/Поглед.инфо/В четвъртък, 29 октомври 2019 г., се навършиха 90 години от „Черния четвъртък“ – 29 октомври 1929 година, с койтво започва Великата депресия – 1929-32г. – световно събитие с изключително въздействие върху човечеството.

На 24-ти октомври 1929 - „Черният четвъртък“, в Ню Йоркската фондова борса започва рязко снижаване на цените на акциите, което поставя началото на най-голямата в света дотогава икономическа криза - „Великата депресия“ - 1929-1933 год. До края на 1929 г. спадът в курса на ценните книжа достига фантастичната сума от $ 40 милиарда. Затворени са фирми, фабрики, банки. Милиони безработни хора скитат в търсене на работа. Хлияди самоубийства на отчаяни хора. Кризата бушува до 1933 г.Приема се, че Великата депресия е в основата на Втората световна война, тъй като в резултат на същата се създават условия нацистите в Германия да дойдат на власт.

По своята същност „Великата депресия“ е израз на системно-структурната криза на либералната форма на капитализма, която в този момент доминира не само в САЩ, но и в ключовите страни на Западна Европа. Непосредствена причина за тази криза е либералната парично-кредитна политика на Федералната резервна система (ФРС). В резултат на тази политика се увеличава масата доларови банкноти.В създаването на тази парична маса участват не само т.нар. 12-те федерални резервни банки. Една основна част от парите идват от нефедералните частни банки. Важна роля играе и намаляването на лихвата по кредита, която през 1921 г. е 6.5% , в началото на 1927 г. пада на 4%, за да се понижи през август с.г. до 3.5%.

След Първата световна война в САЩ се запазва златния стандарт, което означава, че не може да емитират долари на стойност по-голяма от стойността на запасите от злато. Но през 20-те години на ХХ век постепенно паричната маса, създадена от ФРС се увилачава с 60% не зещато се увеличават златните запаси, а защото ФРС намаляват дела на покритие на паричната емисия със злато.

На практика цялата тази политика превръща Щатите в игрален дом. Банките в допълнение към кредитирането започват да се занимават с „инвестиции“, тоест закупуване на ценни книжа. Корпоративните клиенти на банките насочват само една част от взетите от банките кредити за развитие на производството. Все по.нарастваща част се използва за инвестиции в ценни книжа. Физическите лица, т.е. 30 милиона американеца започват да играят на фондовата борса – купуват и продават ценни книжа - акции и облигации и други. Милион и половина си откриват сметки в брокерски фирми, т.е. играят професионално. Милиони грраждани на САЩ престават да се интересуват от заплатите си, защото печелят от играта на фондовата борса, купувайки и продавайки ценни книжа, чиято цена расте постоянно. Но на 24 октомври „надуваният балон“ се спуква с огромни последствия за цялото човечество.

Днес, политиката на т.нар. „количествени ограничения“, натрупваните огромни дългове от страна на САЩ, Япония, редица държави от Европа и други, свидетелстват за това, че над света пак се натрупват мрачните облаци на глобална криза. Свидетели сме как в света се завихря хаос. Дали ще станем свидетели на криза с мащаби на Великата депресия и даже с още по-страшни параметри и последствия?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели