Избор на редактора

Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Славянски първоучители, Кирил, Методий, 24 май

/Поглед.инфо/ Днес, когато славянският свят е разпокъсан, когато между славянски народи припламват даже враждебни искри, обръщането ни към историята на това, което ни свързва, а преди всичко към делото на великите славянски първоучители, е важна и животрептуща задача. Защото, особено сега в...


Тайни, банки, фашизъм, скрита история, Европейски съюз

/Поглед.инфо/ Днес в условията на все по-засилващата се „турбулентност“ в глобалните взаимодействия ставаме свидетели как пред Европейския съюз(ЕС) като международна организация без аналог (sui generis) нарастват проблемите и рисковете. Тези проблеми и рискове, както и носените от тях заплахи...


Рискове, национална сигурност, България

/Поглед.инфо/ Ключова задача с неимоверна важност и актуалност за съществуването и устойчивото развитие на даден народ, общество и държава е непрекъснатия системен и всеобхватен анализ на рисковете на различни равнища и от различен вид. Именно на основата на такъв продължаващ и постоянен системен...


Неолиберализъм, митове, реалности

/Поглед.инфо/ Вече повече от четвърт век, започвайки с приемането на т.нар. „Програма Ран-Ът“ като ръководство за действоие, т.е. за трансформация на българското общество, страната ни е доминирана от неолиберализма като идеология и практика. Ето защо нека да се опитаме, макар и накратко да...


Сцила, Харибда, Европейския съюз, Бежанска вълна, ксенофобия

/Поглед.инфо/ 2015 година се превърна в преломна в историята на Европейския съюз. През тази година съюзът стана свидетел на явление, които се превърна в изключително предизвикателство за съществуването на горния. Това предизвикателство има своите социални, политически, икономически, културни и...


Геостратегическа ситуация, „Бежанска вълна“, „Стратегия на хаоса“, „Европейски хуманизъм“

/Поглед.инфо/ Предложеният материал разглежда сложната и противоречива геостратегическа ситуация, породила т.нар. „Бежанска вълна“ от регионите на Близкия и Среден Изток, Северна и Тропическа Африка в ЕС. В тази връзка се прави опит да се изяснят първопричините за създаденото положение, както и...


Робство, владичество, съжителство

/Поглед.инфо/ Във връзка със „сагата“ с учебниците, начената от ръководния екип на Министерството на образованието и науката, начело с досегашния министър Танев, пред българското общество отново застана въпроса за това какво е имало в България близо пет века:


Фашизъм, глобален фашизъм

/Поглед.инфо/ Днес проблемът за фашизма вече не е въпрос на история. От ден на ден той става все по-важен и животрептущ предвид имащите място сега политически и икономически, геополитически и геоикономически процеси в глобален план, в които все по-ясно започват да се проявяват „кафяви тенденции“....


Неолибералната матрица, стереотипи, митове, манипулация, обществено съзнание

/Поглед.инфо/ Поглед от миналото, отпреди 10 години към днешния ден... Дали е имало нещо вярно в тези мисли, критично настроени към гъстата «неолиберална мъгла», обхванала нашата страна и пречеща и да поеме към пътя на националното развитие, основан на солидарност и реализъм. Оставаме на Вас...


Геополитически триъгълник, Русия, КНР, САЩ

/Поглед.инфо/ В днешните турбулентни условия, характеризиращи се с немалко точки на напрежения по целия свят, е невъзможно на основата на предходни процеси и събития да се прогнозира бъдещето. Т.е. казано по друг начин съществува ситуацията на т.нар. сингуларност(Сингуларност – условия, при които...


Китайският модел, пазарен социализъм

/Поглед.инфо/ Днес в резултат на изключителното динамично развитие на КНР през последните повече от 35 години „Поднебесната“ се превърна в първа геоикономическа сила в света. Измеренията на тази сила могат да се разберат чрез следните факти:


Китай, политика, Новата нормалност

/Поглед.инфо/ Проблемите на стопанската динамика на КНР са несъмнено важна и актуална тема предвид факта, че по размера на БВП, изчислен по паритет на покупателната способност, страната е най-голямата икономика в света. (Следва да се има предвид, че в КНР опровергават, че „БВП на КНР е надхвърлил...


Геноцид, автогеноцид, българи

/Поглед.инфо/ "Вярата в това, че безсмъртието на народа е в някаква степен гарантирано е наивна илюзия. Историята е арена, пълна с жестокости и много раси като независими цялости са слезли от нея. За историята да живееш не означава да си позволяваш да живееш както си искаш, да живееш означава...


Лява икономическа политика, справедливо преразпределение, социализация?

/Поглед.инфо/ През последните години не само у нас, но бихме казали и в глобален план се правят опити лявата икономическа политика да се представя само като т.нар. „справедливо“ преразпределение. Нещо повече част от т.нар. „леви“ са напълно съгласни не просто с това разбиране, но и с воденето на...


Национален дух, България, угасване

/Поглед.инфо/ Може са сме европейци, може да имаме необходимост от повече цивилизованост, ред и добър стандарт на живот, но имаме ли национален дух, който да ни извади от задънената улица на несигурност и заплаха за съществуването ни като държава, в която сме попаднали? С тези въпроси се...


Работеща алтернатива, заробващи заем, 16 милиарда лева

/Поглед.инфо/ Днес обществото ни отново е разделено по жизнено важния въпрос за това да се осъществи ли вземането на заем от 16 милиарда лева или не. Издигат се „за“ и „против“, както в Народното събрание, по телевизонни и интернет форуми, в средствата за масова информация и т.н. В случая въобще...


Война, Русия, САЩ

/Поглед.инфо/ В глобален мащаб върви битка срещу тенденцията за многополярност на света, с желанието да се запази еднополярността. Виждаме, че Русия има подкрепата на Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Иран и др. страни, които са за една друга международна архитектура, която да скъса с проекта...


България, преход, катастрофа, българската алтернатива, зоната на здрача

/Поглед.инфо/ Днес светът се намира в преломна епоха. Но това не е просто обикновен прелом. Става дума за гигантска цивилизационна промяна, свързана по множество начини с мащабните технологически, социално-икономически, политически, геополитически, геоикономически, социо-културни и прочее...


Новият Велик Път на коприната, геополитическа, геоикономическа, трансформация, ХХI век

/Поглед.инфо/ Свидетели сме как времето се ускорява и събития от най-значително естество, готови да преобърнат света, се умножават не ежеседмично, но ежедневно и ежечасно.


Иновационна политика, социалистическа България

/Поглед.инфо/ Днес необходимостта от иновационна платформа на развитие е безалтернативно решение в случай, че желаем страната ни да излезе от ямата на разрухата и изостаналостта. Но съвременният български капитализъм не си поставя подобни цели. Точно обратното – 20 години нас ни убеждават, че...


Русия, България, подруги навсегда

/Поглед.инфо/ В историята на света, която е изпълнена с кръв, войни, цинизъм, предателства, хладна пресметливост, завист и ненавист, има едно изключение от тази непрекъсната верига на подлости и взаимна омраза. И това изключение са отношенията между руския и българския народи. Да, именно на...


10 ноември 1989, 10 ноември 2014,  25 години „свобода“, преход

/Поглед.инфо/ Тази година отбелязваме 25 години от 10 ноември 1989 г. Нашият любим президент ни призова да празнуваме 25 години „свобода“. В тази връзка представяме кратки данни за динамиката по отношение на най-важната област за развитието на една страна – народонаселението.


Тодор Живков, социално-политически портрет

/Поглед.инфо/ Най-вярната оценка на политическата личност смятаме че следва да се търси не по линия на проследяването на загадките на политическите ходове, не чрез „копаенето“ в тайните на политическите замисли или посредством „ровенето“ в личностните достойнства и недостатъци. Несъмнено всичко...


Септемврийското въстание, 1923 година, антифашистко въстание

/Поглед.инфо/ Наближава поредната годишнина от началото на Септемврийското въстание от 1923 г. В днешната обстановкаь, която все повече започва да наподобява тази отпреди 90 години, си задаваме въпросите за ненаучените уроци на историята. Какво е за нас това въстание, какъв е неговият смисъл и...


9.ІХ.1944 година, прелом, алтернатива

/Поглед.инфо/ Девети септември 1944 година несъмнено е преломна дата в историята на хилядолетната ни Родина. Днес тази дата е оценявана абсолютно противоречиво. Именно тази крайно противоречива оценка ни кара да се опитаме и ние да изразим своето мнение. Естествено не е възможно и не си поставяме...


« 1 2 3 4 5 6 7 »