Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Иван Вазов, народен поет, патриарх на българската литература

/Поглед.инфо/ Патриархът на българската литература, народният поет Иван Вазов е и остава епоха не само в литературата, драматургията и културата на България. Той едновременно с това е личност, дълбоко разтворена в душата на българина, в народностното съзнание, в обществения живот на България.


Етно-социални проблеми, национална сигурност, България

/Поглед.инфо/ Родината ни изживява дълбока и всеобхватна държавно-политическа, социално-икономическа и морално-етическа криза, която със своите параметри обрича на геноцид българската държава и нация. След 1989 г. българското общество не само бе тласнато в дълбоки класово-антагонистични...


Великият Туран, Тюркски съвет, Türk Keneşi, нова геополитическа общност

/Поглед.инфо/ На 12 ноември 2021 г. в Истанбул ще се състои VIII среща на най-високо равнище на Тюркския съвет. Става дума за международна инициатива, чийто официално наименование е Съвет за сътрудничество на тюркскоговорещите /тюркскоезичните/ страни. За съжаление нашата заинтересувана...


Социализъм, китайска специфика, Китай

/Поглед.инфо/ Темата за „социализма с китайска специфика“ е повече от актуална и важна като се имат предвид успехите, които постига Китайската народна република в рамките на формирането и функционирането на този модел. Същият доказва по най-убедителен начин своето превъзходство пред доминиращата...


Френски военни ,заразиха,  САЩ, 124 американски генерали, адмирали, открито писмо до Байдън

/Поглед.инфо/ Както е известно на 27 април 2021 година двадесет генерали, сто висши офицери и повече от хиляда други военнослужещи от резерва на Франция отправиха писмо-призив до президента Макрон, в който говореха за връщане на честта и дълга в редиците на политическата класа. Оказа се, че...


100 години, ККП, трудности, проблеми, постижения, перспективи

/Поглед.инфо/ Китай празнува Деня на основаването на Китайската комунистическа партия/ККП/ на 1 юли. Този празник е от голямо национално значение, защото Китайската комунистическа партия - ККП е управляващата партия в страната и едновременно с това най-голямата политическа партия в света. Тази...


Дискусионни и пропагандни площадки, геополитика, геоикономика, Големите пари

/Поглед.инфо/ „Големите пари“, т.е. „Световната/Глобалната олигархия“ в усилията си да насочва ключовите процеси на глобално равнище в посока угодна за своите интереси се нуждае от инструменти и механизми, чрез които да осъществява тези си стремежи. Несъмнено такива инструменти са Съветът по...


Новите Големи пари, Господари на света

/Поглед.инфо/ През 2011 г. в Цюрихския университет (University of Zurich) група изследователи под ръководството на James B. Glattfelder по незнайно чия поръчка, провеждат изследване под наименование „Мрежата на глобалния корпоративен контрол“/The Network of Global Corporate Control/ (вж. The...


Британско-американски проекти, унищожаване, СССР, Русия

/Поглед.инфо/ В исторически план опитите на Западния свят за разгром и унищожение на Руския свят имат дълбоки корени. Тук може да се споменат накратко нападенията на шведите(1240 г.) и на тевтонските рицари(1242 г.) през XIII век, още веднъж шведите по време на Карл XII през 1709 г.. След това...


Съвременни автори, теории, концепции, геополитическа и геоикономическа реалност

/Поглед.инфо/ В случая, когато говорим за съвременната геополитическа мисъл, става дума за период от края на Втората световна война до днес. Този период може да бъде разделен на два основни подпериода, а именно:


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »