/Поглед.инфо/ На 16 октомври 2022 г. в Пекин започна работа ХХ конгрес на най-голямата политическа партия в света – Китайската комунистическа партия/ККП/, наброяваща над 95 милиона члена. Този конгрес, който се предвижда да завърши своята работа на 22 октомври, несъмнено е знаменателно събитие, на което се дава отчет за направеното в десетилетието досега, а най-вече в изминалата петилетка. Но ключовият момент е този, че се начертават перспективите не просто за следващата петилетка, но за бъдещите десетилетия. А също така ще се избере ръководният състав на партията, а фактически и на държавата за предстоящите пет години до ХХIконгрес.

В първия ден на конгреса Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин представи основният партиен доклад, в който бяха засегнати най-значимите теми и проблеми. Така, например, той отбелязва, че „Изминаха десет години от свикването на XVIII партиен конгрес. През тези десет години станахме свидетели на три големи събития с голямо практическо и дълбоко историческо значение за каузата на партията и народа.

Първо, отпразнувахме стогодишнината на Китайската комунистическа партия; второ, социализмът с китайски характеристики навлезе в нова ера; трето, ние завършихме историческата задача за интензивно изкореняване на бедността и изграждане на умерено проспериращо общество във всички отношения, реализирайки целта на Стогодишнината на ККП…Всичко това бележи историческа победа, извоювана от обединената борба на Китайската комунистическа партия и китайския народ, достойна да се превърне в най-ярката линия в аналите на историята на развитието на китайската нация и да има дълбоко въздействие върху целият свят“/вж.

http://russian.people.com.cn/31521/index.html/.

Особено в доклада бяха подчертани уникалните характеристики на китайската модернизация, която според Генералният секретар е „социалистическата модернизация, водена от Китайската комунистическа партия (ККП)…Тази модернизация има както обща характеристика на модернизацията на различни страни по света, така и китайски специфики, основани на техните собствени национални реалности“/Там/.

Сред уникалните черти на модернизацията на Китай са, че тя „…обхваща огромно население, предполага постигането на всеобщ просперитет за народа на страната, изисква координирано развитие на материалната и духовната култура, хармоничното съжителство на човека и природата и се извършва, като се следва пътя на мирното развитие.“/Пак там/

Засегнати бяха и проблемите, с които се среща КНР през изминалите години – „локдаун”-а, предизвикан от COVID-19, предизвикал забавянето на глобалната, но и на китайската икономика. Въпреки това, както бе казано от заместник-председателя на Държавния комитет по развитието и реформите Джао Чънсин в специална пресконференция в кулоарите на конгреса „Китайската икономика показа подчертана тенденция към възстановяване през третото тримесечие на тази година“/Там/. В тази връзка ще отбележим, че 30% от прираста на световната икономика през последните години се осъществяват именно от стопанското развитие на КНР.

Тук не може да не се спомене, че в своята реч Си Дзинпин акцентира върху ролята на ККП в цялостното развитие на съвременен Китай днес и в бъдеще: „Цялостното изграждане на модернизирана социалистическа държава и всестранното насърчаване на процеса на голямо подмладяване на китайската нация са фундаментално зависими от нашата партия…

Като най-голямата марксистка управляваща партия в света, ККП винаги трябва да остане трезва и да упорства в справянето със специфичните и трудни задачи на най-голямата партия, за да се радва постоянно на подкрепата на хората и да укрепва управляващата си позиция в дългосрочен план“. каза Си.

Според Си ККП трябва да прилага общите изисквания на партийното изграждане в новата ера, да подобри цялостната строга вътрешнопартийна система за управление, всеобхватно да насърчава самопречистването, самоусъвършенстването, самообновяването и собствения растеж на партията.

„Това ще позволи на партията винаги да се придържа към първоначалната си цел и мисия и винаги да бъде силно ръководно ядро в каузата на социализма с китайски характеристики“ - каза Си.

В своя доклад Си Дзинпин подчерта също необходимостта от поддържане и укрепване на единното централно ръководство на Централния комитет на ККП, твърдо и неуморно прилагане на идеите на социализма с китайски характеристики в новата ера, за да обедини сърцата на хората и да култивира духовните ценности и да подобри система от правила и норми в областта на революционното самопреобразуване на партията.

Той също така подчерта необходимостта от формиране на контингент от висококачествени кадри, способни да изпълняват най-важните задачи на националното възраждане, укрепване на политическите и организационни функции на партийните организации, твърдо придържащи се към основния принцип на строгост, укрепване на работата на изправяне на партийния стил и укрепване на дисциплината и с пълна решителност да победим в интензивна и продължителна борба с корупцията.

В заключение ще подчертаем следното: През изминалите години „моделът на социално-икономическо развитие на социализма с китайски характеристики“ доказа своето превъзходство не само над неолибералния модел на капитализма в периферните и полупериферията, като България. Особено забележително е превъзходството му над неолибералната схема доминираща в държавите на развития капитализъм не само по отношение на темпове на общо социално-икономическо развитие, по динамика на повишаване на производителност и иновационен растеж. Тук няма да попречи да се дадат някои цифри за сравнение, а именно:

За периода 1990-2018 г. Китай се превърна в най-динамично развиващата се страна, като увеличи своя брутен вътрешен продукт (БВП), изчислен по паритет на покупателната способност(ППС) през този период 21,6 пъти. КНР от 6-та икономика в света през 1999 г. се превърна в първа сила през есента на 2014 г. За сравнение световната икономика за същите години нараства 3,7 пъти, икономиката на Индия - 6,27 пъти, САЩ - 2,44 пъти, Русия - 2,37 пъти, Германия - 1.92 пъти, а Япония - 1,27 пъти.

На 29 ноември 2012 г. Си Дзинпин в своя реч за първи път озвучава идеята за „китайската мечта“(中国梦–„джунгоу мън“). В същата реч той заявява, че към 100-летието от създаването на Китайската комунистическа партия (ККП), през 2021 г. трябва са се достигне равнището на "сяокан"(小康), т.е. общество на "средно ниво на благосъстояние", а към 100-летието на КНР, през 2049 г. - "богата и могъща, демократическа и цивилизована, хармонична и съвременна социалистическа държава на китайската нация"/вж. 习近平:承前启后继往开来继续朝着中华民族伟大复兴目标奋勇前进. 新华网. 2012-11-29/.

Накрая ще завършим с това, че Генералният секретар Си Дзинпин в изявление на дискусия във втория ден на ХХ конгрес с делегация от автономния регион Гуанси Джуан, Южен Китай призова цялата партия и многоетничния народ на страната под ръководството на Китайската комунистическа партия да се сплотят заедно като „здрава стомана“, за да положат единодушни общи усилия, така че гигантският кораб на възраждането на китайската нация да се опъне всички платна и смело да продължи своето плаване“/http://russian.people.com.cn/31521/index.html/.

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com