Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Десетилетие, България, оцеляване,

/Поглед.инфо/ Вярата в това, че безсмъртието на народа е в някаква степен гарантирано е наивна илюзия. Историята е арена, пълна с жестокости и много раси като независими цялости са слезли от нея. За историята да живееш не означава да си позволяваш да живееш както си искаш, да живееш означава...


Китай, Русия, ключови параметри, отношения

/Поглед.инфо/ Днес в условията на все по-засилващата се „турбулентност“ в межународните взаимодействия ставаме свидетели на процес на укрепване на сътрудничеството между Китайската народна република (КНР) с Руската федерация (РФ). Но развитието на отношенията на КНР с РФ в началото на второто...


България, васал, Неоосманистката държава

/Поглед.инфо/ Кратък преглед на събитията около „Турция след преврата“

Стремителният ход на събитията в Турция демонстрира на дадения момент следния обобщен резултат. След неуспешния опит за преврат от 19 юли т.г. президентът Ердоган значително укрепи позициите си във вътрешен план. На...


Военно-стратегическа мощ, Русия

/Поглед.инфо/ В условията на засилваща се турбулентност на глобално равнище, на започналата се, по думите на папа Франциск, Трета световна война, фокус, център на всеобхватния международен конфликт във все по-голяма степен става противопоставянето между САЩ и Руската федерация. Несъмнено това...


Единство, икономически, политически елит, Запада

/Поглед.инфо/ На фона на епохални глобални промени, които вървят днес на международно и вътрешнополитически равнища, си задаваме въпроса за мрежата от фактори, обстоятелства и причинно-следствени връзки предизвикващи трансформацията на света, такъв, какъвто сме свикнали да виждаме през последния...


Славянски първоучители, Кирил, Методий, 24 май

/Поглед.инфо/ Днес, когато славянският свят е разпокъсан, когато между славянски народи припламват даже враждебни искри, обръщането ни към историята на това, което ни свързва, а преди всичко към делото на великите славянски първоучители, е важна и животрептуща задача. Защото, особено сега в...


Тайни, банки, фашизъм, скрита история, Европейски съюз

/Поглед.инфо/ Днес в условията на все по-засилващата се „турбулентност“ в глобалните взаимодействия ставаме свидетели как пред Европейския съюз(ЕС) като международна организация без аналог (sui generis) нарастват проблемите и рисковете. Тези проблеми и рискове, както и носените от тях заплахи...


Рискове, национална сигурност, България

/Поглед.инфо/ Ключова задача с неимоверна важност и актуалност за съществуването и устойчивото развитие на даден народ, общество и държава е непрекъснатия системен и всеобхватен анализ на рисковете на различни равнища и от различен вид. Именно на основата на такъв продължаващ и постоянен системен...


Неолиберализъм, митове, реалности

/Поглед.инфо/ Вече повече от четвърт век, започвайки с приемането на т.нар. „Програма Ран-Ът“ като ръководство за действоие, т.е. за трансформация на българското общество, страната ни е доминирана от неолиберализма като идеология и практика. Ето защо нека да се опитаме, макар и накратко да...


Сцила, Харибда, Европейския съюз, Бежанска вълна, ксенофобия

/Поглед.инфо/ 2015 година се превърна в преломна в историята на Европейския съюз. През тази година съюзът стана свидетел на явление, които се превърна в изключително предизвикателство за съществуването на горния. Това предизвикателство има своите социални, политически, икономически, културни и...


Геостратегическа ситуация, „Бежанска вълна“, „Стратегия на хаоса“, „Европейски хуманизъм“

/Поглед.инфо/ Предложеният материал разглежда сложната и противоречива геостратегическа ситуация, породила т.нар. „Бежанска вълна“ от регионите на Близкия и Среден Изток, Северна и Тропическа Африка в ЕС. В тази връзка се прави опит да се изяснят първопричините за създаденото положение, както и...


« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »