Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Индия, технологическа, научно-иновационна политика

/Поглед.инфо/ През последните десетилетия Индия демонстрира забележително развитие. Днес по брутен вътрешен продукт/БВП/, изчислен по паритет на покупателната способност/ППС/ страната-субконтинент е на трето място в света. Несъмнено тези достижения са невъзможни без умело и успешно осъществена...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, ключов геополитически център

/Поглед.инфо/ Англо-американските войни

Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война


Руски свят Европа, геополитически, цивилизационни траектории

/Поглед.инфо/ Светът днес в началото на третото десетилетие на ХХІ век се характеризира с нарастване на неравновесния тип социално, икономическо, политическо и технологическо движение, т.е. със задълбочаване на нелинейната, турбулентната динамика, а по-точно казано, на хаоса.


ХХ конгрес, ККП, глобалното възраждане, Великия Червен проект

/Поглед.инфо/ Днес, когато говорим за ХХ конгрес на ККП и достиженията, постигнати от КНР през последните десетилетия, следва да започнем от това, откъде тръгва Китай и на тази база да се направи равносметка на направеното във времето.


ХХ конгрес, Китайска комунистическа партия, събитие, национален, глобален план

/Поглед.инфо/ На 16 октомври 2022 г. в Пекин започна работа ХХ конгрес на най-голямата политическа партия в света – Китайската комунистическа партия/ККП/, наброяваща над 95 милиона члена. Този конгрес, който се предвижда да завърши своята работа на 22 октомври, несъмнено е знаменателно събитие,...


Държавен преврат, КНР, арест, Си Дзинпин, фалшификация , провокация

/Поглед.инфо/ На 23 септември т.г. в Twitter американката от китайски произход Дженифър Зен разпространи информация, че предния ден на 22.09. в Китайската народна република/КНР/ е осъществен военен преврат от представители на Народно-освободителната армия на Китай /НОАК/. При което е поставен под...


България  - Зона на мира, България – Брод за мир

/Поглед.инфо/ Светът навлезе в криза с глобални измерения. Решаването на социално-икономическите, здравните, технологическите, природно-климатическите и прочее проблеми, предизвикани или свързани с тази криза, изискват съвместните усилия на цялото човечество.


Георги Димитров, криви огледала, сили, кръгове, България

/Поглед.инфо/ 140 години от рождението на Георги Димитров Михайлов

"Ние мислехме, че демокрацията е власт на

народа, но другарят Труман ни обясни, че

демокрацията е власт на АМЕРИКАНСКИЯ народ"

Й.В.Сталин, Ялта, 1945 г.


Ключови събития, личности, България, евро-атлантически прочит, история

/Поглед.инфо/ Когато говорим за историческа памет на дадено общество трябва да признаем, че тази памет е пластичен феномен. Казано с други думи историческата памет като важен елемент на общественото съзнание е нещо, което е силно изменчиво във времето. Сред условията и факторите, които съдействат...


China Radio International, посещение, Нанси Пелоси, Тайван, извадят очи, САЩ , изписаха вежди, Китай

/Поглед.инфо/ Вместо да намерят допирни точки, в които би могло да има сътрудничество, което да бъде в полза не само за двете велики сили – САЩ и Китай, но и в полза на мира и устойчивото развитие на целия свят, САЩ се опитват да създават точки на напрежение даже и там, където не бива да се слага...


Въоръжен конфликт, Украйна, точка на бифуркация, геополитическа динамика

/Поглед.инфо/ Днес без всякакво съмнение вниманието на целия свят е привлечено от въоръжения конфликт в Украйна. Същият е наричан „война“ от страна на Запада. Докато в Руската федерация го назовават „специална военна операция“. Тук и по-нататък ще използваме термина „въоръжен конфликт“, който ни...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, ключов геополитически център

/Поглед.инфо/ Част 2. „Великата Британска колониална империя“ - исторически предпоставки за съвременната „Глобална Британия“ и „Англобализация“-та


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »