цялото човечество.


Георги Димитров, криви огледала, сили, кръгове, България

/Поглед.инфо/ 140 години от рождението на Георги Димитров Михайлов

"Ние мислехме, че демокрацията е власт на

народа, но другарят Труман ни обясни, че

демокрацията е власт на АМЕРИКАНСКИЯ народ"

Й.В.Сталин, Ялта, 1945 г.


Ключови събития, личности, България, евро-атлантически прочит, история

/Поглед.инфо/ Когато говорим за историческа памет на дадено общество трябва да признаем, че тази памет е пластичен феномен. Казано с други думи историческата памет като важен елемент на общественото съзнание е нещо, което е силно изменчиво във времето. Сред условията и факторите, които съдействат...


China Radio International, посещение, Нанси Пелоси, Тайван, извадят очи, САЩ , изписаха вежди, Китай

/Поглед.инфо/ Вместо да намерят допирни точки, в които би могло да има сътрудничество, което да бъде в полза не само за двете велики сили – САЩ и Китай, но и в полза на мира и устойчивото развитие на целия свят, САЩ се опитват да създават точки на напрежение даже и там, където не бива да се слага...


Въоръжен конфликт, Украйна, точка на бифуркация, геополитическа динамика

/Поглед.инфо/ Днес без всякакво съмнение вниманието на целия свят е привлечено от въоръжения конфликт в Украйна. Същият е наричан „война“ от страна на Запада. Докато в Руската федерация го назовават „специална военна операция“. Тук и по-нататък ще използваме термина „въоръжен конфликт“, който ни...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, ключов геополитически център

/Поглед.инфо/ Част 2. „Великата Британска колониална империя“ - исторически предпоставки за съвременната „Глобална Британия“ и „Англобализация“-та


1 2 3 4 5 6 7 »